Välkommen
Download
1 / 17

Välkommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Välkommen. Från ide till verklighet. Ide´ 2008. Arbetsgång 2010. Kravspecifikation2010. Upphandling 2010. Införande 2011-2012. Process Ide Arbetsgång Kravspecifikation Upphandling Införande Utbildning Projekt avslut Förvaltning och vidareutveckling. Milstolpar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välkommen' - toya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fr n ide till verklighet
Från ide till verklighet

Ide´ 2008

Arbetsgång2010

Kravspecifikation2010

Upphandling 2010

Införande2011-2012

 • Process

  • Ide

  • Arbetsgång

  • Kravspecifikation

  • Upphandling

  • Införande

  • Utbildning

  • Projekt avslut

  • Förvaltning och vidareutveckling

Milstolpar


Fr n ide till verklighet1
Från ide till verklighet

Förvaltning och vidareutveckling2013

Utbildning2011-2012

Projektet avslutas2012

 • Process

  • Ide

  • Arbetsgång

  • Kravspecifikation

  • Upphandling

  • Införande

  • Utbildning

  • Projekt avslut

  • Förvaltning och vidareutveckling

Milstolpar


Bakgrund och ide till projektet
Bakgrund och ide till projektet

Ide´ 2008

 • Bakgrund och ide till projektet

  • Utveckla konstruktionsmiljön och IT stödet för EL-konstruktörer vilket skulle ge:

   • Effektivitet vid nykonstruktion och befintlig dokumentation

   • Automatgenerering av bl.a. listor

   • Bra grund för standardisering

Milstolpar


Arbetsg ng
Arbetsgång

Arbetsgång

2010

 • Arbetsgång

  • Arbetsgrupp med Elkonstruktörer samt systemingenjörer

  • Referensprogram – AutoCAD Electrical.

  • Urval leverantörer med leverantörsbesök och presentation.

  • Bedömning samt urval av leverantör.

  • Förnyatt leverantörsbesök med kravställd presentation.

  • Bedömning samt poängsättning av program och leverantör.

  • Rekommendation och slutord.

Milstolpar


Kravspecifikation
Kravspecifikation

Kravspecifikation

2010

 • Kravspecifikation

  • Leverantören ska finnas kvar på lång sikt för support och uppdateringar. Ej liten lokal leverantör.

  • Låga kostnader för konvertering av befintliga ritningar.

  • Programmet ska klara av att hantera DWG-format, både det som SSAB har och framtida ritningar.

  • Programmet ska klara av att spara ritningarna i DWG-format.

  • Autodesk Vault arkivsystem ska kunna användas.

Milstolpar


Upphandling
Upphandling

Upphandling

2010

 • Upphandling

  • Styrgruppen upphandlade på arbetsgruppens utvärdering och rekommendationer

  • Valet av program föll på EPLAN med hård konkurrens av E3.

  • Leverantör blev EPLAN Sverige i samarbete med Tyskland.

  • Pris kopplat till antal licenser och behov.

  • Tidplan presenterades och sattes med start i januari 2011 till september 2011.

Milstolpar


Inf rande
Införande

Införande

2011-2012

 • Införande

  • Projektorganisationen bestod av styrgrupp samt EPLAN-gruppen med projektledare samt 2 st representanter från vardera metallurgi och valsning. Gruppen stöddes av expert från WSM samt projektgrupp från leverantör.

  • Funktionsspecifikationer sattes för konverteringsprogram. SSAB’s ansvar.

  • Implementation och inställningar för EPLAN fastställdes. SSAB’s ansvar.

  • Översyn och justering av standarder gentemot IEC.

  • Genomgång av objektsmodell avseende funktion-placering-objekt.

  • Installation av server och klientprogramvara. Test och kontroll av konverteringsprogram. Leverantör och SSAB tillsammans.

  • Tidplan justerades till års skiftet 2011/12, därefter till mars 2012 pga. problem med program överlämning.

Milstolpar


Utbildning
Utbildning

Utbildning

2011-2012

 • Utbildning

  • 34 Konstruktörer utbildades i första omgången som delades i två delar. Första delen gick i november samt den andra i januari.

  • Kurs för användare är planerad i tre steg med cirka 15 dagars utbildning. Rättigheterna i EPLAN följer kunskapsnivån.

  • Integration och utbildning i Vault genomfördes första vecka i april.

  • Administratörerna utbildades kontinuerligt under året. Totalt bör dessa personer ha cirka 20 utbildningsdagar för att uppnå fullgod programkännedom.

Milstolpar


Projektets avslut
Projektets avslut

Projektet avslutas

2012

 • Projektets avslut

  • F.n. återstår en del kriterier för leverantören att åtgärda innan vi kan säga att allt är levererat. Vissa krav kommer att kvarstå till slutet av kvartal 4 innan de delarna är lösta

  • Steg 2 och 3 för användarna planeras i förvaltningsstadiet.

  • 105.000 dwg-ritningar konverterades V12 utan några större problem.

  • From V13 är EPLAN konstruktionsverktyget för EL dokumentation

Milstolpar


F rvaltning och vidareutveckling
Förvaltningochvidareutveckling

Förvaltning och vidareutveckling2013

 • Förvaltning och vidareutveckling

  • Fortsatt uppbyggnad av typkretsar och makron.

  • Fler artiklar in i artikeldatabasen. Uppgradera databasen till SQL.

  • Uppnå en stabil kunskapsgrund för användare och leverantörer.

  • Integration mellan EL och mekanik, gemensam artikeldatabas.

  • Integration med affärs-, inköps- och förrådssystem.

Milstolpar


Erfarenheter
Erfarenheter

Ide´ 2008

Arbetsgång2010

Kravspecifikation2010

Upphandling 2010

Införande2011-2012

 • Erfarenheter EPLAN

  • Vad gick bra!

  • SSAB fick ett avancerat databas system för projektering som bygger på IEC standarder.

  • Skapade nya förutsättningar för att kunna utveckla konstruktionsarbetet.

  • Automatiska rapporter genererade från kretsschemor, Artiklar kan hämtas från databaser.

  • Möjlig Integration mellan EL och mekanik. Gemensam dokumentarea

  • Projekthantering och säkerhet.

Milstolpar


Erfarenheter1
Erfarenheter

Utbildning2011-2012

Projektet avslutas2012

 • Erfarenheter EPLAN

  • Vad kunde gå bättre?

  • Hög instegströskel för att använda verktyget effektivt.

  • Stora och krävande anpassningar för att nå lokal industri standard.

  • Kursmaterial och handböcker delvis på svenska.

  • Kräver stor kunskap i funktionell struktur (IEC 81346).

  • Fördel om anläggningsmodell för affärssystem redan finns.

Milstolpar


Erfarenheter2
Erfarenheter

Förvaltning och vidareutveckling2013

 • Erfarenheter EPLAN

  • Hur kunde SSAB förberett sig bättre?

  • Delat upp införande projektet i mindre delar.

  • Tuffare i kravställningen med exv. dokumentation på svenska.

  • Noggrann förstudie som fångar upp alla krav innan beställning samt också se över arbetsformer och arbetssätt.

  • Engagera specialistkompetens redan från förstudie skedet.

Milstolpar


Vi hjälper gärna er med EPLAN !

Stefan Lundström

EPLAN Nordic Partner certifierad


Sundfiske 89

776 97 Dala-Husby

0730 – 704 420

[email protected]

www.wsm-group.se