slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název vzdělávacího materiálu: 18. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Název vzdělávacího materiálu: 18. století - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Název vzdělávacího materiálu: 18. století Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _11 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8 . ročník Téma : Klasicismus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název vzdělávacího materiálu: 18. století' - torie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _11

Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá

Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y:

Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník

Téma: Klasicismus

Anotace: Žáci poznají rysy klasicismu, klasicistní architekturu, malířství, sochařství, hudbu a literaturu.

Materiál byl vytvořen (datum, období): 25. 12. 2011

Ověření ve výuce: 29. 2. 2012, 8. A, Mgr. Lucie Plechatá

osv censtv p eje v d

Od poloviny 17. st. mluvíme o vědeckém století – vznikají první vědecké instituce, rozvíjejí se především přírodní vědy, lidstvo nahlíží nově na přírodu a vesmír

V 17. st. formuloval Isaac Newtonzákony pohybu – dokázal, že i Slunce, kolem něhož obíhají planety, je také v pohybu.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Osvícenství přeje vědě

Isaac Newton

isaac newton

Traduje se, že Isaac Newton odpočíval pod stromem, spadlo mu na hlavu jablko.

Který zákon na základě této zkušenosti formuloval?

zákon gravitace - vytvořil obraz pohyblivého a nekonečného vesmíru

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Isaac Newton
v dci sv poznatky systematicky t d

Švédský botanik CarlLinné uspořádal poznatky o různých druzích rostlin a živočichů.

Zavedl dvouslovné latinské pojmenování u živých organismů.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Vědci své poznatky systematicky třídí

Rodný dům Carla Linného

v da v praxi

Linného poznatky v praxi uplatnil zahradník francouzského krále Ludvíka XV. přírodovědec Georges Louis Lecler de Buffon[žoržlujleklér de bifon].

Tvrdí, že živočišné a rostlinné druhy vznikly postupným vývojem.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Věda v praxi
v da v praxi1

Jaké objevy přinesly lidstvu následující osobnosti?

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Věda v praxi

Vyrobil elektřinu pomocí elektrického článku. Uskladňoval ji v bateriích.

Alessandro Volta

v da v praxi2

Vynález parního stroje

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Věda v praxi

James Wattbyl skotský mechanik, vynálezce a fyzik– samouk, známý díky vylepšení parních strojů.

Jeho zásluhou se mohla průmyslová revoluce ve Anglii roztočila na plné obrátky.

James Watt

v da v praxi3

Létající balón

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Věda v praxi

Francouzští bratři Montgolfierové

Úspěšný pokus obou bratrů je datován 5. června 1783. Letu je připisováno světové prvenství letu horkovzdušného balónu.

encyklopedie

V pol. 18. st. se těžiště osvícenství přesunulo do Francie. V letech 1751 – 1772 zde pánové Diderot a d´Alembertvydávají dvaceti osmi svazkovou Encyklopedii čili racionální svazek věd, umění a řemesel.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Encyklopedie
klasicismus um n

umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. st. na královském dvoře „krále Slunce“ Ludvíka XIV., odkud se dále šířil do Evropy

V době Napoleona Bonaparte je nazýván empír.

Rozvíjí se v 18. st. a v 1. pol. 19. st.

Pravý opak přeumělkovaného baroka a rokoka

Méně nákladný, jednodušší

Z lat. classicus – vynikající, vzorový

Nový obdiv antiky a renesance (založen na vědeckém studiu

Obliba v umění helénismu a starověkého Říma

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Klasicismus - umění
klasicismus um n1

Znaky:

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Klasicismus - umění

Vyrovnanost, přesné uspořádání, přehlednost, jasnost, dodržování přesných pravidel

architektura

Oslabení moci církve -) chrámy do pozadí, naopak rozvoj staveb zámků a paláců

Typické jsou francouzské parky a zahrady - symetrický, důmyslný systém cestiček, altány, aleje, vodotrysky, keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů. Vše se vyznačovalo přísným řádem a pevnými pravidly.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Architektura
architektura1

Nově vznikají i užitkové stavby: banky, úřední budovy, divadla, muzea, kasárna, nemocnice

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

VY 32 INOVACE 11 Klasicismus – umění a věda

Architektura

Vládní budova ve Washingtonu, soud

architektura2

Počátkem 19. st. vznikají i první činžovní (nájemné) domy -) první v Praze dům Platýz z let 1813 - 1822

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Architektura

VY 32 INOVACE 11 Klasicismus – umění a věda

stavebn prvky

Stavební prvky: trojúhelníkový štít, napodobeniny antických štítů v průčelí (racionální přímka, čistá linie, nadokenní římsy.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Stavební prvky
n vrat k antice

Napodobování antiky je typické i pro sochařství, malířství, umělecké řemeslo, bytové zařízení a módu.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Návrat k antice
mal stv

Malíři ztvárňují především politické osobnosti a události, náměty z antiky.

Malíři: Jacques Louis David, Francisco Goya, Claude Gellée, Nicolas Poussin

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Malířství
klasicistn literatura

Literární žánry: óda, hymnus, chvalozpěv

Drama: po vzoru antiky děj na jednom místě, ve stejném čase, situace na sebe navazují

Představitelé: Goethe, Corneille, Goldoni, Molière, Kollár

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Klasicistní literatura
carlo goldoni 1707 1793

proslulý italský dramatik, především autor mnoha desítek komedií, z nichž mnohé se hrají dodnes

Dramata: Sluha dvou pánů, Poprask na laguně

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Carlo Goldoni (1707 – 1793)
moli re jean baptiste poquelin 1622 1673

francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu

Drama: Tartuffe, Don Juan, Misantrop, Lakomec

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Molière (Jean-BaptistePoquelin)(1622 – 1673)
johann wolfgang goethe 1749 1832

německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel

Dílo: Utrpení mladého Werthera, Faust

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832)
jean de la fontaine 1621 1695

francouzský bajkař a básník

Citát: „V každé době museli malí pykat za hloupost velkých.“

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Jean de La Fontaine (1621 – 1695)
hudba

pohodová, zábavná, odpočinková

  • jednoduché melodie – podobné lidové písni
  • přehlednost
  • snadno zapamatovatelné
  • ne příliš mnoho nových hudebních forem (nové: symfonie, melodrama)
  • Představitelé: Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Křtitel Vaňhal, František Xaver Dušek, Josef Mysliveček

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Hudba
hudebn skladatel
VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a uměníHudební skladatelé

Joseph Haydn

Ludwig van Beethoven

Wolfgang Amadeus Mozart

klasicismus v da a um n z pis

Věda: Newton (zákon gravitace), Carl Linné (třídění rostlinných a živočišných druhů), Alessandro Volta (el. Článek), James Watt (parní stroj), Prokop Diviš (bleskosvod)

Časové vymezení: 18. st. a poč. 19. st.

Znaky: přísný řád, jednoduchost, návrat k rozumu, obdiv antiky

Architektura: zámky, paláce, činžovní domy, užitkové stavby (nádraží, nemocnice,…)

Stavební prvky: trojúhelníkový štít, napodobeniny antických sloupů v průčelí

Malířství: uhlazená kresba s náměty ze života a

antiky (malíři Goya, David)

Literatura: čistý jazyk, vznešené výrazy (autoři: Goldoni, Molière, Goethe)

Hudba: Beethoven, Mozart, Haydn

Na příští hodinu si formou prezentace připravíte některého z osvícenských vědců.

VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Klasicismus – věda a uměnízápis
slide29
VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Newton http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Newton&ex=1#ai:MC900413302|

Gravitační zákon http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Newton&ex=1#ai:MC900197956|

Rodný dům Carla Linného – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Květiny http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=rostlina&ex=1#ai:MP900144250|

Alessandro Volta http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Volta&ex=1#ai:MC900233484|

Parní stroj http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=parn%C3%AD+stroj&ex=1#ai:MC900055098|

Létající balón http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=bal%C3%B3n&ex=1#ai:MC900433902|

Encyklopedie http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=encyklopedie&ex=1#ai:MC900071243|

Vládní budova ve Washingtonu http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sloup&ex=1#ai:MP900182465|

Zámek Kačina – soukromý archiv fotografií autorky prezentace

Činžovní domy http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Din%C5%BEovn%C3%AD&ex=1#ai:MC900332192|

Klasicistní stavba http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=sloup&ex=1#ai:MC900406350|

Bílý dům ve Washingtonu ve dne http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Washington&ex=1#ai:MP900182462|

Bílý dům ve Washingtonu v noci http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Washington&ex=1#ai:MP900202094|

Klasicistní skříňka http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=klasicismus&ex=1#ai:MC900193582|

Klasicistní pohovka http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=klasicismus&ex=1#ai:MC900193590|

slide30
VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a umění

Použité zdroje:

Obrázky. [cit. 2013-04-22].

Dostupné z:

Klasicistní židle http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=klasicismus&ex=1#ai:MC900193642|

Malíř http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=malba&ex=1#ai:MC900358869|

Knihy http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kniha&ex=1#ai:MC900019306|

Divadlo http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=divadlo&ex=1#ai:MC900089034|

Divadelní masky http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=komedie&ex=1#ai:MC900251006|

Goethe http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Goethe&ex=1#ai:MC900346331|

La Fontaine http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=la+fontaine&ex=1#ai:MC900233727|

Houslista http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=housle&ex=1#ai:MM900336699|

Beethowen http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Ludwig+van+Beethoven&ex=1#ai:MC900370388|

Haydn http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Joseph+Haydn&ex=1#ai:MC900407742|

Mozart http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=Mozart&ex=1#ai:MC900370386|