Spole ensk odpov dnost firem nov faktor firemn konkurenceschopnosti cz 04 3 07 4 1 02 3 0393
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost. Společenská odpovědnost firem - nový faktor firemní konkurenceschopnosti CZ.04.3.07/4.1.02.3/0393. Business Leaders Forum Andrea Václavíková +420 224 216 275 vaclavikova@blf.cz www.csr-online.cz. Obsah : *.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tracey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spole ensk odpov dnost firem nov faktor firemn konkurenceschopnosti cz 04 3 07 4 1 02 3 0393

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1

Konkurenceschopnost

Společenská odpovědnost firem - nový faktor firemní konkurenceschopnostiCZ.04.3.07/4.1.02.3/0393

Business Leaders Forum

Andrea Václavíková

+420 224 216 275

vaclavikova@blf.cz

www.csr-online.cz


Obsah
Obsah : *

 • Popis projektu a cílové skupiny

 • Popisu realizovaných aktivit

 • Úskalí a problémy při realizaci projektu

 • Plnění indikátorů

 • Doporučení


1 zam en projektu
1 Zaměření projektu *

 • Zprostředkování znalostí sektoru MSP o celosvětovém trendu CSR

 • Naším cílem je:

  • Vyvolat a upevnit diskusi na toto téma v ČR,

  • Informovat o přínosech CSR pro podnikatelské subjekty

  • Umožnit výměnu zkušeností mezi podniky (konkrétní příklady z českého prostředí i jiných evropských států)

  • Vytvořit komplexní informační webové stránky o CSR a Průvodce problematikou CSR pro MSP

 • Podpora tématu CSR od EU – Lisabonská strategie


2 c lov skupiny
2 Cílové skupiny *

 • MSP (široká, nehomogenní)

 • Přínosy pro cílovou skupinu (bezplatné informace o celosvětovém trendu, přínosy CSR pro jejich podnikání)

 • Zapojení (motivace) MSP – nedaří se vybudovat

 • Doprovodná opatření pro MSP poradenství, výsledky výzkumu.

 • Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2? 50%


3 typy innost realizovan projektem
3 Typy činností realizované projektem *

 • Průzkum malého a středního podnikání (MSP)

 • Komplexní internetové stránky k CSR www.csr-online.cz

 • Databáze příkladů odpovědného podnikání českých a evropských firem

 • Vydávání informačních materiálů k problematice CSR

 • Semináře pro MSP

 • Rozbory společensky odpovědných podniků

 • Průvodce CSR pro MSP


4 rizika a probl my
4 Rizika a problémy * *

 • PROBLÉM 1– nezájem podniků

 • Riziko projektu – nenaplnění závazných ukazatelů

 • Navázání spolupráce s MÚ, silný partner

 • Zacílit cílovou skupinu

 • PROBLÉM 2 - neumíme s MSP „mluvit“

 • Budujeme a shromažďujeme znalosti o MSP (know-how BLF ve velkých podnicích)

 • Bylo nutno zmapovat sektor CSR, podnikatelské prostředí ČR, uvědomit si specifika MSP


5 v stupy a v sledky
5 Výstupy a Výsledky * *

 • Výstupy (podpořené osoby / organizace)

 • Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni, inovované produkty)

 • Hlavní inovované produkty - dostupnost metodik i vlastních produktů (plná, částečná, podmínky)?


6 doporu en pro dal programovac obdob 2007 2013
6 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 *

 • Přesycenost a zahlcení MSP v Praze programy RLZ – zvážit komu podporu dát, ne plošně

 • Analýza potřebnosti projektu pro cílové skupiny (u organizací, kde je 100% nákladů hrazeno)

 • Umožnit reagovat na problémy projektu v průběhu jeho realizace

 • Požadavky na publicitu jsou přehnané a zbytečně respektování pravidel odvádí pozornost od důležitějších věcí.

 • MZ po delší době