postoje k man elstv a rodi ovstv a reflexe zm n podm nek pro rodi ovstv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Struktura příspěvku. Změny podmínek Hodnoty a postoje manželství rodičovství Dělba práce mezi partnery a komplementarita jejich rolí Shrnutí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství' - trang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
postoje k man elstv a rodi ovstv a reflexe zm n podm nek pro rodi ovstv

Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství

Věra Kuchařová

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

struktura p sp vku
Struktura příspěvku
 • Změny podmínek
 • Hodnoty a postoje
 • manželství
 • rodičovství
 • Dělba práce mezi partnery a komplementarita jejich rolí
 • Shrnutí
ekonomick situace
Ekonomická situace
 • tržní prostředí zvyšuje nároky na pracovní výkon a pracovní čas
 • cenový vývoj a nárůst spotřeby podporuje orientaci na zaměstnání
 • růst životní úrovně - rozšiřování životních aspirací a spektra životních plánů
 • nezaměstnanost snižuje životní úroveň rodin
 • situace na trhu s byty komplikuje zakládání rodin a manželství
soci ln podm nky
Sociální podmínky
 • v méně paternalistickém prostředí - vlastní odpovědnost za sebe a rodinu
 • vzdělání a vysoká zaměstnanost žen snižuje závislost na partnerovi a zvyšuje nároky na sladění rodinných a profesních zájmů
 • vyšší mobilita jedinců - izolovanost členů rodiny
 • snahy o podstatně větší začlenění otců do péče o děti a do jejich výchovy
 • mění se poměr mezi vlivem rodiny, „sousedských sítí“ a vrstevnických skupin
 • sociální stát navzdory všem nedostatkům v mnoha směrech umožňuje uvolňování rodinných vazeb
kulturn vlivy
Kulturní vlivy
 • Individualismus oslabuje vnitrorodinné vztahy
 • Mění se hodnota dítěte, tím vnitrorodinné vztahy a formy výchovy
 • „pragmatický“ pohled na svět ovlivňuje i rodinné chování na úkor některých „tradičních“ hodnot
 • Spotřební orientace oslabují význam a motivační sílu rodinných hodnot a pout
 • Moderní technologie ovlivňují životní styl, a tím vztahy v rodinách, zejména mezigenerační
demografick procesy a rodinn vztahy
Demografické procesy a rodinné vztahy
 • zmenšování velikosti nukleární rodiny - zintenzivnění citových vazeb

vs. změny ve využíváníčasu - podpora individualismu a autonomie

 • rozšíření nesezdaných soužití + individualismus = snižuje se závaznost vztahů mezi partnery a mezi generacemi
 • zmenšování velikosti nukleární rodiny spolu s vysokourozvodovostí snižuje počet dětí jako potenciálních pečovatelů ve stáří
 • děti z rozvedených manželství mají omezenou zkušenost se vztahy v úplné a širší rodině
hodnoty a postoje
Hodnoty a postoje

V hodnotových orientacích si rodina a rodičovství stále udržují výsadní postavení

~individualismus, důraz na autonomii, odklon od tradičních forem partnerského chování, snižování počtu dětí

Otázka: mění se hodnoty nebo jejich obsah nebo jejich vliv na reálné chování?

souhrn
Souhrn
 • diskrepance mezi deklarovanými postoji a hodnotou orientací na straně jedné a reálným chováním na straně druhé
 • rozpory i mezi jednotlivými postoji k otázkám rodičovství a partnerství (manželství)
 • v samotném chování lidí lze ovšem vysledovat určitou inkonzistenci
 • hypotéza, že lidé zřejmě hledají v prostředí celkem dramatických společenských a ekonomických změn adekvátní formy rodinného života
souhrn pokra
Souhrn(pokrač.)
 • Rodina a manželství hrají v životě dnešního Čecha stále velkou roli
 • Snaha sladit rodinné a profesní aspirace v prostředí, které je staví do „protikladu“
 • Jedním ze základních předpokladů vydařeného manželství a fungující rodiny je celková životní spokojenost, ale platí to i naopak
 • ČR patří mezi evropskými zeměmi k těm konzervativnějším – hodnota rodiny, dělba práce
 • Snižování významu legitimity partnerského svazku koresponduje s dlouhodobějšími změnami postavení muže a ženy
slide22

Souhrn(pokrač.)

V rodině to mívá „trochu zpoždění“:

 • České ženy převážně nacházejí cesty zvládnutí svých rolí v rodině a zaměstnání - za cenu nadále převažující „přerušované“ pracovní kariéry
 • Navzdory převaze tzv. dvoupříjmových domácností nukleárních rodin jsou muži stále často považováni (spíše sami sebou) za živitele rodiny
 • Reálně převažuje situace manželů-spoluživitelů s rozdílným podílem na péči o děti a domácnost
 • Neočekává se naprostá oddanost rodině
 • Relativně větší volnost si navzájem ponechávají mladší partneři pro naplňování osobních potřeb a zájmů
pou it zdroje v zkumy
Použité zdroje - Výzkumy
 • Rodina 1994, realizoval Sociologický ústav ČAV v roce 1994
 • Populační klima, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1996
 • Mladá generace, realizoval Sociologický ústav ČAV s agenturou STEM v roce 1997
 • Postavení mužů a žen v ČR, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 1998
 • Rodina 2001, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM v roce 2001
 • Život ve stáří, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2002
 • Střední generace, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou Universitas v roce 2004
 • Harmonizace rodiny a zaměstnání, realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve spolupráci s agenturou STEM-MARK v roce 2005