1 / 34

Desetinná čísla

Desetinná čísla. Sčítání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň . Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Sčítání desetinných čísel.

topper
Download Presentation

Desetinná čísla

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Desetinná čísla Sčítání Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: I při sčítání desetinných čísel budeme chtít využít znalosti sčítání čísel pod sebou. Proto si čísla nejprve pod sebe přepíšeme. Ale jak? Využijeme k tomu analogie se sčítáním čísel přirozených, tedy čísel vyjadřujících jen celky.

 3. Sčítání přirozených čísel Jak si tedy zapíšeme přirozená čísla při sčítání pod sebe? Vypočítej: Jednotky pod jednotky… …tisíce pod tisíce. …desítky pod desítky… …stovky pod stovky…

 4. Sčítání přirozených čísel Vypočítej: Jednotky pod jednotky… …tisíce pod tisíce. …jinými slovy: „Stejné řády pod stejné řády neboli stejné řády pod sebou.“ …desítky pod desítky… …stovky pod stovky… A stejně budeme postupovat i při sčítání čísel desetinných.

 5. Sčítání desetinných čísel A nyní tedy zpětk číslům desetinným. Vypočítej: …stovky pod stovky… …setiny pod setiny atd. …desítky pod desítky… …desetiny pod desetiny…. Jednotky pod jednotky…

 6. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: …stovky pod stovky… …setiny pod setiny atd. …jinými slovy: „Desetinnou čárku pod čárku.“ …desítky pod desítky… …desetiny pod desetiny… Jednotky pod jednotky… A stejně tak pak i ve výsledku!

 7. Sčítání desetinných čísel No a nyní už můžeme sčítat pod sebou, jak jsme zvyklí. Vypočítej: Nebo že by tady snad byl ještě nějaký problém? ? Ale určitě ne! Zajisté přece víme, že za poslední platnou číslicí za desetinnou čárkou můžeme napsat libovolný počet nul. Anebo si je tam jen domyslet a počítat s nimi.

 8. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 9. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 10. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: +

 11. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: Snadné, že? Tak to zkusíme ještě jednou.

 12. Sčítání desetinných čísel Poprvé se setkáváme s tím, že součet hodnot daného řádu vychází dvojciferně. I s tím si však dokážeme poradit. Dívej se jak. Vypočítej: + 1

 13. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 14. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: + 1

 15. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + 1

 16. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 17. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: A co když bude sčítanců více než dva? I v případě desetinných čísel je možné zapsat pod sebe a sčítat libovolný počet sčítanců.

 18. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: + 1

 19. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + + 1

 20. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + + + 1

 21. Sčítání desetinných čísel Vypočítej: 1 + +

 22. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 23. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 24. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 25. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 26. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 27. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 28. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 29. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 30. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení Tak. A co teď? Desetinná čárka nikde! Zapamatuj si! Každé přirozené číslo můžeme jednoduše zapsat i jako číslo desetinné doplněním desetinné čárky za řád jednotek a libovolným počtem nul za ní.

 31. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 32. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 33. Sčítání desetinných čísel − příklady k procvičení

 34. Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-05-07]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-blackboard.html>

More Related