odpady biodegradowalne w wojew dztwie pomorskim n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim. Izabela Wardach , Adam Cenian Gdańsk, 11 maja 2010. Cel i zakres pracy. Cel pracy: Baza danych o odpadach biodegradowalnych i ich utylizacji na terenie Polski Północnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim' - toyah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odpady biodegradowalne w wojew dztwie pomorskim

Odpady biodegradowalne w Województwie Pomorskim

Izabela Wardach, Adam Cenian

Gdańsk, 11 maja 2010

cel i zakres pracy
Cel i zakres pracy

Cel pracy:

Baza danych o odpadach biodegradowalnych i ich utylizacji na terenie Polski Północnej

realizacja zadań pakietu WP5 w projekcie BioenergyPromotion obejmujących oszacowanie potencjału biomasy

Baza ma służyć planowanym działaniom inwestycyjnym w dziedzinie produkcji paliw i energii z biomasy, mającym na celu aktywizację zawodową ludności

i gospodarczą gmin rejonu Polski Północnej

Zakres pracy:

 • zebranie informacji dotyczących generacji odpadów biodegradowalnych w Województwie Pomorskim
 • analiza uzyskanych danych pod względem ich wykorzystania w biogazownictwie
odpady klasyfikacja
Odpady - klasyfikacja

Odpady - substancje stałe i ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowej człowieka, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstają

Klasyfikacja:

 • źródło pochodzenia,
 • rodzaj surowca,
 • stan skupienia,
 • skład chemiczny,
 • toksyczność,
 • stopień zagrożenia dla środowiska,
 • stopień przydatności do dalszego wykorzystania.
slide5
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
baza danych odpady z grupy 02
Baza danych - Odpady z grupy 02

Źródło: Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, poszczególne powiaty i gminy – stan z dnia 03.2010

odpady z grupy 02 wojew dztwo pomorskie
Odpady z grupy 02 – Województwo Pomorskie

Wyk. Udziały procentowe ilości wygenerowanych odpadów w roku 2008

Tab. Zestawienie bilansu generacji i utylizacji odpadów w poszczególnych powiatach Województwa Pomorskiego w roku 2008

odpady z grupy 02 wojew dztwo pomorskie1
Odpady z grupy 02 – Województwo Pomorskie

Wyk. Udziały procentowe ilości odpadów z podziałem na poszczególne kategorie 2008

Tab. Zestawienie bilansu generacji i utylizacji odpadów na terenie Województwa Pomorskiego w roku 2008 z podziałem na poszczególne kategorie

Wyk. Udziały procentowe ilości utylizowanych odpadów z podziałem na poszczególne kategorie 2008

generacja odpad w z grupy 02 powiat l borski
Generacja odpadów z grupy 02 – Powiat Lęborski

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 02 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 01 – powiat lęborski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 03 – powiat lęborski 2008.

utylizacja odpad w z grupy 02 powiat l borski
Utylizacja odpadów z grupy 02 – Powiat Lęborski

Wyk. Szczegółowy podział utylizacji odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (grupa 02 03) – powiat lęborski 2008.

Wyk. Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów z grupy 02 – powiat lęborski 2008.

generacja odpad w z grupy 02 powiat cz uchowski
Generacja odpadów z grupy 02 – Powiat Człuchowski

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 – powiat człuchowski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 02 – powiat człuchowski 2008.

Wyk. Udziały poszczególnych odpadów z grupy 02 01 – powiat człuchowski 2008.

utylizacja odpad w z grupy 02 powiat cz uchowski
Utylizacja odpadów z grupy 02 – Powiat Człuchowski

Wyk. Szczegółowy podział utylizacji odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (grupa 02 02) – powiat człuchowski 2008

Wyk. Unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów z grupy 02 – powiat człuchowski 2008.

odpady utylizacja w biogazownictwie
Odpady – utylizacja w biogazownictwie

Tab. Możliwa do wyprodukowania ilość biogazu z poszczególnych substratów rolniczych

Źródło Szlachta J. i inni., Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody, Seminarium Projektu Kluczowego nr POIG.01.01.02-00-016/08 pt. ,,Modelowe kompleksy agroenergetyczne …’’, Kudowa Zdrój, 18-19.01.2010r.

Tab. Teoretyczna wydajność biogazu z poszczególnych substratów rolniczych

podsumowanie
Podsumowanie
 • W pracy przedstawiono generację i utylizację odpadów biodegradowalnych na terenie Województwa Pomorskiego w roku 2008.
 • Analizę przeprowadzono pod kątem możliwości ich ponownego wykorzystania, jako substratu do produkcji gazu w biogazowniach rolniczych.
 • Przedstawione wyniki pokazują wysoki potencjał tkwiący tego typu biomasie.

Uwaga: W przyszłości należy uwzględnić również analizę ekonomiczną uwzględniającą uregulowania prawne, zapotrzebowanie na ciepło i energię poszczególnych powiatów, czy też możliwości podłączenia do sieci w celu sprzedaży wygenerowanych nadwyżek.

Baza o odpadach powinna być w przyszłości uzupełniana o kolejne lata, co pozwoli określić kierunki rozwoju gospodarki odpadami pod względem ich utylizacji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.