Download
preskripce programu pohybov aktivity iv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY IV. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY IV.

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY IV.

111 Views Download Presentation
Download Presentation

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY IV.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY IV. Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc

 2. EVTT Absolutní hodnota nepřesná a zavádějící (okrajové části Gausovy křivky). Obecně akceptovaná hodnota EVT 300 až 500 kcal doporučujeme pro první týden tréninku pravidelně netrénujícím, ale jinak aktivním mužům (TR2), odpovídajícím z hlediska české populační normy hmotnosti a věku 33 roků a mladším. EVT u dospělých žen by činila v prvním týdnu maximálně 210 kcal - hodnoty 300 kcal by dosáhly „průměrné“ ženy za cenu vysoké nadváhy. Podobně muži s dlouhodobou hypokinezí.

 3. Progrese IZ Zvýšení IZ se nejlépe snáší při současném zkrácení TT. Naopak vzestup EVT je nejpřijatelnější při prodloužení TT a stejné IZ. Tato metodika je zřetelnější v programech osob s nižší iniciální zdatností a osob mladších; u osob s vysokou aerobní kapacitou a u osob starších je celková progrese výrazně menší.

 4. Týdenní frekvence tréninků (FT). FT je velmi silný tréninkový podnět. Minimální FT = 2 může pozitivně ovlivnit aerobní kapacitu, avšak většinou se nedoporučuje. Proč? 1. IZ musí být minimálně 80% až 90% - pro normální populaci nepoužitelné. 2. Při vysoké IZ vzrůstá frekvence poranění pohybového systému, zejména u začátečníků nebo dlouhodobě hypokinetických osob. 3. Trénink neovlivňuje složení těla, krevní tuky, inzulínovou rezistenci a inzulinémii a hemostázu. 4. Pocit stálého začínání snižuje adherenci.

 5. Týdenní frekvence tréninků (FT). Příliš vysoká FT rovněž nedoporučujeme. 1. Víc než 95% zlepšení aerobní kapacity je dosaženo už při FT = 3 - 4. Přidání jednoho až dvou tréninků má význam pouze pro vrcholové sportovce (?). 2. Frekvence zranění pohybové soustavy se zvyšuje exponenciálně s TF (jeden den volna mezi tréninky je nezbytný, zejména pro začínající).

 6. Týdenní frekvence tréninků (FT). CVIČENÍ Optimum FT = 3 - 4 (ob den). VOLNO PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT

 7. Týdenní frekvence tréninků (FT). Optimum FT = 3 - 4 (ob den). PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT

 8. Týdenní frekvence tréninků (FT). IZ  60% MTR Optimum FT = 3 - 4 (ob den). PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST

 9. Doporučované hodnoty EVTT Obecně doporučované hodnoty 900 kcal/týden by mohli dosáhnout na začátku našeho programu PA • všichni „průměrní“ muži • „průměrné“ ženy s hmotností 75 kg • „průměrné“ ženy s hmotností 60 kg ve věku 25 a mladší! • Ženy s hmotností 50 kg všech věkových skupin a ženy s hmotností 60 kg ve věku 35 let a starší doporučovaného EVTT v prvním týdnu nedosáhnou! • Osoby s hypokinezí a s AK1 nebo AK2 doporučované minimální úrovně rovněž nedosáhnou (bez rozdílu věku a pohlaví)! • Během půlročního programu však většina osob (s výjimkou nejstarších žen s hmotností pod 60 kg) je schopna uvedenou hranici překročit.

 10. HODNOTY VYPOČÍTÁNÉ PRO PRŮMĚRNÉ ŽENY

 11. HODNOTY VYPOČÍTÁNÉ PRO HYPOKINETICKÉ MUŽE

 12. Často jsou doporučované pro účinné snížení některých rizikových faktorů významně vyšší hodnoty EVTT !! Např. 12 až 20 MJ (tj. 2870 až 4780 kcal) !! V praxi dlouhodobě akceptovaného tréninku u osob středního a vyššího věku nedosažitelné! Např. 45-letý muž průměrné tělesné zdatnosti a hmotnosti by musel trénink optimální intenzity a trvání realizovat v 15 fázích! Při FT = 3,5 by musel jeden trénink trvat 100 min! Využití kombinace zvýšení obou faktorů - každodenní trénink TT = 1 hod - pochybné!

 13. Často jsou doporučované pro účinné snížení některých rizikových faktorů významně vyšší hodnoty EVTT Pochybné? Proč? 1.Dosáhne jen 17 MJ (4070 kcal). 2. Trvalého pozitivního účinku na lipidový a sacharidový metabolismus je dosahováno pouze při odpovídající IZ - pravidelný každodenní trénink bez regenerace ve dnech „mezi“ ztrácí svůj pozitivní metabolický vliv a má negativní účinky (imunosuprese, vzestup volných kyslíkových radikálů, zranění, atd.) Proto tak vysoké hodnoty nelze akceptovat!!!

 14. Velká variační šíře hmotnosti • Proto uvádět hodnoty EVTT jako relativní - vztažené na 1 kg hmotnosti. • Rozlišovat u zdravých osob podle trénovanosti, věku a pohlaví. Největšího vzestupu tělesné zdatnosti a preventivního metabolického a kardiovaskulárního efektu je dosaženo při EVTT v rozmezí mezi • 15 až 25 kJ/kg (3,5 až 6,0 kcal/kg) • EVTT mezi 50 až 90 kJ (12 až 21,5 kcal/kg)