slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Välkommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Välkommen. Från ide till verklighet. Ide´ 2008. Arbetsgång 2010. Kravspecifikation2010. Upphandling 2010. Införande 2011-2012. Process Ide Arbetsgång Kravspecifikation Upphandling Införande Utbildning Projekt avslut Förvaltning och vidareutveckling. Milstolpar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Välkommen

  2. Från ide till verklighet Ide´ 2008 Arbetsgång2010 Kravspecifikation2010 Upphandling 2010 Införande2011-2012 • Process • Ide • Arbetsgång • Kravspecifikation • Upphandling • Införande • Utbildning • Projekt avslut • Förvaltning och vidareutveckling Milstolpar

  3. Från ide till verklighet Förvaltning och vidareutveckling2013 Utbildning2011-2012 Projektet avslutas2012 • Process • Ide • Arbetsgång • Kravspecifikation • Upphandling • Införande • Utbildning • Projekt avslut • Förvaltning och vidareutveckling Milstolpar

  4. Bakgrund och ide till projektet Ide´ 2008 • Bakgrund och ide till projektet • Utveckla konstruktionsmiljön och IT stödet för EL-konstruktörer vilket skulle ge: • Effektivitet vid nykonstruktion och befintlig dokumentation • Automatgenerering av bl.a. listor • Bra grund för standardisering Milstolpar

  5. Arbetsgång Arbetsgång 2010 • Arbetsgång • Arbetsgrupp med Elkonstruktörer samt systemingenjörer • Referensprogram – AutoCAD Electrical. • Urval leverantörer med leverantörsbesök och presentation. • Bedömning samt urval av leverantör. • Förnyatt leverantörsbesök med kravställd presentation. • Bedömning samt poängsättning av program och leverantör. • Rekommendation och slutord. Milstolpar

  6. Kravspecifikation Kravspecifikation 2010 • Kravspecifikation • Leverantören ska finnas kvar på lång sikt för support och uppdateringar. Ej liten lokal leverantör. • Låga kostnader för konvertering av befintliga ritningar. • Programmet ska klara av att hantera DWG-format, både det som SSAB har och framtida ritningar. • Programmet ska klara av att spara ritningarna i DWG-format. • Autodesk Vault arkivsystem ska kunna användas. Milstolpar

  7. Upphandling Upphandling 2010 • Upphandling • Styrgruppen upphandlade på arbetsgruppens utvärdering och rekommendationer • Valet av program föll på EPLAN med hård konkurrens av E3. • Leverantör blev EPLAN Sverige i samarbete med Tyskland. • Pris kopplat till antal licenser och behov. • Tidplan presenterades och sattes med start i januari 2011 till september 2011. Milstolpar

  8. Införande Införande 2011-2012 • Införande • Projektorganisationen bestod av styrgrupp samt EPLAN-gruppen med projektledare samt 2 st representanter från vardera metallurgi och valsning. Gruppen stöddes av expert från WSM samt projektgrupp från leverantör. • Funktionsspecifikationer sattes för konverteringsprogram. SSAB’s ansvar. • Implementation och inställningar för EPLAN fastställdes. SSAB’s ansvar. • Översyn och justering av standarder gentemot IEC. • Genomgång av objektsmodell avseende funktion-placering-objekt. • Installation av server och klientprogramvara. Test och kontroll av konverteringsprogram. Leverantör och SSAB tillsammans. • Tidplan justerades till års skiftet 2011/12, därefter till mars 2012 pga. problem med program överlämning. Milstolpar

  9. Utbildning Utbildning 2011-2012 • Utbildning • 34 Konstruktörer utbildades i första omgången som delades i två delar. Första delen gick i november samt den andra i januari. • Kurs för användare är planerad i tre steg med cirka 15 dagars utbildning. Rättigheterna i EPLAN följer kunskapsnivån. • Integration och utbildning i Vault genomfördes första vecka i april. • Administratörerna utbildades kontinuerligt under året. Totalt bör dessa personer ha cirka 20 utbildningsdagar för att uppnå fullgod programkännedom. Milstolpar

  10. Projektets avslut Projektet avslutas 2012 • Projektets avslut • F.n. återstår en del kriterier för leverantören att åtgärda innan vi kan säga att allt är levererat. Vissa krav kommer att kvarstå till slutet av kvartal 4 innan de delarna är lösta • Steg 2 och 3 för användarna planeras i förvaltningsstadiet. • 105.000 dwg-ritningar konverterades V12 utan några större problem. • From V13 är EPLAN konstruktionsverktyget för EL dokumentation Milstolpar

  11. Förvaltningochvidareutveckling Förvaltning och vidareutveckling2013 • Förvaltning och vidareutveckling • Fortsatt uppbyggnad av typkretsar och makron. • Fler artiklar in i artikeldatabasen. Uppgradera databasen till SQL. • Uppnå en stabil kunskapsgrund för användare och leverantörer. • Integration mellan EL och mekanik, gemensam artikeldatabas. • Integration med affärs-, inköps- och förrådssystem. Milstolpar

  12. Erfarenheter Ide´ 2008 Arbetsgång2010 Kravspecifikation2010 Upphandling 2010 Införande2011-2012 • Erfarenheter EPLAN • Vad gick bra! • SSAB fick ett avancerat databas system för projektering som bygger på IEC standarder. • Skapade nya förutsättningar för att kunna utveckla konstruktionsarbetet. • Automatiska rapporter genererade från kretsschemor, Artiklar kan hämtas från databaser. • Möjlig Integration mellan EL och mekanik. Gemensam dokumentarea • Projekthantering och säkerhet. Milstolpar

  13. Erfarenheter Utbildning2011-2012 Projektet avslutas2012 • Erfarenheter EPLAN • Vad kunde gå bättre? • Hög instegströskel för att använda verktyget effektivt. • Stora och krävande anpassningar för att nå lokal industri standard. • Kursmaterial och handböcker delvis på svenska. • Kräver stor kunskap i funktionell struktur (IEC 81346). • Fördel om anläggningsmodell för affärssystem redan finns. Milstolpar

  14. Erfarenheter Förvaltning och vidareutveckling2013 • Erfarenheter EPLAN • Hur kunde SSAB förberett sig bättre? • Delat upp införande projektet i mindre delar. • Tuffare i kravställningen med exv. dokumentation på svenska. • Noggrann förstudie som fångar upp alla krav innan beställning samt också se över arbetsformer och arbetssätt. • Engagera specialistkompetens redan från förstudie skedet. Milstolpar

  15. Vi hjälper gärna er med EPLAN ! Stefan Lundström EPLAN Nordic Partner certifierad

  16. Sundfiske 89 776 97 Dala-Husby 0730 – 704 420 info@wsm-group.se www.wsm-group.se