slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. List PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 3

3. List

178 Views Download Presentation
Download Presentation

3. List

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 3. List Geometrie: strukturovaná plocha Orientace: vyprázdnění, rozvinutí Živel: vzduch Prototyp: kapradí

  2. 4. Květ Geometrie: kruh, symetrie Orientace: soustředění Živel: aithér Prototyp: růže

  3. 5. Plod Geometrie: těleso/bod Orientace: uzavření, dokonání Živel: oheň/země Prototyp: jablko