22 sjednica gradskog vije a grada opatije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE . GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU. 27. OŽUJKA 2012. GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2011.GODINU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE' - tomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
22 sjednica gradskog vije a grada opatije

22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

27. OŽUJKA 2012.

godi nje izvje e i izvr avanju prora una za 2011 godinu
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2011.GODINU
 • Proračun Grada Opatije za 2011. godinu (Službene novine broj: 48/10, 19/11 i 43/11) usvojen je dana 08.12.2010.godine
 • dvije Izmjene i dopune Proračuna
 • Odluka o preraspodjeli sredstava
  • članak 46. Zakona o proračunu i članak 8. Odluke o izvršavanju proračuna za 2011.godinu
  • najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje

⇒138.477.199 kuna

godi nje izvje e i izvr avanju prora una za 2011 godinu1
GODIŠNJE IZVJEŠĆE I IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2011.GODINU

Sadržaj godišnjeg izvješća:

 • OPĆI DIO ⇨prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 • POSEBNI DIO ⇨ prikaz proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 • OBRAZLOŽENJE ostvarenja proračuna sa:
  • obrazloženjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
  • podacima o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
  • korištenju sredstava Proračunskog fonda,
  • stanju imovine i obveza,
  • izvještajem o korištenju proračunske zalihe
  • obrazloženjem izvršenja programa po razdjelima (na razini upravnih odjela).
godi nje izvje e o izvr enju prora una za 2011 godinu1
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
 • stanje zaduženosti Grada Opatije u 2011.

⇒3,47%

godi nje izvje e o izvr enju prora una za 2011 godinu4
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
 • rezultat poslovanja 2011.godine ⇒
  • Loša gospodarska situacija u cijeloj zemlji
  • Izmjene propisa na štetu prihoda JLS
  • Nedovoljno dobra suradnja sa državnim tijelima
  • Privremene mjere uravnoteženja Proračuna ublažen negativan rezultat
godi nje izvje e o izvr enju prora una za 2011 godinu5
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU
 • ostvareni rezultat ↷ 2012.g. ⇒ rebalans ⇒
  • smanjenje dijela planiranih rashoda:
   • kapitalni rashodi
   • opći rashodi
   • javne potrebe
   • održavanje komunalne infrastrukture...
  • racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima
  • provođenje mjera naplate potraživanja
  • provedba mjera poticanja gospodarstva:
   • gradske investicije
   • manifestacije
   • programi poticaja
   • prodaja nekretnina ⇒nove investicije⇒zapošljavanje⇒nova vrijednost⇒povećanje prihoda proračuna