prawo energii w asnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prawo Energii W?asnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prawo Energii W?asnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Prawo Energii W?asnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Prawo Energii Własnych. Prawo energii własnych nerwów (Law of Specific Nerve Energies), 1830 : - postrzegamy nie przedmioty lecz sygnały o nich, przekazywane nam przez nerwy - różne rodzaje nerwów, każdy ma swój rodzaj energii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo Energii W?asnych' - toya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawo energii w asnych
Prawo Energii Własnych

Prawo energii własnych nerwów (Law of Specific Nerve Energies), 1830 :

- postrzegamy nie przedmioty lecz sygnały o nich, przekazywane nam przez nerwy

- różne rodzaje nerwów, każdy ma swój rodzaj energii

- nerw przekazuje swój rodzaj energii, niezależnie od sposobu pobudzenia

The same cause, such as electricity, can simultaneously affect all sensory organs, since they are all sensitive to it; and yet, every sensory nerve reacts to it differently; one nerve perceives it as light, another hears its sound, another one smells it; another tastes the electricity, and another one feels it as pain and shock. One nerve perceives a luminous picture through mechanical irritation, another one hears it as buzzing, another one senses it as pain. . . He who feels compelled to consider the consequences of these facts cannot but realize that the specific sensibility of nerves for certain impressions is not enough, since all nerves are sensitive to the same cause but react to the same cause in different ways. . . (Sensation is not the conduction of a quality or state of external bodies to consciousness, but the conduction of a quality or state of our nerves to consciousness, excited by an external cause.)

od receptor w do percepcji
Od receptorów do percepcji
 • Procesowanie informacji sensorycznej
 • Receptory
 • Obwody i trakty sensoryczne
 • Percepcja
receptory
Receptory

miejsce transdukcji lub

transmisji synaptycznej

miejsce powstawania impulsu

bodziec

potencja receptorowy
Potencjał receptorowy

Potencjał receptorowy na przykładzie receptora rozciągnięcia mięśnia (mechanoreceptora). A. Receptor mięśniowy (wrzeciono mięśniowe). Zakończenia neuronu czuciowego są owinięte wokół pojedynczych włókien mięśniowych. Zakończenia nerwowe reagują na rozciągnięcie mięśnia. Mechaniczna deformacja błony komórkowej otwiera kanały jonowe (Na/Ca) i powoduje depolaryzacje błony. B. Górny zapis: potencjał receptorowy w aksonie włókna sensorycznego w odpowiedzi na rozciąganie o różnej wartości (AP zablokowane przez TTX). Dolny zapis: amplituda i tempo rozciągania. Początkowa depolaryzacja (faza dynamiczna), zależy od tempa i amplitudy rozciągania. Przy stałym rozciągnięciu, potencjał ustala się na stałej wartości zależnej tylko od amplitudy rozciągnięcia (faza statyczna) C. Zapis patch clamp odpowiedzi pojedynczych kanałów jonowych na rozciąganie. Zapis górny: spoczynek, zapisy dolne: podczas rozciągania błony. Dłuższe otwarcia kanałów powodują większą depolaryzację.

kodowanie bod ca impuls receptorowy

Intensywność bodźca

Częstotliwość odpowiedzi

Kodowanie bodźca - impuls receptorowy

Kodowanie intensywności stymulacji w czasie w neuronach czuciowych. Zapisy z lewej: największa odpowiedz pojawia się w w fazie narastania bodźca. W fazie statycznej odpowiedź maleje. Jest to proces adaptacji. Receptory przekazujące powolne i długotrwałe zmiany adaptują się wolno. Zapisy z prawej: receptory o szybkiej adaptacji odpowiadają tylko na początku i na końcu stymulacji.

Potencjał receptorowy i częstość odpowiedzi wykazują (prawie) idealną korelację.

hierarchiczne procesowanie informacji
Hierarchiczne procesowanie informacji
 • Podstawowe zasady
 • Dywergencja
 • Konwergencja
 • Równoległość
 • Sprzężenie zwrotne (feedback)
topologia po cze
Topologia połączeń
 • Wzorce połączeń między neuronami:
 • Zbieżność
 • Rozbieżność
 • Transmisja seryjna (szeregowa)
 • Transmisja równoległa
 • Samosprzężenie
 • Pobudzające sprzężenie zwrotne dodatnie
 • Hamujące sprzężenie zwrotne dodatnie
 • Sprzężenie zwrotne ujemne
slide11

Triada synaptyczna

Triada synaptyczna: neurony wejściowe (input elements), neurony przekaźnikowe (relay neuron), interneurony (intrinsic neuron)

mikroobwody
Mikroobwody

Przykłady triad synaptycznych w obwodach narządów zmysłów. Dominuje transmisja w kanałach równoległych (od receptorów do komórek wyjściowych). Oddziaływania poziome zapewniają neurony wewnętrzne.

skrzyp ocz mieczogon
Skrzypłocz (mieczogon )

Skrzypłocz (Limulus)

Krew skrzypłoczy ma specyficzną właściwość reagowania na toksynyprodukowane przez bakterie. W kontakcie z nimi natychmiast wytwarza widoczne gołym okiem "agregaty obronne„. Dzięki temu w ciągu kilku sekund wiadomo, czy powierzchnia lub przedmiot potarte krwią skrzypłoczasą zainfekowane bakteriami oraz jak dużo jest tych bakterii.Testy bakteryjne wykonane z krwi skrzypłoczy wykorzystywane są m.in. w przemyśle kosmicznym.

Cząsteczka hemocyjaniny

hamowanie oboczne lateral inhibition
Hamowanie oboczne – lateral inhibition

Skrzypłocz (Limulus)

A. Oko złożone Limulusa składa się z 800 ommatidiów. Każde ommatidium składa się z 10-15 komórek receptorowych (retinula cell) ułożonych wokoło komórki centralnej (eccentric cell). Komórki centralne tworzą połączenie wzajemne połączenia hamujące. B. Rozkład odpowiedzi komórek centralnych przy pobudzeniu bodźcem schodkowym.

hamowanie oboczne lateral inhibition1
Hamowanie oboczne – lateral inhibition

A. Oko Limulusa. B. Odpowiedzi komórek centralnych przy pobudzeniu plamką światła (trójkąty) o dużej i małej jasności oraz bodźcem schodkowym (koła). Różnica pomiędzy krzywymi pokazuje wzmacnianie odpowiedzi z jasnej strony i osłabianie odpowiedzi z ciemnej strony. Zjawisko hamowania obocznego ma znaczenie we wzmacnianiu kontrastu i rozpoznawaniu wzorców.

percepcja
Percepcja

1. Detekcja bodźca (zachowanie progowe – receptor threshold, behavior threshold)

P – źrenica (pupil)

FP – punkt patrzenia (fixation point)

M - monochromatory

S – przesłona (shutter)

L - lampa

Układ do pomiaru minimalnej energii wywołującej wrażenie wzrokowe. Z. Selig Hecht, Simon Shaleri Maurice Henri Pirenne. Energy, Quanta and Vision. The Journal of General Physiology, Vol 25, 819-840 (1942)

- Pojedynczy foton może pobudzić pojedynczy fotoreceptor w siatkówce człowieka

- Jednoczesna aktywacja 7 receptorów jest potrzebna by świadomie zarejestrować stymulację

percepcja1
Percepcja

2. Szacowanie siły bodźca

Prawo Webera - Fechnera

p – percepcja

k – stała eksperymentalna

S – bodziec

S0- bodziec progowy

Prawo Stevensa

a - wykładnik

percepcja2
Percepcja

3. Rozdzielczość przestrzenna

Dwu – punktowa rozdzielczość w różnych obszarach ciała. Najlepsza rozdzielczość występuje na końcach palców, na wargach i na języku.

percepcja5

6. Rozpoznawanie wzorców

Percepcja

Psychologia lub teoria Gestalt: teoria umysłu, wg. której – postrzegamy świat całościowo, równolegle, analogowo i w sposób samoorganizujący się.

Efekt Gestalt - zdolność zmysłów do tworzenia wzorców, szczególnie w odniesieniu do wzrokowego rozpoznawania kształtów i form, a nie zbioru punktów i linii.

percepcja rozpoznawanie wzorc w cd

Milczenie Owiec – detal plakatu

Salvador Dali In Voluptas Mors, 1951

Percepcja - rozpoznawanie wzorców - cd

Milczenie Owiec - plakat