1 / 10

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_600. Bakterie budoucnosti. Objev díky žábě v mléce.

trapper
Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Šablona : III/2VY_32_INOVACE_600

  2. Bakterie budoucnosti

  3. Objev díky žábě v mléce • Jako zaručený recept proti zkysnutí nadojeného mléka doporučovala ruská lidová moudrost ponořit do vědra s mlékem žábu – konkrétně skokana Kde je pravda? • vlhká pokožka obojživelníků je velmi příhodným místem pro růst nejrůznějších choroboplodných zárodků – od virů, přes bakterie až po plísně • žáby se proto infekci brání vylučováním látek, které množení původců chorob tlumí • v sekretech skokaní kůže se proto vyskytuje bezmála stovka peptidů, které vykazují účinky antibiotik • některé jsou vůči patogenním kmenům bakterií z rodu Salmonella nebo Staphylocokua stejné účinné jako běžně používaná antibiotika • Význam poznatku: • Léčba onemocnění vyvolaných bakteriemi s mnohočetnou rezistencí pomocí zcela nového typu antibiotik.

  4. Léky z krve pand: Zachrání lidstvo? • pandí imunitní buňky vytvářejí výjimečně silné antibiotikum, až šestkrát silnější než ta nejúčinnější jež používáme v současnosti • látka byla pojmenovaná cathelicidin • čínští biologové už antibiotika z  krve pand izolovali a vyvinuli metodu, jak pandí antibiotikum vyrábět uměle • bakterie se stávají proti existujícím antibiotikům stále odolnějšími (v budoucnu můžeme umírat na běžné choroby jako angína) • přírodní antibiotika, která využívají živí tvorové a rostliny, se teď ocitla v hledáčku mnoha vědeckých týmů po celém světě

  5. Bakterie produkuje levnou naftu • geneticky upravená bakterie E. colidokáže produkovat pohonné hmoty • dvakrát až třikrát levněji než je současná cena ropy • potřebuje jen prostor, vodu, slunce a oxid uhličitý • vše je založeno na umělé fotosyntéze, jejímž produktem jsou pohonné hmoty • ( benzín, nafta ) • paliva mají o 90 procent slabší emise CO2 • komerční využití zatím není reálné, vyžádá si další výzkum vedoucí k • vyšší energetické efektivitě

  6. Bakterie, které vyrábí zlato • bakterie Cupriavidus metallidurans v laboratorním zařízení produkuje z • jedovatého roztoku chloridu zlatitého, který se vyskytuje v přírodě, • zlato s 99,99% čistotou • není zatím příliš efektivní • chlorid zlatitý se sice vyskytuje v přírodě, ale jeho získání jako suroviny • pro výrobu zlata vyžaduje náklady přibližně stejně vysoké, jako těžba zlata

  7. Budou nám elektřinu vyrábět bakterie? • bakterie rodu Geobacter dokážou zbavovat odpadní vody nepříjemných • příměsí a energii z nich získanou umějí převést na elektrický proud • ideálním prostředím pro takovou výrobu energie jsou čističky odpadních vod • aby se výroba energie prostřednictvím bakterií skutečně vyplatila, je třeba • ještě řady dílčích vylepšení • - lepší výkony bakteriálních článků • - odpadním produktem je oxid uhličitý (přispívá k skleníkovému efektu) • dokážou také uhlovodíky, které tvoří ropný „koktejl“, oxidovat až na • výsledný produkt, kterým je oxid uhličitý • nebezpečný a rozpustný šestimocný uran (U6+) dokážou redukovat na • jeho hodnější dvojče, uran čtyřmocný

  8. Budou bakterie odsolovat mořskou vodu? • odsolování mořské vody je jednou z důležitých cest, jimiž se lidstvo chystá • bránit nedostatku pitné vody v budoucnosti • američtí a čínští vědci nedávno dali bakteriím rodu Geobacter ještě další • úkol – odsolovat mořskou vodu • propojení čištění odpadní vody, výroby proudu a odsolování • proud sůl rozkládá na ionty, které mohou být z vody filtrovány skrze • membránu, a tak přispívat k jejímu odsolování • vědci nyní pracují na řešení, jak odstranit dílčí problém - celý proces totiž • snižuje pH roztoku, což se bakteriím nelíbí

  9. Použité zdroje: • PETR, Jaroslev. Objev díky žábě v mléce. In: Leonardo - věda a technika [online]. 2012 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/objev-diky-zabe-v-mlece--1151001 • STÖCKL, Pavel. Bakterie produkuje levnou naftu. National geografic [online]. 2011 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/bakterie-produkuje-levnou-naftu-96/ • AUTOR NEUVEDEN. Geneticky upravená bakterie vyrábí fotosyntézou naftu [online]. [cit. 6.7.2013]. Dostupný na WWW: http://www.tyden.cz/rubriky/veda/planeta-zeme/geneticky-upravena-bakterie-vyrabi-fotosyntezou-naftu_181221.html • Léky z krve pand: Zachrání lidstvo?. Prima [online]. [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://zoom.iprima.cz/clanky/leky-z-krve-pand-zachrani-lidstvo • Bakterie, které vyrábí zlato z toxické látky, jsou podstatou uměleckého díla. Ekolist.cz [online]. 2012 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bakterie-ktere-vyrabi-zlato-z-toxicke-latky-jsou-podstatou-umeleckeho-dila • Budou nám elektřinu vyrábět bakterie? [online]. 2009 [cit. 2013-07-06]. ISSN 21.STOLETÍ. Dostupné z: http://21stoleti.cz/blog/2009/12/18/budou-nam-elektrinu-vyrabet-bakterie

More Related