Download
desetinn sla n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Desetinná čísla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Desetinná čísla

Desetinná čísla

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Desetinná čísla

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Desetinná čísla Sčítání Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: I při sčítání desetinných čísel budeme chtít využít znalosti sčítání čísel pod sebou. Proto si čísla nejprve pod sebe přepíšeme. Ale jak? Využijeme k tomu analogie se sčítáním čísel přirozených, tedy čísel vyjadřujících jen celky.

 3. Sčítání přirozených čísel Jak si tedy zapíšeme přirozená čísla při sčítání pod sebe? Vypočítej: Jednotky pod jednotky… …tisíce pod tisíce. …desítky pod desítky… …stovky pod stovky…

 4. Sčítání přirozených čísel Vypočítej: Jednotky pod jednotky… …tisíce pod tisíce. …jinými slovy: „Stejné řády pod stejné řády neboli stejné řády pod sebou.“ …desítky pod desítky… …stovky pod stovky… A stejně budeme postupovat i při sčítání čísel desetinných.

 5. Sčítání desetinných čísel A nyní tedy zpětk číslům desetinným. Vypočítej: …stovky pod stovky… …setiny pod setiny atd. …desítky pod desítky… …desetiny pod desetiny…. Jednotky pod jednotky…

 6. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: …stovky pod stovky… …setiny pod setiny atd. …jinými slovy: „Desetinnou čárku pod čárku.“ …desítky pod desítky… …desetiny pod desetiny… Jednotky pod jednotky… A stejně tak pak i ve výsledku!

 7. Sčítání desetinných čísel No a nyní už můžeme sčítat pod sebou, jak jsme zvyklí. Vypočítej: Nebo že by tady snad byl ještě nějaký problém? ? Ale určitě ne! Zajisté přece víme, že za poslední platnou číslicí za desetinnou čárkou můžeme napsat libovolný počet nul. Anebo si je tam jen domyslet a počítat s nimi.

 8. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 9. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 10. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 11. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: Snadné, že? Tak to zkusíme ještě jednou.

 12. Sčítání desetinných čísel Poprvé se setkáváme s tím, že součet hodnot daného řádu vychází dvojciferně. I s tím si však dokážeme poradit. Dívej se jak. Vypočítej: + 1

 13. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 14. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: + 1

 15. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + 1

 16. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 17. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: A co když bude sčítanců více než dva? I v případě desetinných čísel je možné zapsat pod sebe a sčítat libovolný počet sčítanců.

 18. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: + 1

 19. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + + 1

 20. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + + 1

 21. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 22. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 23. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 24. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 25. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 26. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 27. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 28. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 29. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 30. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení Tak. A co teď? Desetinná čárka nikde! Zapamatuj si! Každé přirozené číslo můžeme jednoduše zapsat i jako číslo desetinné doplněním desetinné čárky za řád jednotek a libovolným počtem nul za ní.

 31. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 32. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 33. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 34. Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-05-07]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-blackboard.html>