slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
B S E

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

B S E - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

โรควัวบ้า. B S E. โรควัวบ้า. ผู้นำเสนอ ภญ. สุกัญญา เจียระพงษ์ 43075944 ภญ. พิสชา ลุศนันทน์ 43075936 ภญ. ไพทร โอวาท 43075886 วันที่ 8 กรกฏาคม 25 44. โรควัวบ้า. ที่มาและการระบาด โรควัวบ้าคืออะไร สาเหตุการเกิดโรค อาการ/การวินิจฉัย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B S E' - tori


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

โรควัวบ้า

ผู้นำเสนอ

ภญ. สุกัญญา เจียระพงษ์ 43075944

ภญ. พิสชา ลุศนันทน์ 43075936

ภญ. ไพทร โอวาท 43075886

วันที่ 8 กรกฏาคม 25 44

slide4

โรควัวบ้า

 • ที่มาและการระบาด
 • โรควัวบ้าคืออะไร
 • สาเหตุการเกิดโรค
 • อาการ/การวินิจฉัย
 • การถ่ายทอดโรค
 • การควบคุมกำกับดูแล
slide5

ที่มาและการระบาด

 • พบ “วัวบ้า” ในอังกฤษ พ.ศ.2528
 • โรควัวบ้าเพิ่มจำนวนขึ้นและแพร่ระบาดสู่

ประเทศอื่นๆ

slide7

ที่มา : http://www.maff.gov.uk/animalh/bse/bse-statistics/level-4-weekly-stats.html(29/06/01)

slide10

โรควัวบ้า

 • Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
 • Mad cow disease
 • Cow madness
 • Raging cow disease

ชื่อที่ส่วนใหญ่ชอบเรียก “BSE”

slide11

โรควัวบ้า

 • โรคติดต่อร้ายแรง
 • เกิดกับวัวเป็นส่วนใหญ่
 • จัดอยู่ในกลุ่มโรค TSEs หรือ Prion disease

TSEs = Transmissible Spongiform Encephalopathies

slide12

โรค TSEs หรือ Prion Disease

 • โรคที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 • ทำลายเซลล์สมองเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำ
 • Spongiform
 • ระยะฟักตัวของโรคนาน 4-30 ปี
 • สามารถติดต่อไปยังสัตว์ชนิดต่างๆ/จากสัตว์สู่คน
 • อาการ การทำงานของกล้ามเนื้อไม่ประสานกัน เดินโซเซ เปะปะ มีอาการทางประสาท
slide13

โรค TSEs หรือ Prion Disease

 • พบทั้งในคนและสัตว์
 • ไม่มีวิธีการรักษา
 • ตาย! 1 ปี

(cont.)

slide14

TSEs ในคน

 • Kuru
 • CJD
 • nvCJD
 • GSS
 • FFI
 • Alpers’ Disease
slide15

TSEs ในสัตว์

 • TME ในมิงค์
 • CWD ในกวางและล่อ
 • FSE ในแมว
 • Exotic ruminants ในกวาง วัวพันธ์ Ankole ควายไบสัน
 • Scrapie ในแกะและแพะ
 • BSE ในวัว
slide16

สาเหตุการเกิดโรควัวบ้าสาเหตุการเกิดโรควัวบ้า

 • การศึกษาทางระบาดวิทยา
  • อาหารสัตว์ที่นำมาเลี้ยงวัว
  • อาหารสัตว์ทำมาจากเนื้อ/กระดูกป่นของแกะ

ที่เป็นโรค Scrapie

  • มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์

(พ.ศ.2524-2525)

slide17

สาเหตุการเกิดโรควัวบ้าสาเหตุการเกิดโรควัวบ้า

(ต่อ)

 • กระบวนการเกิดโรค
  • Prion เป็นสารก่อโรค

Stanley Prusiner บัญญัติคำว่า “Prion Disease”

  • Prion เป็นโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์/สัตว์

เรียกว่า Prion protein PrP

slide18

สาเหตุการเกิดโรควัวบ้าสาเหตุการเกิดโรควัวบ้า

(ต่อ)

 • กระบวนการเกิดโรค

Prion เป็นโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์/สัตว์

   • ปกติ PrPc

โครงสร้างเป็น Alpha helix

   • เป็นโรค PrPsc

โครงสร้างเป็น Beta helix

   • PrPc PrPsc
slide19

คุณสมบัติของเชื้อ BSE

 • ไม่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบและตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
 • BSE : heat , UV , radiation , chemical
 • Wet heat > dry heat
 • Sod. Hypochloride 20,000 ppm , 20 องศาC , 1 hr.
 • OIE : 50 มม. , saturated steam , ไม่น้อยกว่า 133 องศาC

20 mim , 3 bar inactivate BSE

slide20

การแพร่กระจายของ BSE ในเนื้อเยื่อต่างๆ

 • สมองและไขสันหลัง
 • รกของแม่วัวเป็นโรค : ไม่เป็นโรค
 • เนื้อเยื่อกว่า 50 ชนิด : ไม่มีอาการผิดปกติ
 • น้ำนมวัว : ไม่เป็นโรค

No detectable Safe

(เนื้อสัตว์ น้ำนม หนังสัตว์ น้ำเชื้อและตัวอ่อน)

slide21

Transmission of BSE

 • ปาก
 • ปริมาณสมองที่ป้อนทางปาก > ฉีดเข้าสมอง = 200,000 เท่า
 • Scrapie ใน แพะ แกะ เกี่ยวข้องกับ CJD ?
 • TSE จะถ่ายทอดในสัตว์ Species เดียวกัน > สัตว์ชนิดอื่น
 • BSE เป็น dead-end disease ของวัว
 • หนู แพะ แกะ มิงค์ ลิงบาร์โมเสท และสุกร----> ฉีด (dose สูง)
 • สุกร และไก่----->ไม่ติดโดยการกินทางปาก
 • FSE ในแมว สัมพันธ์กับ BSE
slide22

Clinical Sign

 • วัวเนื้อ และวัวนมโตเต็มวัยทั้ง 2 เพศ
 • วัวนมพันธุ์ขาว-ดำ (Holstein Friesian)
 • ระยะฟักตัว 2-8 ปี
 • เริ่มแสดงอาการ 2ปี 11 เดือน - 11 ปี
 • อาการนาน 2 สัปดาห์ - 14 เดือน
 • ตายภายใน 4 เดือนหลังจากแสดงอาการ
slide23

(cont.)

Clinical Sign

 • อาการที่แสดง
  • อาการทางประสาท
  • มีท่ายืนและเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ตกใจง่าย
slide24

(cont.)

Clinical Sign

อาการส่วนใหญ่ที่พบ

 • ตื่นเต้น กระวนกระวาย
 • แสดงอาการชะงัก
 • ก้าวร้าวต่อวัวตัวอื่นในฝูง และคน
 • เตะอย่างต่อเนื่องขณะรีดนม
 • ไม่อยากให้จับหัว มักก้มหัวลงต่ำ
slide25
(cont.)

อาการส่วนใหญ่ที่พบ

 • ยกขาสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งขาหลัง
 • เมื่อล้มแล้วลุกขึ้นยืนเองยากมากหรือไม่ได้
 • กล้ามเนื้อใต้ผิวหนังสั่น
 • สภาพโดยทั่วไปไม่สมบูรณ์

น้ำหนักลด & น้ำนมลด

slide26

การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)

 • ปัจจุบันยังไม่สามารถหาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค BSE

ในสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ / ในระยะแรกของการติดเชื้อ / ระยะฟักตัว

 • วินิจฉัยโดยสังเกต Clinical sign
 • วัวที่ติดโรค BSE มีระยะฟักตัว 5 ปี
 • ตรวจสอบการติดเชื้อได้ หลังจากรับเชื้อแล้ว 30 เดือน
 • ในปัจจุบันวินิจฉัยโรค BSE เบื้องต้น โดยตรวจทาง

Histopathology (EU & OIE)

 • Western blotting และ Immunocytochemistry
slide27

การทดสอบวัวและแกะ ที่แสดงอาการ

 • Histopathology test
 • PrP Protein
  • Western blot test
  • Immunocytochemistry
slide28
EU ได้ประเมินวิธีการทดสอบอีก 4 วิธี
 • Prionics (Switzerland)
 • Enfer Scientific (Ireland)
 • CEA (France)
 • EG & G Wallace

(การวินิจฉัยในวัวที่ตายแล้ว)

slide29

Transmission to Human

 • BSE เป็นโรคในกลุ่ม Prion disease ที่พบในวัวเท่านั้น
 • โรคกลุ่ม Prion disease ที่พบทั่วไปในมนุษย์ คือ CJD
 • ในปี 1996 พบ new strain ของ CJD ที่พบในคนอายุน้อย

เรียก nvCJD

 • มีการเกิด nvCJD ใน UK ซึ่งเป็นประเทศที่มีอุบัติการ BSE สูง
 • โรค nvCJD สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับโรค BSE
 • nvCJD น่าจะเกิดจากการที่มนุษย์ได้สัมผัส(Expose) กับสาร BSE
slide30

Transmission to Human

(cont.)

 • การศึกษาแยกชนิดสายพันธ์(Strain-typing)
  • BSE , nvCJD , FSE , TSEs ของ exotic ruminants

Scrapie และ Sporadic CJD

 • Western blotting
  • glycosylation pattern ของ BSE และ nvCJDเหมือนกัน
 • Transgenic mice

ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า BSE ถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได้

โดยการกินเนื้อวัวหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเนื้อวัว

slide31

สถิติของผู้ป่วย nvCJD

 • ประเทศอังกฤษ 101 ราย (ตค.39 - มิย.44)
 • ประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
 • ประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
slide32

ผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัวผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของวัว

 • ในการผลิตวัคซีนมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัวมาใช้
  • สารที่ได้จากไขมันวัว (กลีเซอรีนและเจลาติน)
  • กรดอะมิโนบางชนิดจากกระดูกวัว
  • กล้ามเนื้อวัว
  • ซีรัม
slide33
ในขณะนี้มีเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ที่มี ส่วนประกอบที่ได้จากวัว
 • วัคซีนที่มี bovine serum albumin เป็น stabilizer
 • วัคซีนที่ผลิตโดย cell culture ที่มี bovine serum

albumin เป็นส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์

 • เครื่องสำอาง
  • ‘exotica’
  • ‘premium product’
  • ครีมชะลอความแก่
  • สมองสะกัด รก ม้าม และต่อมไธมัส
slide34

การควบคุมและกำกับดูแลการควบคุมและกำกับดูแล

 • ประเทศอังกฤษ
 • องค์กรระหว่างประเทศ

เช่น WHO,OIE

 • ประเทศไทย
slide35

ประเทศอังกฤษ

 • ศึกษาวิจัย/หาข้อมูลทางระบาดวิทยา
 • กำหนดนโยบาย/คำสั่ง/กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น
  • ห้ามใช้MBMที่มาจากสัตว์สี่กระเพาะ
  • ห้ามใช้เครื่องในสัตว์ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์
  • ห้ามใช้ซากวัวที่ได้จากวัวอายุ >30 เดือนเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์
  • ห้ามนำเข้าวัวที่เกิดก่อน18 กค. 2531
  • ทำลายวัวและจ่ายค่าชดเชย
  • ขึ้นทะเบียนวัวที่มีอายุ >30 เดือน
  • ให้เก็บข้อมูลสัตว์ในฟาร์ม 10 ปีนับตั้งแต่ผสมพันธุ์
slide36

WHO

 • ห้ามการใช้เนื้อเยื่อจากสัตว์สี่กระเพาะมาทำอาหารสำหรับเลี้ยง

สัตว์สี่กระเพาะให้แยกเนื้อเยื่อที่มี BSE ออกจากห่วงโซ่อาหาร

 • กระตุ้นให้ทุกประเทศทำการประเมินความเสี่ยง
 • ในเนื้อเยื่อ skeletal muscle ให้เอาส่วนของเส้นประสาทและต่อม

น้ำเหลืองออก

 • น้ำนม และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม : Tallow และ gelatin
 • วัคซีนสำหรับคน & สัตว์ : BSE free
slide37
นำเข้า วัว เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากวัว : BSE free
 • กำหนดระบบเฝ้าระวังและการควบคุม , risk analysis
 • ขบวนการทำลาย :ไอน้ำที่ 133 องศาC ไม่ต่ำกว่า 20 นาที

ความดัน absolute 3 บาร์

 • กำหนดชนิดของสินค้าที่ปลอดภัย
 • ห้ามนำโปรตีนจากส่วนต่างๆของวัวอายุมากกว่า 6 เดือน

มาใช้เตรียมอาหาร คน สัตว์ ปุ๋ย เครื่องสำอาง ยา

และเครื่องมือแพทย์

 • gelatin และ collagen
slide38

การดำเนินการของประเทศไทยการดำเนินการของประเทศไทย

 • กรมปศุสัตว์ : ด้านวัวที่มีชีวิตและอาหารสัตว์
 • อย. : ด้านเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สำหรับมนุษย์
 • กรมควบคุมโรคติดต่อ : เฝ้าระวัง CJD & nvCJD
slide39

การรักษา TSEs

 • ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา
 • แนวคิดในอนาคต
  • gene knockout : ขัดขวางมิให้ PrPcเป็น PrPsc
  • หาสารที่เข้าไปจับที่แกนของ Alpha helix เพื่อให้

คงสภาพ ไม่เปลี่ยนเป็น Beta helix

  • หา Antigene ต่อ gene ที่สร้าง PrP ไม่ให้มีการสร้าง

PrP ในร่างกาย

slide40

ข้อเสนอแนะ

 • หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องติดตาม ตรวจสอบ

และเฝ้าระวัง

 • ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
 • ปกป้องคุ้มครองประชาชนอย่างดีที่สุด
 • ผู้บริโภคต้องรู้จักป้องกันตนเอง