equivalentiedossiers voor dummies mobility office hub ao faculteit economie bedrijfswetenschappen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EQUIVALENTIEDOSSIERS VOOR DUMMIES Mobility Office HUB AO Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen PowerPoint Presentation
Download Presentation
EQUIVALENTIEDOSSIERS VOOR DUMMIES Mobility Office HUB AO Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
tosca

EQUIVALENTIEDOSSIERS VOOR DUMMIES Mobility Office HUB AO Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
EQUIVALENTIEDOSSIERS VOOR DUMMIES Mobility Office HUB AO Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EQUIVALENTIEDOSSIERS VOOR DUMMIESMobility Office HUB AOFaculteit Economie & Bedrijfswetenschappen

 2. Equivalentiedossiers voor dummies • Juiste template downloaden • Jaarprogramma bepalen • Equivalenten invullen • Speciale aandachtspunten • Indienen & goedkeuring • Extra hulp nodig?

 3. Juiste template downloaden www.hubrussel.net > Je studie > Uitwisselingsprogramma’s > Academische opleidingen. Documenten die je kan downloaden, vind je onderaan de pagina.

 4. Jaarprogramma bepalen Verwijder alles uit de template wat je NIET nodig hebt: • Andere afstudeerrichtingen • Opo’s uit het tweede semester als je tijdens het eerste semester naar het buitenland gaat (en omgekeerd) • Opleidingsonderdelen die over een heel academiejaar lopen (bijvoorbeeld CCC/Management Game, Business Projects, … ) moeten ALTIJD opgenomen worden in het buitenland. In het semester dat je wel aan HUB studeert, moet je de lessen/taken,… hiervoor niet meedoen. • Clustervakken: deze moeten altijd samen blijven (zie slide 13) • Opo’s waarvoor je de credits al verworven hebt. Indien je bachelor en masterjaar combineert, plaats dan je dossiers voor bachelor en master in één bestand.

 5. Equivalenten invullen • Start met bovenaan je naam in te vullen, de naam van de gastinstelling en de datum van het dossier: • Bij elke nieuwe versie van je dossier, moet je deze datum aanpassen; zo zijn de wijzigingen in je equivalentiedossier makkelijker te volgen. Het equivalentiedossier voor een student 3e jaar Bachelor handelswetenschappen met afstudeerrichting “Algemeen Management” optie “Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap” die tijdens het eerste semester naar het buitenland gaat, zou er als volgt uit zien:

 6. Equivalenten invullen Vul naam, gastinstelling en datum in!

 7. Equivalenten invullen • Bepaal je aantal credits aan HUB: Tel de credits van de opgenomen opleidingsonderdelen op, waarbij je per categorie een subtotaal vermeldt, en bij ‘TOTAAL’ het totaal aantal credits schrijft. • Het minimum aantal credits voor een Erasmusuitwisseling is 21 per semester. • De credits van de taal waarvoor je de taalvrijstelling opneemt, worden niet mee geteld in het totaal voor je equivalentiedossier. Je moet het opo wel vermelden, omdat in het equivalentiedossier duidelijk moet zijn voor welke taal je de vrijstelling opneemt. • Taalvrijstelling: 1 semester = 3 credits; 1 academiejaar = 6 credits Een semesteruitwisseling is +/- 30 credits, een jaaruitwisseling +/- 60 credits

 8. Equivalenten invullen Voorbeeld met ingevulde creditaantallen en taalvrijstelling Totaal aantal credits subtotaal Taalvrijstelling: Frans III: de 3 credits worden niet mee opgeteld maar het opois wél opgenomen, met vermelding dat dit vrijgesteld is

 9. Equivalenten invullen • Link de HUB-opo’s aan opo’s van de partnerinstelling: De vakken van de partnerinstelling vind je: • Via Hubrussel.net > Je studie > Uitwisselingsprogramma’s > Academische opleidingen: per partnerinstelling vind je een pagina met beschikbare info, meestal maakt een coursecatalogue (of link ernaar toe) hier deel van uit. • Via de website van de partnerinstelling. • Via informatie ontvangen van de partnerinstelling na je nominatie. • Via het Mobility Office van HUB, vraag na of er nog geen goedgekeurde equivalenten bestaan voor de opleidingsonderdelen uit jouw jaarprogramma.

 10. Equivalenten invullen • Link de HUB-opo’s aan opo’s van de partnerinstelling: Bij het linken houd je rekening met de volgende codes: • - : dit opleidingsonderdeel is verplicht op te nemen aan HUB en kan dus niet ingevuld worden met een equivalent in een partnerinstelling. Bijv.: Masterproef, BTW (3e b-HW optie accountancy/fiscaliteit), …. Vraag op het Mobility Office na hoe je dezeopo’s best combineert met eenstudieperiode in het buitenland. • +: dit opleidingsonderdeel kan je invullen in het buitenland, maar met een exact equivalent; i.e. voor bijvoorbeeld HRM moet ook in het buitenland HRM gevolgd worden. • ++: dit opleidingsonderdeel kan je redelijk vrij invullen in het buitenland, je blijft uiteraard in je studiegebied en het opo moet relevant blijven binnen de opleiding. De ECTS-fiches van HUB-opo’s vind je op: http://onderwijsaanbod.ehsal.hubrussel.be/opleidingen/n/ > Faculteit Economie & Management

 11. Equivalenten invullen • Link de HUB-ood’s aan opo’s van de partnerinstelling: Linken & Credits: • Het aantal credits opgenomen aan de partnerinstelling moet in evenwicht zijn met het aantal credits aan HUB. Een verschil van twee credits is toegelaten, maar het aantal aan de partnerinstelling moet steeds groter zijn dan het totaal aantal credits aan HUB. In het voorbeelddossier nemen we 34 credits op aan HUB, in Euromed zullen we dus ook opo’s met een totaal aantal credits tussen 34 en 36 credits moeten opnemen. • Het is niet nodig om elk opo te koppelen aan een equivalent van exact evenveel credits (dit is meestal zelfs onmogelijk); de match naar inhoud primeert. De eindbalans is wél belangrijk. • Sommige partnerinstellingen hebben opo’s met een zeer groot aantal credits (bijv in Umea (Zweden) zijn alle opo’s zijn 7,5 of 15 credits). Dan dienen meerdere HUB-opo’s aan hetzelfde vak in de partnerinstelling gekoppeld te worden.

 12. International Business wordt aan 2 HUB opo’sgelinkt om het evenwicht te behouden Equivalenten invullen Voorbeeld met ingevulde equivalenten Totaal aantal creditsMarseille: 1 credit meer dan aanHUB = ok Ook voor de partnerinstelling desubtotalen vermelden!

 13. Specifieke aandachtspunten • Clustervakken: deze moeten samen blijven, dus ofwel volg je alle delen aan HUB, ofwel in het buitenland, ook als de opo’s over verschillende semesters gegeven worden en jij maar één semester in het buitenland studeert. Bijvoorbeeld: Onderzoeksproject economie en management (4) uit 3e jaar Handelswetenschappen. Deze twee opo’smoeten aan dezelfde instelling opgenomen worden; of HUB, of de partner-universiteit! Clustervakken herken je visueel aan het inspringen van de tekst naar rechts.

 14. Specifieke aandachtspunten • Bronvermelding: Vermeld in een mail, of in het equivalentiedossier zelf, waar je de opgenomen opo’s terug gevonden hebt, dit kan het goedkeuringsproces zeker vergemakkelijken! • Vakcode:Neem ook de vakcode op in het equivalentiedossier, dit versnelt het opstellen van het LearningAgreement.

 15. Indienen & goedkeuring • Bij de kandidaatstelling dien je een eerste voorstel equivalentiedossier in. Er zal je ook gevraagd worden dit elektronisch te bezorgen. • Je dossier wordt beoordeeld door de ankerpersoon van je opleiding, die beslist of de opo’s aan de partnerinstelling equivalent kunnen verklaard worden met die van HUB. Is dit niet het geval, dan zal je op zoek moeten gaan naar een beter opo aan de partnerinstelling. • Houd steeds rekening met de mogelijkheid dat in de partnerinstelling geen geschikt equivalent bestaat voor een bepaald vak uit jouw jaarprogramma aan HUB. In dat geval zal je het opo aan HUB moeten opnemen (eventueel in zelfstudie, of tijdens het volgende academiejaar).

 16. Extra hulp nodig? Je kan steeds terecht op het Mobility Office HUB AO voor antwoorden op alle vragen betreffende het equivalentiedossier en je studieperiode in het buitenland. Contacteer Suzanne Steijleman (verantwoordelijk voor de opvolging van uitgaande studenten E&B) via suzanne.steijleman@hubrussel.be of 02 210 13 37. Je vindt ons in T’Serclaes 3B, alle dagen tussen 9u00 en 16u00 (maandag vanaf 13u00). Succes!