kick start innovasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KICK-START INNOVASJON PowerPoint Presentation
Download Presentation
KICK-START INNOVASJON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

KICK-START INNOVASJON - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

KICK-START INNOVASJON. DO`s og DONT`S OM ETABLERING AV EN INNOVASJONSPRAKSIS SOM SKAPER VEKST OG LØNNSOMHET? . Arkitekter og regissører Innovasjon og Merkevareledelse. Rundbord. Navn Kortfattet bakgrunn Rolle i egen organisasjon Forventninger til dagen. Innovative virksomheter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KICK-START INNOVASJON' - tomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kick start innovasjon

KICK-START INNOVASJON

DO`s og DONT`S OM ETABLERING AV EN INNOVASJONSPRAKSIS SOM SKAPER VEKST OG LØNNSOMHET?

rundbord
Rundbord
 • Navn
 • Kortfattet bakgrunn
 • Rolle i egen organisasjon
 • Forventninger til dagen
slide5

INNOVASJON HANDLER OM Å VÆREDER KULEN KOMMER,IKKE DER KULENE ER!

Fritt etter Wayne Gretzky, Toppscorer i National Hockey League gjennom tidene.

ti omr der for innovasjon 1 minst
Ti områder for innovasjon 1. (minst)

Produkt

Leveranse

Finansiell

Prosess

Støtte-

prosess

Kanal

Forretningsmodell

Ytelse

Merkevare

Kjerne-

prosess

Plattform

Allianser

Kunde-opplevelse

Service

1. Thougt leader Larry Keeler Doblin inc.

innovasjonsledelse
Innovasjonsledelse

PROSESS

Agenda

Ideskape

Utvikle

$

På tvers

av avdelinger

Valg

Spredning

Drivere

Egen

avdeling

Åpen

Innovasjon

Nettverk

Realisere

Hvilke drivere

vil erodere

vår

nåværende

verdiskaping

Hvordan

stimulerer vi

ideskaping?

Hvordan

kobler

vi innsikt og

kompetanse

på tvers

av enheter?

Hvordan

finner

vi etterspørsel

etter våre

ideer og

løsninger på

våre

problemer?

Hvordan

velger

vi ideer og

bemanner

Innovasjons-

prosjekter?

Hvordan

skaper

nok trykk for å

gå fra ide til

virkelighet?

Hvordan

kommersialiserer

vi innovasjon?

?

KPI

Ledelsens

agenda

og innovasjons-

fokus

Antall

ideer fra

egen enhet

Antall ideer

fra sam-

arbeids-

prosjekter

Antall ideer

og løsninger

Fra

innovasjons-

Systemet

(ecosystem)

Andel nye

Ideer som

blir screenet

og finansiert

Andel

finansierte

Ideer som

lanseres

Andel

Inntekter/resultat-

forbedrende

effekter fra

innovasjon

to utfordringer
To utfordringer

Digitalisering

11

skr blikk p forlagsbransjen
SKRÅBLIKK PÅ FORLAGSBRANSJEN
 • ER BRANSJEN I FRONT SOM EN PÅDRIVER FOR INNOVASJON?
 • AVVENTER DE ENDRINGER OG STÅR KLARE TIL Å ADOPTERE DISSE?
 • BESKYTTER DE SEG SÅ LENGE SOM MULIG?

RUNDBORD

HVORDAN FORHOLDER BRANSJEN SEG TIL DEN DIGITALE REVOLUSJON?

HVORDAN KAN BRANSJEN TA OFFENSIVE GREP?

slide13

Når endringsvinder blåser…

…kan vi enten velge å bygge leskureller bygge vindmøller

alternativet til bygge leskur er formulere en oppgave som er st rre en bransjen selv
AlTERNATIVET TIL Å BYGGE LESKUR ER Å FORMULERE EN OPPGAVE SOM ER STØRRE EN BRANSJEN SELV

”Vår oppgave er å utvikle og skape nye markeder for litteraturkonsum og kunnskapsformidling – mer enn å beskytte eksisterende strukturer”

rundbordsdiskusjon
Rundbordsdiskusjon

Hvilke drivere i omgivelsene skaper innovasjonspress for egen virksomhet?

NOTATER

sjekkliste fase 1 s k
SJEKKLISTE FASE 1 - SØK
 • Deler ledergruppa en tolkning om hvordan egen virksomhet vil/kan bli influert av eksterne drivkrefter..?
 • Er scenarioverktøy innført i virksomheten?
 • Har virksomheten etablert et idegrunnlag som stimulerer innovasjon..?
 • Er innovasjonsansvarlig representert i ledergruppa – eller er ledergruppa representert i innovasjonsarbeidet..?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

innspill til innovasjon
Innspill til innovasjon

”Dersom en spør kunden hva han ønsker, ønsker han seg en raskere hest…”

12 magiske sekunde

slide21
Ergo langt mer relevant for markedsanalytikeren å forstå…svært misfornøyde kunder eller årsaker til ikke konsum…!
slide23
Et annen anbefaling; Forstå og skap muligheter med krevende kunder…..….imidlertid kan en slik anbefaling fort skape innovatørens dilemma…!
og pne for banebrytende teknologier 1
….og åpne for banebrytende teknologier 1

Innovasjon inspirert av krevende kunder

Teknologiens muligheter

Ytelse

Hva markedet kan anvende

Banebrytende innovatører vinner

stort sett alltid

Teknologi-

skift

Tid

1. Clayton Christensen Disruptive Technologies: Catching the Wave 95

kilder til markedsinnsikt som kan gi kimen til banebrytende innovasjon
Kilder til markedsinnsikt som kan gi kimen til banebrytende innovasjon

Kvalitative data

Intervjuer og

samtaler

Observasjoner

og brukertester

Hva

intervjuobjektet

gjør

Hva

intervjuobjektet

sier

Spørre-

undersøkelser

Statistikk og

trender

Kvantitative

data

innovasjonsmatematikk
Innovasjonsmatematikk

Tilfellet cisco og FINN

sjekkliste fase 2 ideskaping
SJEKKLISTE FASE 2 - IDESKAPING
 • Er en bevisst strategi etablert i forhold til IP strategi og åpen innovasjon?
 • Er det etablert et mottakssystem for idefangst?
 • Er det systemer tilgjengelig for å bemyndiggjøre ideskapere?
 • Er det utviklet incentivesystemer for ideskaping som er i harmoni med virksomhetskultur?
 • Er Kreativ Oppgaveløsning innført som kompetanse?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

entrepren rskapet
Entreprenørskapet
 • http://www.youtube.com/watch?v=iMhdksPFhCM&feature=related
en aktivitetstiln rming for kt innovasjon
EN AKTIVITETSTILNÆRMING FOR ØKT INNOVASJON

Artefakt (begrepsapparat, verktøy og metoder som gir mening)

Oppgaven

INTRAPRENØR

Resultat

NormerSkrevne og uskrevne

Fellesskap

Arbeidsdeling

Hentet fra YlvesEngstrøm, University of California

1 feil intrapren rer vi s ker sjeldne fugler som
1. FEIL INTRAPRENØRER – VI SØKER sjeldne fugler SOM…
 • Utfordrer etablerte normer i virksomheten
 • Finner og anvender praktiske løsninger til utfordringer
 • Fokuserer på oppgaven - alene
 • Dyktig på å navigere innen egen selskapskultur, strategi og prosesser
 • Kommuniserer med appell
 • Bygger team på tvers av divisjoner og eksterne miljøer
 • Er besluttsom og dedikert til å ta risiko
 • Kombinerer endringsutålmodighet med systematisk måling og evalueringer av fremgang
 • Satser før de er fullt ressursbemannet
 • Er utålmodig og skyr byråkratier

Artefakter

Oppgaven

Intraprenøren

Resultat

Normer

Fellesskap

Arbeidsdeling

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

3 oppgaven er feildefinert
3. OPPGAVEN ER FEILDEFINERT
 • Det handler både om ideer på jakt etter problemer og problemer på jakt etter ideer
 • Sjelden lurt å igangsette innovasjonsprosessen med åpent idesøk
 • Mye tid bør ofres for å skape en oppgaveformulering som stimulerer – jfr. forlagsbransjen – og FINN

Oppgaven

Intraprenøren

Resultat

Fellesskap

Arbeidsdeling

Normer

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

2 mangelfulle artefakter
2. MANGELFULLE ARTEFAKTER
 • Språket (innovasjon er lik FoU – eller produktutvikling)
 • Verktøyene (Hjelpeverktøyet er excel)
 • Business case må leveres tidlig
 • Prosessene (siloene bestemmer)
 • Styrende ideer (stick to yourknittings)

Artefakter

Intraprenøren

Oppgaven

Resultat

Fellesskap

Arbeidsdeling

Normer

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

4 ti prosent syndromet
4. Ti prosent syndromet
 • De beste ressursene dedikeres med 10 % tid til satsing - og glasset er mer enn fullt

Artefakter

Intraprenøren

Oppgaven

Resultat

Fellesskap

Arbeidsdeling

Normer

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

5 normene importeres fra drift
5. Normene importeresfra drift
 • Innovasjonsteamet sitter på sine vanlige plasser
 • Normene fra drift smitter i sjenerende grad
 • Spillereglene støtter verken intraprenøren – eller oppgaven

Artefakter

Oppgaven

Resultat

Fellesskap

Arbeidsdeling

Normer

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

6 innovasjon kolliderer med det best ende

Artefakt

Mennesker

Oppgave

Normer

Fellesskap

6. INNOVASJON KOLLIDERER MED DET BESTÅENDE

Innovasjonspraksisen

Driftsorganisasjonen

Artefakt

?

Oppgave

Mennesker

Arbeidsdeling

Fellesskap

Arbeidsdeling

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

de siste fem handler om kollisjoner med det best ende
DE SISTE FEM HANDLER OM KOLLISJONER MED DET BESTÅENDE-.
 • Innovasjonsprosessen styres som vanlige prosjekter
 • Innovasjon må levere på business case – gjerne tidlig
 • Gatene fungerer ikke som beslutningsorgan - men saksbehandlerforum
 • Målefeil – benytter KPI`er fra driftsorganisasjonen
 • Reelle interessekonflikter – med det bestående

Inspirert fra The Social IntrapreneurA Field Guide for Corporate Changemakers

sjekkliste fase 3 utvikle
SJEKKLISTE FASE 3 - UTVIKLE
 • Er spilleregler for innovasjonsprosessen etablert, forstått og akseptert av alle berørte
 • Skaper vi rom for intraprenører i virksomheten
 • Er det gjort tilgjengelig artifakter (språk, verktøy og metoder) for å stimulere innovasjonsarbeidet
 • Er det tilgjengelig tilstrekkelige finansieringsløsninger i prosessen
 • Arbeider innovasjonsteamet på armlengdes avstand fra driftsorganisasjonen

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

det er sjelden akt rene som er dominerende p gammel teknologi er dominerende p ny
Det er sjeldenaktørene som er dominerende på gammel teknologi er dominerende på ny…
 • Nokia gikk fra å produsere gummistøvler til å bli verdens ledende leverandør av mobiltelefoner med 37 prosent global markedsandel (Nød lærer naken kvinne å spinne…?)
 • Apple var en smal nisjeprodusent av datamaskiner, men har blitt den ledende aktøren for både mp3 spillere og salg av digital musikk – og tar en stor jafs av teletrafikk ved sin iPhone innovasjon
 • Kodak er i fare for å gå konkurs etter at de ikke har taklet overgangen til digital teknologi og utfordrere som Samsung, Nikon, Canon osv.
 • Kan den første bilprodusenten fra Silicon Valley, Tesla Motors, utstyrt med nytt tankesett ta over posisjonen til General Motors?
 • Kan Greenbook (Digitalforlaget) utfordre Gyldendal og Aschehough?
men det finnes unntak
…men det finnes unntak
 • IBM har kontinuerlig fornyet sin kjernekompetanse fra skrivemaskiner til mainframe datamaskiner, til laptops og til slutt å bli en ledende tjenestetilbyder basert på IKT.
3 m ter organisere banebrytende eller kannibaliserende innovasjon p
3 måter å organisere banebrytende eller kannibaliserende innovasjon på

Bro-organisering

Symbiose-organisering

Øyorganisering

Adskilt fra virksomhetenskjernevirksomhet , men med aksess til ressurser

Cisco Systems, Unilever, FINN

En klar, men relativt løst link tilvirksomhetens kjerne

Shell og vindenergi

Berg Hansen og WEB gate

Innovasjonsinitiativer innenfor

eksisterendekjernevirksomhet

Citigroup og mikrofinans

Mills - produktinnovasjon

rundbordsdiskusjon1
Rundbordsdiskusjon:
 • Hvordan vil egen organisasjon intuitivt organisere innovasjonsarbeidet,
 • Del eksempler på suksesser og forklar hvorfor

NOTATER

sjekkliste fase 4 kommersialisere
SJEKKLISTE FASE 4 - KOMMERSIALISERE
 • Er de tre prinsipielle organiseringsmodeller i bruk og tilpasset innovasjonsart...?
 • Er det etablert egne KPI èr for å måle innovasjon som er tilpasset ny og ikke etablert virksomhet..?
 • Opprettholder vi innovasjonsteamet i inntil et år etter prototype og testlansering..?

Ja Nei

Ja Nei

Ja Nei

innovasjonsledelse1
Innovasjonsledelse

PROSESS

Agenda

Ideskape

Utvikle

$

På tvers

av avdelinger

Valg

Spredning

Drivere

Egen

avdeling

Åpen

Innovasjon

Nettverk

Realisere

Hvilke drivere

vil erodere

vår

nåværende

verdiskaping

Hvordan

stimulerer vi

ideskaping?

Hvordan

kobler

vi innsikt og

kompetanse

på tvers

av enheter?

Hvordan

finner

vi etterspørsel

etter våre

ideer og

løsninger på

våre

problemer?

Hvordan

velger

vi ideer og

bemanner

Innovasjons-

prosjekter?

Hvordan

skaper

nok trykk for å

gå fra ide til

virkelighet?

Hvordan

kommersialiserer

vi innovasjon?

?

KPI

Ledelsens

agenda

og innovasjons-

fokus

Antall

ideer fra

egen enhet

Antall ideer

fra sam-

arbeids-

prosjekter

Antall ideer

og løsninger

Fra

innovasjons-

Systemet

(ecosystem)

Andel nye

Ideer som

blir screenet

og finansiert

Andel

finansierte

Ideer som

lanseres

Andel

Inntekter/resultat-

forbedrende

effekter fra

innovasjon

tenk igjennom
Tenk igjennom
 • Hva har gitt mest impulser ila dagen..?
 • Hva kan dere bruke av modeller og verktøy..?
 • Hvilke hindringer vil dere møte ..?
 • Hva bør dere vite mer om …?