slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANUNCI DEL BALL PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANUNCI DEL BALL

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

ANUNCI DEL BALL - PowerPoint PPT Presentation

torgny
83 Views
Download Presentation

ANUNCI DEL BALL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 ANUNCI DEL BALL

 2. 2 ENTRADA DE PABORDES 1

 3. 3 ENTRADA DE PABORDES 2

 4. 4 ENTRADA DE GEGANTS

 5. 5 CERCLE DE GEGANTS

 6. 6 BALL PLA VALSEJAT DINS/FORA

 7. 7 BALL PLA VARIACIÓ LLIURE

 8. 8 MOLINET HORARI

 9. 9 MOLINET CONTRA HORARI

 10. 10 FANFARRIA DE LA FARANDOLA

 11. 11 FARANDOLA

 12. 12 VOLTES BOGES