Czarnobyl i Fukushima: - PowerPoint PPT Presentation

czarnobyl i fukushima n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czarnobyl i Fukushima: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czarnobyl i Fukushima:

play fullscreen
1 / 7
Czarnobyl i Fukushima:
393 Views
Download Presentation
tovah
Download Presentation

Czarnobyl i Fukushima:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Czarnobyl i Fukushima: Jak katastrofy i awarie jądrowe wpływają na gospodarkę światową

  2. Katastrofyjądrowe Czarnobyl, ZSRR (USRR) Fukushima, Japonia 11 marca 2011 roku doszło do serii wypadków jądrowych w elektrowni atomowej Fukushima 1 w Japonii. Do awarii doszło w wyniku trzęsienia ziemi o sile 9 st. w skali Richtera. W wyniku wybuchu zginęły 2 osoby, a 23 osoby zostały ranne (dane z dnia 17 marca 2011). Ewakuowano ludzi z obszaru w promieniu 20 km od epicentrum wybuchu. • 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu wodoru z reaktora jądrowego bloku nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. • Była to największa katastrofa jądrowa w dziejach świata • W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125 000 do 146 000 km2.

  3. SKUTKI EKONOMICZNE KATASTROFY W CZARNOBYLU Ze względu na decyzje polityczne podjęte po awarii oraz na zmiany ekonomiczne i inflację po rozpadzie Związku Radzieckiego, niemożliwe jest dokładne określenie kosztów związanych z awarią. Według różnych ocen dokonywanych w latach 90-tych oczekiwano, że koszty w ciągu 20 lat wyniosą setki miliardów dolarów. Koszty te obejmują straty bezpośrednie, wydatki na odkażanie i rekultywację terenu, przesiedlenie ludzi, opiekę zdrowotną i społeczną dla wszystkich poszkodowanych, produkcję czystej żywności, kontrolę skażeń radiacyjnych, a także straty pośrednie związane z utratą możliwości wykorzystania terenów rolniczych, lasów i urządzeń przemysłowych. W sumy te włączono także koszty dodatkowe spowodowane rezygnacją z programu budowy energetyki jądrowej w Białorusi oraz koszty dodatkowej energii potrzebnej na zastąpienie utraconej produkcji energetycznej z elektrowni w Czarnobylu. Koszty te stanowią ogromne obciążenie finansowe dla trzech obciążonych nimi krajów.

  4. ROLNICTWO CZARNOBYLSKIE • Największe straty poniosło rolnictwo, które utraciło 784 320 hektarów ziem produkcyjnych. Wyrąb drzewa przerwano na powierzchni 694,200 hektarów lasu. Rekultywacja umożliwiła wznowienie produkcji “czystej żywności” w wielu obszarach, ale spowodowała zwiększenie kosztów na zakup nawozów sztucznych, dodatków i realizację specjalnych procesów kultywacji roli. Nawet tam, gdzie można bezpiecznie uprawiać ziemię, piętno Czarnobyla powodowało problemy w sprzedaży produktów i powodowało spadek dochodów a ostatecznie zamykanie zakładów. W połączeniu z zakłóceniami powodowanymi rozpadem ZSRR, recesją i nowymi mechanizmami rynkowymi, spowodowało to załamanie gospodarki w rejonie, obniżenie stopy życiowej, bezrobocie i rosnącą nędzę. Skutki awarii odczuły wszystkie gospodarstwa rolne, zarówno te, które ucierpiały wskutek napromieniowania, jak i te, które produkowały czyste produkty.

  5. KATASTROFA W FUKUSHIMIE • Katastrofa w Fukushimie do tej pory kosztowała rząd Japonii kilkaset milionów dolarów. Straty nie zostały jeszcze do końca obliczone. Główne wydatki są na ewakuacje ludzi i odkażanie terenu oraz zabezpieczenie zepsutego reaktora.

  6. WYDATKI INNYCH PAŃSTW • Państwa do których dociera skażenie muszą wydawać ogromne sumy na jodynę i płyn Lugola dla obywateli. Trzeba także zabezpieczyć teren przed skażeniem a gdy już ono nastąpi starać się je usuwać. Działania te są bardzo kosztowne.

  7. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ • AUTORZY: • PATRYK TREPKA IIIc • KACPER GÓRSKI IIIc