ekonomska politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMSKA POLITIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMSKA POLITIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

EKONOMSKA POLITIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

EKONOMSKA POLITIKA . 1. EKONOMIKA BLAGOSTANJA. Dva glavna “igrača” društvene interakcije: TRŽIŠTE i VLADA. Ostvarivanje ekonomskih rezultata uz poštivanje načela EFIKASNOSTI i JEDNAKOSTI. Efikasnost se temelji na Paretovom kriteriju. Osnovni teoremi EB:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKONOMSKA POLITIKA' - trang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 ekonomika blagostanja
1. EKONOMIKA BLAGOSTANJA
 • Dva glavna “igrača” društvene interakcije: TRŽIŠTE i VLADA.
 • Ostvarivanje ekonomskih rezultata uz poštivanje načela EFIKASNOSTI i JEDNAKOSTI.
 • Efikasnost se temelji na Paretovom kriteriju.
 • Osnovni teoremi EB:

1. Konkurencijska ravnoteža u SK je Pareto optimalna.

2. Ako postoje potpuna tržišta i određeni uvjeti, svako Pareto optimalno stanje se može realizirati kao ishod konkurencijske ravnoteže ostvaren prerspodjelom resursa između pojedinaca (alokacija i raspodjela).

2 pareto optimalnost
2. PARETO OPTIMALNOST
 • Paretov kriterij ima dvije prepozicije:

1. Društvo povećava blagostanje krećući se iz a u b → svima je bolje.

2. Društvo povećava blagostanje krećući si iz a u b → barem jednom pojedincu je bolje, a niti jednom nije gore.

 • Pareto optimalnost – društveno stanje je Pareto optimalno ako kretanjem iz tog stanja u bilo koje drugo nije moguće povećati blagostanje jednog člana društva, a da se pri tome ne pogorša stanje barem jednog drugoga.
2 pareto optimalnost1
2. PARETO OPTIMALNOST
 • Pareto optimalnost zahtijeva:

a) Efikasnu alokaciju POTROŠNJE,

MRSA=MRSB=…=MRSn

b) Efikasnu alokaciju PROIZVODNIH

INPUTA, MRTSA=MRTSB=…=MRTSn

c) OPĆU EFIKASNOST,

MRSA=MRSB=…=MRSn=MRT

MRTSA=MRTSB=…=MRTSn=MRT

3 ograni enja
3. OGRANIČENJA
 • Ograničenja teorije opće ravnoteže
  • Metodološki individualizam – pojedinačne preferencije su zadane bez obzira na čimbenike koji utječu na te preferencije (okolina, društ. običaji), ignorira pravilo uvjeravanja.
  • Statička priroda – teorija opće ravnoteže je jedina sposobna tumačiti statički aspekt Paretovog krterija, koji je barem u načelu otvoren za dinamičku interpretaciju jer je moguće zamisliti alokaciju resursa kao dinamičan problem.
3 ograni enja1
3. OGRANIČENJA
 • Ograničenja Pareto optimalnosti:
  • Posljedica su:
   • Hipoteze o neusporedivosti
   • Postulata etičkog individualizma – ne dozvoljava uzeti u obzir: a) prava i slobode ili b) raspoloživost dobara koja se smatraju društveno korisnim bez obzira na korisnost koju pojedinačni agenti od njih mogu dobiti.