slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW. Wind molens ?. Dit is een windmolen. Dit is een windturbine. Wind molens ?. 7 MW. 3,5 MW. 135m tip van de wiek. 90m. 21,20m. 6,20m. 80% van de mensen in Nederland is voor windenergie (ook op land).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Waar zit de pijn? Kennisavond 21 november 2013 - Piershil Rob Rietveld – NLVOW' - tomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Waar zit de pijn?

Kennisavond

21 november 2013 - Piershil

Rob Rietveld – NLVOW

slide2

Windmolens?

Dit is een windmolen

Dit is een windturbine

slide3

Windmolens?

7 MW

3,5 MW

135m tip van de wiek

90m

21,20m

6,20m

slide4

80% van de mensen in Nederland is voor windenergie (ook op land)

Ook de NLVOW is niet tegen windenergie!

 • Als:
 • De kaders (normen) goed zouden zijn
 • Omwonenden overtuigd worden van nut en noodzaak
 • Het proces klopt
 • De lusten en lasten goed verdeeld worden
slide5

80% van de mensen in Nederland is voor windenergie (ook op land)

80% van de mensen die wonen in de buurt van (geplande) windturbines zijn tegen deze windenergie op die locatie

slide6

Beeldvorming!

Met dit plaatje voor ogen zijn de mensen voor windenergie

slide7

De mensen in dit huis zijn tegen deze windenergie

(als zij niet de eigenaar zijn van de turbine!)

slide8

Kaders en afweging?

1) Geluid

5) Landschap

4) Slagschaduw

2) Gezondheid

3) Economisch

slide9

Kaders en proces: waarom de argwaan?

De Markt!

maximale rendement

grenzen van wettelijk kader

Gedragscode - Convenant?

maximale ruimte realisatie -> minimalisatie bescherming

belangenafweging hoort niet bij de markt te liggen

slide10

Kaders en afweging?

1

Geluid

LFG

47Lden

handhaving

slide11

Kaders en afweging?

Zijn het de regels of is het de handhaving?

Is er ruimte voor de menselijke maat in de afwegingen?

slide12

Kaders en afweging?

1

Geluid

 • Is boven advies RIVM
 • Houdt geen rekening met heersend achtergrond geluid
 • Maatwerk wordt ontraden ondanks gerechtelijke uitspraak!
 • Vb. gebied ‘s nacht 27-30 dB(a) -> 41 dB(a)
 • Niet handhaafbaar
 • Enz.

47Lden

slide13

Kaders en afweging?

2

Gezondheid

Beweging

Slaapstoornis

LFG

slide14

Aanbeveling (8 stuks)

Gezondheidsraad België

(02-09-2013)

Analyse -> weerslag op de volksgezondheid zowel financiële termen als gezondheid

Geluidsnormering conform WHO 45dB(A) dag en 40 dB(A) nacht. Cumulatief met achtergrondgeluid

Slagschaduw vermijden. Als dit niet kan: Max. 30 uur per jaar en 30 min. per dag

Gepaste maatregelen op veiligheidsaspecten (falen constructie, wegslingerend ijs,…)

Ontwerp en uitvoering park onderdeel van participatie proces met werkelijke inspraak op het proces

Plaatselijke huisartsen moeten up-to-date informatie krijgen over de weerslag draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn

Monitoring van de gezondheid van omwonenden

België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op gezondheid en welzijn van de bevolking in de nabije omgeving!

slide15

Aanbeveling (8 stuks)

Gezondheidsraad België

(02-09-2013)

Analyse -> weerslag op de volksgezondheid zowel financiële termen als gezondheid

Geluidsnormering conform WHO 45dB(A) dag en 40 dB(A) nacht. Cumulatief met achtergrondgeluid

Slagschaduw vermijden. Als dit niet kan: Max. 30 uur per jaar en 30 min. per dag

Gepaste maatregelen op veiligheidsaspecten (falen constructie, wegslingerend ijs,…)

Ontwerp en uitvoering park onderdeel van participatie proces met werkelijke inspraak op het proces

Plaatselijke huisartsen moeten up-to-date informatie krijgen over de weerslag draaiende windturbines op de gezondheid en het welzijn

Monitoring van de gezondheid van omwonenden

België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op gezondheid en welzijn van de bevolking in de nabije omgeving!

8. België zou moeten deelnemen aan of het initiatief nemen tot een internationaal onderzoek naar de mogelijke specifieke invloed van het bedrijf van windturbines op gezondheid en welzijn van de bevolking in de nabije omgeving!

slide16

Waar zit de pijn?

3

Economisch

WOZ

Planschade?

slide17

Waar zit de pijn?

4

Slagschaduw

Handhaving!

slide18

Waar zit de pijn?

5

landschap

Te veel

Waarom hier?

Aantasting

slide19

Acceptatie

Is de omwonende een sluitpost of een partner?

Moet het wel echt?

Nut en noodzaak discussie!

-

Waarom hier?

Waarom hier windenergie en geen …….?

slide20

Nut en noodzaak

 • Waarom in woongebieden zo dicht op bebouwing?
 • Is op zee echt duurder als we alle maatschappelijke kosten mee zou nemen?
 • We hebben ruimte gemaakt in de normen voor 35GW terwijl we er nu 6GW moeten realiseren!
 • Waar is de maatschappelijke KBA?
 • Waarom niet eerst gekeken naar gebieden met voldoende afstand tot bewoning?
 • Waarom niet op mil. oefenterreinen, natuurgebieden? Is de natuur belangrijker dan de woon- en leefomgeving van de mensen?
 • ……..
alternatieven voor windenergie
Alternatieven voor windenergie

Inzet op alternatieve duurzame energie

Bio-vergisting

Bio-massa

Zonne-energie

Warmte Kracht Koppeling

Geo-warmte

Aardwarmte (warmtewisselaars)

Moleculaire energie

Nut en noodzaak

slide22

Nut en noodzaak

Zonne-energie:

Alle daken zuidzijde -> 80% energiebehoefte nederland

Wind-energie:

Max turbines op land -> 20% energiebehoefte nederland

Bron: Presentatie van Greenpace over kernafval

slide23

Nut en noodzaak

Kostprijs per kw/h voor zonne- en wind-energie komen heel dicht bij elkaar

Bron: Presentatie van Greenpace over kernafval

slide25

Het proces moet kloppen

Is de omwonende een sluitpost of een partner?

Rechtvaardigheidsgevoel!

zijn mijn belangen maximaal behartigd?

 • Compensatie in planvorming meenemen
 • Openheid voor het vertrouwen
 • Objectieve en openlijke afweging belangen
 • Passende normering voor gebied (maatwerk)
slide26

Het proces moet kloppen

Is de omwonende een sluitpost of een partner?

Rechtvaardigheidsgevoel!

 • Kan het niet met minder gevolgen voor mijn woon en leefomgeving?

Is er gekozen voor de best mogelijke locatie?

 • Staat de mens voorop of het rendement?
slide27

Het proces moet kloppen

Is de omwonende een sluitpost of een partner?

Rechtvaardigheidsgevoel!

Heb ik het gevoel voldoende gehoord te zijn?

 • Heb ik mee kunnen beslissen?
 • Zie ik mijn inbreng terug?
 • Zijn mijn problemen onderkend/opgelost?
slide28

Het proces moet kloppen

last

!

Is de omwonende een sluitpost of een partner?

Rechtvaardigheidsgevoel!

zijn mijn belangen maximaal behartigd?

Is er gekozen voor de best mogelijke locatie?

Heb ik het gevoel voldoende gehoord te zijn?

slide30

Waar zit de pijn?

 • De impact van een windpark is enorm op het gebied en zijn bewoners!
 • Er is geen nut- en noodzaak discussie gevoerd over windenergie (maatschappelijke discussie) terwijl de aantasting van woon- en leefomgeving gigantisch is.
 • Er is geen integraal beleid op het gebied van duurzame energie. Windenergie wordt gebruikt als schaamlap hiervoor.
 • De regelgeving is geënt op maximale realisatie en niet op wat noodzakelijk en verantwoordelijk is.
 • Er is gebouwd aan het gevoel van urgentie en noodzakelijkheid. Er is geen kennis verstrekt die dit onderbouwd.
 • Men wil participatie maar dat vereist eerst compensatie voor de mensen die kwaliteit van woon- en leefomgeving moeten inleveren.
 • Compensatie kan pas over gepraat worden als er acceptatie is. Dit vereist kennis overdracht om te overtuigen.
 • Gezondheidsaspecten (signalen) worden ondergeschikt gemaakt aan de doelstelling
 • ……….

Wanneer wordt de burger erin betrokken?

slide33

"We hebben in Europa een monster gecreëerd",

briest de Franse econoom Albert Bressand. Voor het

Haagse Clingendael-instituut schreef hij dat Europa

duizenden miljarden subsidie geeft aan zonne-energie

en windmolens, terwijl dat vrijwel niets doet

voor het klimaat. Europa ziet zichzelf als moreel

leider, maar haar energiesector draagt slechts 4 procent

bij aan de uitstoot van broeikasgas in de wereld.

De opwarming van de aarde wordt er in 2050 drie maanden

mee vertraagd – of drie weken, als je een scherpe

analyse maakt."

slide36

Conclusie vanuit de omwonenden:

1: Te veel -> overdaad schaadt

2: Geen dialoog -> overvallen worden

3: Geen democratisch proces -> gevoel van onrecht

4: Er is een gevoel ontwikkeld en geen kennis opgebouwd

5: De kaders zijn niet acceptabel gesteld

6: We doen het niet samen (energieakkoord -> geen omwonenden)

7: We laten excessen doorlopen -> geen handhaving, waarom?

slide37

Van draagvlak naar gebied

 • Alle stakeholders aan tafel
 • Sociaal-economischeaspecten
 • Compensatie voor schade
 • Mogelijkheden tot participatie
 • Steun aan alle partijen
 • Geen valse of onjuiste informatie
 • Onafhankelijke toetsing
 • Regelgeving en handhaving
 • Uitkoop en calamiteitenfonds

Gedragscode - Convenant?

 • Van draagvlak naar gebied
 • Alle stakeholders aan tafel
 • Sociaal-economische aspecten
 • Compensatie voor schade
 • Mogelijkheden tot participatie
 • Steun aan alle partijen
 • Geen valse of onjuiste informatie
 • Onafhankelijke toetsing
 • Regelgeving en handhaving
 • Uitkoop en calamiteitenfonds

Concept NLVOW 13-11-2013

slide38

Bedanktvoor de aandacht!

Voorvragen, opmerkingen, enz. -> altijdtebenaderen

Mail: Rob.Rietveld@NLVOW.nl

Twitter: @RLRietveld

Website: www.nlvow.nl