eirore ions pleskava livonija n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eirore?ions Pleskava - Livonija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Eirore?ions Pleskava - Livonija - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Eiroreģions Pleskava - Livonija. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldību sadarbība Sanda Kaša , Biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” sekretāre. Eiroreģiona vēsture. 28. 03 1996 Karlskronā (Zviedrijā) tika parakstīts memorands par sadarbību.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eirore?ions Pleskava - Livonija' - tovah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eirore ions pleskava livonija

Eiroreģions Pleskava - Livonija

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldību sadarbība

Sanda Kaša,

Biedrības “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””

sekretāre

2007, Jelgava

eirore iona v sture
Eiroreģiona vēsture

28.03 1996Karlskronā (Zviedrijā) tika parakstīts memorands par sadarbību

20.04 1996Pleskavā (Krievija) parakstīta deklarācija par sadarbību

07.06 1996tika apstiprināts Pierobežas Rajonu Sadarbības Padomes nolikums

20.02 1998ieviesta izpilddirektoru institūcija (apstiprināts direktorāts)

25.112003PRSP tika reorganizēta par Eiroreģionu “Pleskava – Livonija”

2007, Jelgava

izveido anas m r i
Izveidošanas mērķi
 • Pierobežas reģionu sadarbības organizācija kopēju programmu un projektu, kas vērsti uz pierobežas teritoriju ekonomisko, sociālo progresu un ekoloģijas jautājumu risināšanu, izstrādē un realizācijā;
 • Eiroreģiona dalībnieku savstarpējo interešu pārstāvniecība Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas valsts institūcijās kā arī starptautiskās un citās organizācijās;
 • Efektīva Eiroreģiona dalībnieku pierobežas stāvokļa iespēju izmantošana, lai attīstītu savas teritorijas.

2007, Jelgava

darb bas virzieni
Darbības virzieni
 • Pierobežas sadarbības sfēru noteikšana un saskaņošana;
 • Dokumentu sagatavošana,lai iegūtu finansējumu no kopējām programmām un projektiem no starptautiskām finanšu organizācijām un fondiem, tai skaitā no Eiropas Savienības fondiem INTERREG un TACIS;
 • Kopējo darbību koordinēšana risinot jautājumus, kas skar pierobežas reģionu kopējās intereses;
 • Eiroreģiona sanāksmju organizēšana, lai apkopotu tā dalībnieku darba pieredzi un izstrādātu kopējus lēmumus.

2007, Jelgava

eirore iona eogr fija
Eiroreģiona Ģeogrāfija

Igaunija (pašvaldību savienības.):

Polva

Valga

Voru

Latvija (rajonu padomes):

Alūksne

Balvi

Ludza

Valka

Krievija(rajonu administrācijas):

Palkina

Pečori

Pitalova

Pleskava

Sebeži

Pleskavas pilsēta

2007, Jelgava

slide7

PADOME

Divas reizes gadā

6

6

Darba grupas

x

x

x

EIROREĢIONA

Prezidents,

2 vice-prezidenti

vadītāji

EIROREĢIONA

Prezidijs

Direktorāts

1

1

1

Reizi divos mēnešos

katru nedēļu

Sadarbības līgums

Eiropas Pierobežas Reģionu Asociācijas biedrs

EIROREĢIONS

PLESKAVA-LIVONIJA

Pleskavas sekcija

EIROREĢIONS

PLESKAVA-LIVONIJA

Igaunijas sekcija

EIROREĢIONS

PLESKAVA-LIVONIJA

Latvijas sekcija

6

3 atsevišķas juridiskas personas

ar saviem statūtiem, finansējumu un lēmējinstitūcijām

2007, Jelgava

slide9

Priekšsēdētājs

AlūksnesRajons

Priekšsēdētājs

BalvuRajons

Priekšsēdētājs

LudzasRajons

Priekšsēdētājs

ValkasRajons

Kopsapulce

Izpilddirektors (RU)

Alūksnes pilsēta

Viļakas pilsēta

Balvu pilsēta

Apes pilsēta

Malnavas pagasts

Baltinavas pagasts

Šķilbēnu pagasts

Izpilddirektors (LV)

Izpilddirektors(EE)

Koordinators

Koordinators

Koordinators

Koordinators

Alūksnes Rajons

Balvu

Rajons

Ludzas

Rajons

Valkas

Rajons

2007, Jelgava

biedr bas darb ba 2006 gad 1
Biedrības darbība 2006.gadā 1
 • Phare projekta ietvaros notika 12 tikšanās, no tām 4 ar pašvaldību vadītājiem, 4 ar NVO un 4 ar uzņēmējiem Balvu, Ludzas, Valkas un Alūksnes rajonos. Pavisam kopā tikšanās piedalījās 295 dalībnieki.

2007, Jelgava

biedr bas darb ba 2006 gad 2
Biedrības darbība 2006.gadā 2
 • Tikšanos rezultātā 2006.gadā biedrībā tika uzņemti 2 jauni dalībnieki: Šķilbēnu pagasts un Apes pilsēta;
 • Nevalstiskās organizācijas ir izteikušas vēlmi iestāties biedrībā;
 • Phare projekta ietvaros tika rīkota starptautiska konference (Igaunija, Latvija);
 • Tika izveidota informācijas sistēma un aktualizēta mājas lapa;
 • Izdoti un izplatīti 4 informatīvie biļeteni un buklets.

2007, Jelgava

starptautisk konference 1
Starptautiskā konference 1
 • 20.un 21.novembrī Valmierā notika starptautisks seminārs/konference. Tajā piedalījās pašvaldību un iestāžu pārstāvji no Eiroreģiona Latvijas un Igaunijas puses. Konferences/semināra mērķis bija darbības pilnveidošana turpmākai pārrobežu sadarbības attīstības veicināšanai. Tā ietvaros tika izstrādāti stratēģiskie mērķi, noteikts darba grupu darbības mehānisms un to darba plāni. Kā arī tika strādāts pie iespējamo sadarbības projektu idejām un iespējamo partneru piesaistīšanas.

2007, Jelgava

inform cijas izplat anas sist ma elektronisko adre u datu b ze

Ministrijas

Novadu pašvaldības

Reģionu pašvaldības

Valsts aģentūras

Direktori

Koordinatori

Uzņēmēji

Pagastu pašvaldības

Nevalstiskās organizācijas

................................

Informācijas izplatīšanas sistēmaElektronisko adrešu datu bāze

2007, Jelgava

m jas lapas aktualiz ana
Mājas lapas aktualizēšana
 • Pašlaik tiek aktualizēta un pilnveidota jaunā Eiroreģiona mājas lapa www.pskov-livonia.com. Tā būs 4 valodās – latviešu, angļu, igauņu un krievu.

2007, Jelgava

pieredzes apmai a tacis
Pieredzes apmaiņa (Tacis)
 • Projekta mērķis bija iepazīties un izanalizēt Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldību sistēmu un reformas, kas tajās notiek.

2007, Jelgava

pieredzes apmai a leonardo da vinci
Pieredzes apmaiņa (Leonardo da Vinci)
 • Tikšanās ar Eiroreģiona “Bavārijas mežs” (Vācija, Čehija) vadību un darbiniekiem.
 • Tikšanās ar Vācijas ekonomikas ministra vietnieci.

2007, Jelgava

kontakti
KONTAKTI
 • Valdes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis
 • Izpilddirektors – Juris Annuškāns
  • Adrese: Bērzpils 1a, Balvi, LV 4501
  • Tālr. 29163807
  • E-pasts: juris.annuskans@balvi.lv
 • Sekretāre – Sanda Kaša
  • Adrese: Balvu raj.padome, Bērzpils1a, Balvi, LV 4501
  • Tālr. 64522456; 26150618
  • E-pasts: sanda@balvi.gov.lv

2007, Jelgava