V stra g talandsregionen pdl
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Västra Götalandsregionen PDL. Lägsta spärrnivå är vårdkontakt – spärrstaketet är vårdenheten. Regionstyrelsens beslut i VGR: Ansvarig avd Regionkansliet får i uppdrag att i enlighet med de av arbetsgruppen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


V stra g talandsregionen pdl

 • Regionstyrelsens beslut i VGR: Ansvarig avd

 • Regionkansliet får i uppdrag att i enlighet med de av arbetsgruppen

 • Redovisade förslagen och definitionerna

 • Vidta nödvändiga åtgärder avseende patienters möjlighet enligt

 • patientdatalagen att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte.

 • b) Ta fram förslag till grundläggande regionövergripande villkor för

 • Behörighetstilldelning och spärr för åtkomst vid tillämpning av

 • patientdatalagen samt regionövergripande regler för kontroll

 • av åtkomst till patientuppgifter.

 • c) Ange funktion för vårdens IT-stöd för anpassning till

 • patientdatalagen.

 • d) Lägga fram förslag till nödvändig revidering av regionens

 • befintliga ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, samt

 • Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet.

ITSA

HSA

ITSA

SSA/HSA


V stra g talandsregionen pdl

2009-08-25 Ansvarig avdV rdgivaren beslut
Vårdgivaren beslut Ansvarig avd

 • Behörighetstilldelning – elektronisk

 • Följande funktioner (systemkrav)

 • Stark autentifiering

 • Aktiva val

 • KIV VE HR/VC

 • Samtycke

 • Framgå att det finns ospärrade/spärrade uppgifter

 • Hävning/forcering

 • Logg/granskningsrutiner

 • Signering/låsning


Uppdrag f r regiongemensam funktion rgf centralisering
Uppdrag för regiongemensam funktion – RGF Ansvarig avd (centralisering)

 • Ansvara för

 • enhetliga rutiner för ansökan med elektroniska mallar för samtliga förvaltningar,

 • elektronisk lagring av behörigheter med historik samt registrering och historik av ansvarig tilldelare.

 • Administrera avtalade behörigheter inom regionen för direktåtkomst för annan vårdgivare.

 • Handha kortsiktig hantering av spärr, hävning av spärr samt ansvar för loggbegäran och vårdgivarkontroll.

 • Inhämta manualer från prioriterade system.

 • På lite längre sikt föreslås regiongemensam funktion successivt övergå att omfatta föreslaget införande av BIF-tjänsterna och utarbetande av regler för BIF.


V stra g talandsregionen pdl

System Ansvarig avd

Förvaltning

Antal personal /FTE inom resp. förvaltning (ej VGR IT) som direkt/indirekt jobbar med behörighetsadmin.

Sköts av VGR IT

Sköts ej av VGR IT

Håller på att utredas

N/A = Ej applicerbart

Tekn. Föruts. = Skapande av teknisk behörighet, ex. själva VGR ID’t eller användare i databas.

Klarg. i system = Klargörande av användare och dess behörighet i aktuellt system.


Elektronisk beh righetsbest llning
Elektronisk behörighetsbeställning Ansvarig avd

 • Ungefär samma princip som för OTD

 • - Stöd för attest i flera nivåer

 • - Automatisk upplägg av konton i AD - Koppling mot Västfolket för validering

 • - Säker återkoppling av användaruppgifter

 • Utrullning pågår hos förvaltningen SU

 • Planering för regionalt införande pågår


Beh righetstilldelning och avslut

V 1 Ansvarig avd

V 2

V 3

Behörighetstilldelning och avslut

 • Regiongemensam funktion

 • Enhetlig elektronisk ansökan – avslut

 • Krav på kort ledtid

 • Tydliga ansvar - delegering

 • Lagring

 • Översikt

 • Verksamhetschefens ansvarsområde = vårdenhet

 • Enhetlig klassificering av verksamhetschef

 • Behovsstyrd tilldelning

VC


Verksamhetschefens omr den
Verksamhetschefens områden Ansvarig avd

HSA-ID

VC 1

VC 2


Beh righetstilldelning
Behörighetstilldelning Ansvarig avd

 • Syfte

  • Vård och behandling och den administration som föranleds av detta - vårdrelation

  • Administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten

  • Kvalitetssäkring

  • Upprättande av dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning

  • Framställning av statistik om hälso- och sjukvården


Uppdrag f r expertgruppen och sammans ttning
Uppdrag för Expertgruppen och sammansättning Ansvarig avd

 • Expertgruppen ska hantera;

 • klassning av känslig information, tvister mellan verksamheter om behörighetstilldelning över behov, signering, låsning etc

 • patientsäkerhetsfrågor inom området

 • medverka vid kommande regler för BIF-tjänster i samverkan med regiongemensam funktion

 • aktiv part i avtalsskivning med vårdgivare som regionen sluter avtal med inom regionen och mellan landsting

 • Beslutande

 • 2-3 september


Beh righetstilldelning organisation

BIF Ansvarig avd

HR

KIV/

HSA

Sys A

Behörighetstilldelning organisation

Sys B

regler

Sys C

Anställd

E-blankett

Region

gemensam

funktion

Verksamhets

chef

Sys D

P-blankett

Sys E

Expertgrupp

VG

Regelverk