izlo ba fotografija had i a l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izložba fotografija Hadžića PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izložba fotografija Hadžića

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 92

Izložba fotografija Hadžića - PowerPoint PPT Presentation


 • 430 Views
 • Uploaded on

Izložba fotografija Hadžića. ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA MART 2004. ZAHVALJUJEMO SVIM PRIJATELJIMA HADŽIĆA KOJI SU POMOGLI U REALIZACIJI IZLOŽBE. Veliko hvala ljudima koji su nam pomogli u realizaciji ove izložbe: Đulsi i Hajriji Dahiji na svojoj ljubavi prema rodnom zavičaju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izložba fotografija Hadžića' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izlo ba fotografija had i a

Izložba fotografija Hadžića

ZAVIČAJNA ZBIRKA

BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

MART 2004

zahvaljujemo svim prijateljima had i a koji su pomogli u realizaciji izlo be
ZAHVALJUJEMO SVIM PRIJATELJIMA HADŽIĆA KOJI SU POMOGLI U REALIZACIJI IZLOŽBE

Veliko hvala ljudima koji su nam pomogli u realizaciji ove izložbe:

Đulsi i Hajriji Dahiji na svojoj ljubavi prema rodnom zavičaju

Fati Duraković za sjećanje na svoj zavičaj i ljude u njemu

Jahiru Behramu na sačuvanoj bogatoj kolekciji od preko 50 fotografija i dobroj volji da ih predstavi javnosti

Ademu Baldiću na sačuvanim fotokopijama starih razglednica Tarčina i Pazarića te pomoći oko organizacije

MOLIMO SVE GRAĐANE OPĆINE HADŽIĆA DA NAM POMOGNU U IDENTIFIKACIJI LJUDI I DOGAĐAJA NA FOTOGRAFIJAMA. INFORMACIJE DOSTAVITE NA NAŠE ODJELJENJE U HADŽIĆIMA, KOD BIBLIOTEKARA SAMIRA KLINCA.

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

had i i i okolina
HADŽIĆI I OKOLINA

Općina Hadžići je jedna od devet općina Kantona Sarajevo udaljena 20-tak km jugozapadno od centra Grada Sarajeva. Pokriva površinu od 273 km2. Sastoji se od 15 mjesnih zajednica koje su podijeljene u tri područja: Hadžići, Pazarić i Tarčin.

Hadžići obuhvataju mjesne zajednice: Binježevo, Donji Hadžići, Hadžići – centar, Žunovnica, Drozgometva i Mokrine; Pazarić obuhvata mjesne zajednice: Lokve, Pazarić i Osenik, Tarčin čine mjesne zajednice: Luke, Tarčin, Raštelica, Duranovići, Budmolići i Trzanj.

Leži na putu M -17 prema Mostaru i Jadranskom moru, kao i na pruzi Ploče - Sarajevo. Na području Općine nalaze se planine ljepotice Igman i Bjelašnica sa svojim skijalištima, izletištima, pašnjacima i mnogim drugim zanimljivim sadržajima, koji privlače kako domaće tako i strane goste.

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide4

PANORAMA HADŽIĆA

 • NA FOTOGRAFIJI: Vidi se nekadašnja stara pilana na čijem je mjestu danas Biblioteka
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide5

STARI MLIN

 • NA FOTOGRAFIJI: Ostaci staroga mlina u Hadžićima
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide6

STARI MLIN

 • NA FOTOGRAFIJI: Ostaci staroga mlina u Hadžićima (sa veće udaljenosti)
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide7

MOST U HADŽIĆIMA

 • NA FOTOGRAFIJI: Most u Hadžićima
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide8

HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Sada je na ovom mjestu dvorište Komunalnog preduzeća u Hadžićima
 • DATUM: Prije 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide9

USKOTRAČNA PRUGA SARAJEVO-PLOČE

 • NA FOTOGRAFIJI: Pruga Sarajevo – Ploče (popularni voz Ćiro)
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide10

MEZARJE U BINJEŽEVU

Rodna Bosno, daleko odosmo!Naše majke, ne nadajte nam se!Naše seje, ne kun'te se nama!Vjerne ljube, vi se preudajte!Nas će care tamo oženiti,Sa mezarom i zlatnim čemerom.

Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Mezarje u Binježevu
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Okolica Hadžića (Binježevo)
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide11

KAMENOLOM PJEŠČARA

 • NA FOTOGRAFIJI: Kamenolom Pješčara prije 50 godina
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 18 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide12

GORNJA RAŠTELICA

 • NA FOTOGRAFIJI: Stare bosanske kuće u Gornjoj Raštelici
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Raštelica kraj Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide13

DONJI HADŽIĆI

Džamija koja se nalazila u D.Hadžićima bila je tu oko 300 godina. Prema separatu Gradskog zavoda za zaštitu i korišćenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa iz oktobra 1987.god, u kom se tretira urbanistički plan područja Hadžića u poglavlju Graditeljska baština, navodi se da je naselje Donji Hadžići nastalo u periodu turske uprave.

 • NA FOTOGRAFIJI: U pozadini džamija u Donjim Hadžićima
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 8,5 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide14

DŽAMIJA U DONJIM HADŽIĆIMA

Već početkom 18. vijeka u Donjim Hadžićima je sjedište džemata zvanog Hadželi, pa je sigurno da je džamija već tada postojala, a njen postanak se datira u još raniji period. Ista je u više navrata renovirana.

 • NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god.
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Donji Hadžići
 • DIMENZIJE: 12 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide15

DŽAMIJA U DONJIM HADŽIĆIMA

Nažalost, 23. juna 1992.godine je prvo zapaljena , a onda do temelja minirana.24. maja 2002.god. postavljen je kamen temeljac i otpočeli su radovi na ponovnoj izgradnji džamije Donji Hadžići.

 • NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god.
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Donji Hadžići
 • DIMENZIJE: 12 x 8,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide16

DŽAMIJA U GRIVIĆIMA

Na sadašnju lokaciju džamija u Grivićima je prenesena 1893. godine, a njena izgradnja završena je 1904. godine. Sve do početka agresije na BiH, pomenuta džamija je služila vjerskim potrebama mještana,dok nije srušena, odnosno minirana 23. juna 1992. godine. Džamija je obnovljena i ponovo osposobljena za svoju funkciju 18.11.1999.

 • NA FOTOGRAFIJI: Ova džamija je srušena tokom rata 1992-1995. god.
 • DATUM: Prije 1960
 • MJESTO: Grivići
 • DIMENZIJE: 12 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide17

ŠETNJA LEPENICOM

 • NA FOTOGRAFIJI: Šetnja ulicama Lepenice koja je prije pripadala Općini Hadžići
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Lepenica
 • DIMENZIJE: 13,5 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

obi aji
OBIČAJI

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide19

AŠIKOVANJE

Ašikovah tri godine dana,I dolazih dragoj pod pendžere,A još dragu vidjeti ne mogoh.Na pendžeru mreža okovana,Koja mi je pamet zanijela,Pamet nosi, draga se ponosi,Nek' ponosi, nek' mi pamet nosi,Da Bog da je voda odnijela,I u moje ruke donijela!Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Buduća punica čuva stražu
 • DATUM: 1968
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 8,5 x 6 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide20

KARNEVAL

 • NA FOTOGRAFIJI: Karnevalsko slavlje na ulicama Hadžića
 • DATUM: Oko 1965
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 8 x 6 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide21

PRAVOSLAVNA SVADBA

Puhni mi, puhni hlađane,Dođi mi, dođi dragane!U moju bašću zelenu,Pod moju ružu rumenu,Ðe no ti vezem darove,Da darujem kitne svatove!Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Tradicionalna nošnja sa pravoslavne svadbe u Hadžićima
 • DATUM: Između 1960 i 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 24 x 16 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide22

SJEČA DRVA

 • NA FOTOGRAFIJI: Sječa drva na planini Igman
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Igman
 • DIMENZIJE: 9 x 11,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide23

ŠIŠANJE OVCE

 • NA FOTOGRAFIJI: Smajić Husein i Fatima iz Žunovnice šišaju ovce
 • DATUM: 1960
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 7,5 x 12 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide24

KRAVE U DONJIM HADŽIĆIMA

 • NA FOTOGRAFIJI: Krave na ispaši u Donjim Hadžićima
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Donji Hadžići
 • DIMENZIJE: 7,5 x 12 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

ljudi
LJUDI

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide26

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ

 • NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho je posjedovao kuću i imanje na izlazu iz Hadžića, kod kamenoloma. Otišao je na Hadž prije 50 godina i nije se vratio. U narodu je krivina na izlazu iz Hadžića poznata po njemu kao Mehaćeva krivina
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 12,5 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide27

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ

 • NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho je posjedovao kuću i imanje na izlazu iz Hadžića, kod kamenoloma. U narodu je krivina na izlazu iz Hadžića poznata po njemu i kao Mehaćeva krivina
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 24 x 18 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide28

HADŽIJA MEHO DUPOVAC MEHAĆ

 • NA FOTOGRAFIJI: Hadžija Meho snimljen uoči odlaska na Hadž – hodočašća sa kojeg se nije vratio. Umro je na brodu pri povratku i njegovo tijelo je zauvijek u moru nestalo.
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 12,5 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

skupljanje papira
SKUPLJANJE PAPIRA
 • NA FOTOGRAFIJI: Vejsil skuplja papir na ulicama grada
 • DATUM: Između 1975-1980
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 11 x 8,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide30

ŽUNOVNICA

 • NA FOTOGRAFIJI: Mještanka sa kozom
 • DATUM: Oko 1950
 • MJESTO: Žunovnica kraj Hadžića
 • DIMENZIJE: 12,5 x 18 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

hajrija smaji dahija
HAJRIJA (SMAJIĆ) DAHIJA
 • NA FOTOGRAFIJI: Hajrija Dahija snimljena u Hadžićima
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 12 x 8 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide32

ŽUNOVNICA

Sinoć ja i moja kona,Na kapiji stajasmo.Čekala sam dragog da mi dođe,Da mi ružu donese.Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Lijevo Bešo Badema i desno Smajić Fatima
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 8 x 6 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

most u had i ima
MOST U HADŽIĆIMA
 • NA FOTOGRAFIJI: Fata (Alađuz) Duraković iz Grivića na mostu u Hadžićima
 • DATUM: 1978
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 13 x 8 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Fata Duraković

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

grivi i
GRIVIĆI
 • NA FOTOGRAFIJI: Hanka i Zilko Alađuz koji je radio kao ložač u Tehničkom-remontnom zavodu do 1984. godine
 • DATUM: Između 1975 i 1976
 • MJESTO: Grivići kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 6,5 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Fata Duraković

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide35

GRIVIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Mještani Grivića
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Grivići kraj Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 13 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide36

HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Mještani (fotografija je oštećena)
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide37

RADNICI KAMENOLOMA

 • NA FOTOGRAFIJI: Radnici kamenoloma
 • DATUM: Između 1960 i 1970
 • MJESTO: Mokrine kraj Hadžića
 • DIMENZIJE: 8 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide38

MJEŠTANI GRIVIĆA

 • NA FOTOGRAFIJI: Mještani Grivića
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Grivići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide39

PROSLAVA ROĐENDANA

 • NA FOTOGRAFIJI: Rođendanska proslava u Hadžićima(fotografija je oštećena)
 • DATUM: Između 1960 i 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 24 x 30 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

doga aji
DOGAĐAJI

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide41

TITO I NEHRU NA IVAN SEDLU

 • NA FOTOGRAFIJI: Tito i Nehru prilikom zasađivanja borova na Ivan Sedlu (centralni dio fotografije)
 • NA POLEĐINI: “Jahiru Behramu za doprinos na zaštiti i unapređenju čovjekove sredine, Hadžići, 30.IX 1982.” od Turističkog saveza Hadžići
 • DATUM: 2. jula 1955. g.
 • MJESTO: Ivan Sedlo
 • DIMENZIJE: 30 x 40 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide42

STRUJA U HADŽIĆIMA

 • NA FOTOGRAFIJI: Proslava povodom puštanja struje u Hadžićima
 • DATUM: Prije 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 13 x 18 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide43

ŽELJEZNIČKA STANICA HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Željeznička stanica Hadžića – prvi Ćiro
 • DATUM: 12. III 1958. god.
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide44

VATROGASCI U HADŽIĆIMA

 • NA FOTOGRAFIJI: Smotra jedinice civilne zaštite Hadžića – jedinica vatrogasaca na smotri
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide45

FOLKLORNA SEKCIJA IZ GRIVIĆA

 • NA FOTOGRAFIJI: Smotra stvaralaštva Općine Grivići(desno druga Dupovac Mirsada i četvrta Dupovac Suada, nasljednice Mehe Dupovca)
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Grivići kraj Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide46

MJESNA ZAJEDNICA HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Zajedničko druženje MZ Hadžići sa gostima iz Parmenac-Čačak
 • DATUM: 1988, maj
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 11 x 15 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Adem Balić

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide47

IZVIĐAČI

 • NA FOTOGRAFIJI: Izviđači iz Hadžića (Krvavac Fehro i Kulenović Hamdija)
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 10,5 x 15 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide48

IZVIĐAČI

 • NA FOTOGRAFIJI: Izviđači na izletu
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Okolica Hadžića
 • DIMENZIJE: 6,5 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide49

ODLAZAK NA HADŽ, BUDMOLIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Mještani Budmolića kraj Tarčina, pred odlazak na Hadž(na slici Esad Hodža)
 • DATUM: Između 1960 i 1970
 • MJESTO: Budmolići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide50

DŽENAZA

 • NA FOTOGRAFIJI: Dženaza hodži Aliji Stuparu
 • DATUM: 1990
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

porodica ala uz u izbjegli tvu
PORODICA ALAĐUZ U IZBJEGLIŠTVU
 • NA FOTOGRAFIJI: Porodica Alađuz, porijeklom iz Grivića kraj Hadžića, proveli su rat u izbjeglištvu u Tarčinu. Na slici je otac Murat sa svojim sinovima Maidom i Maherom i sestrićima Edisom i Mirsom)
 • DATUM: 1995, februar
 • MJESTO: Tarčin
 • DIMENZIJE: 13 x 10 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Fata Duraković

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

kulturna umjetni ka dru tva
KULTURNA UMJETNIČKA DRUŠTVA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

folklorna sekcija u grivi ima
FOLKLORNA SEKCIJA U GRIVIĆIMA

Tamburalo momče uz tamburu,Tambura mu od suhoga zlata,Tanke žice - kose djevojačke,A terzijan - pero sokolovo.Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Predstava povodom Dana mladosti, 25. maja (drugi s lijeva: Murat Alađuz)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Fata Duraković

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide54

KUD “ŽUNOVNICA”

"Hajde dušo da ašikujemo!""Kako ćemo, kad ne umijemo?""Ja ću tebe naučiti, dušo!""Kako ćeš me naučiti, dragi?""Lahko ću te naučiti, dušo!Sjed' preda me, pa namiguj na me,A ja ću se nasmijati na te!"Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica” (lijevo: Sajma Sidran, Muriz Dahija i Mevnuna Sidran)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 14 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide55

KUD “ŽUNOVNICA”

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica” (lijevo Muriz Dahija i Fahrudin ?)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide56

KUD “ŽUNOVNICA”

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica” (lijevo Muriz Dahija i Avdija Stupar)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide57

KUD “ŽUNOVNICA”

Prođoh kroz goru, ne znam kroz koju,Pođoh na vodu, ne znam na koju!Sretoh djevojku, ne znam čija je;Ja je upitah, ne šće da kaže:"Ja sam djevojka neznana momka!""A ja sam momak, ružin pupoljak,Ti si djevojko, ruža rumena!"Sevdalinka

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica”(desno Muriz Dahija i lijevo Azem Međanović)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 14 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide58

KUD “ŽUNOVNICA”

Ah, moj Aljo crne oči,Ti ne hodaj sam po noći,Ti ne hodaj sam po noći,Ja ću tebi sama doći.Ja ću tebi sama doći ...Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica”
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 14 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide59

KUD “ŽUNOVNICA”

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica” (Muriz Dahija na stolici)
 • DATUM: Oko 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 14 x 9 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide60

KUD “ŽUNOVNICA”

Ja svu noć ležah, ne zaspah,Od moga derta golema,Slušajuć' pjesme iz kola;U kolu moja djevojka,Sve moje pjesme pripjeva ...Odlomak iz sevdalinke

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Žunovnica” (treći s lijeva Muriz Dahija)
 • DATUM: Između 1975
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide61

KUD BJELAŠNICA IZ PAZARIĆA

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi društva u narodnoj nošnji
 • DATUM: Oko 1970
 • MJESTO: Pazarići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide62

KUD “IVAN PLANINA”

 • NA FOTOGRAFIJI: Članovi KUD “Ivan planina” na proslavi 50-godišnjice društva
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 24 x 30 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

kole i mladi
ŠKOLE I MLADI

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide64

OSNOVNA ŠKOLA U HADŽIĆIMA

Sadašnja O.Š. "6. mart" Hadžići počela je sa radom šk.1911/1912 kao četverorazredna škola pod nazivom " Narodna škola".

 • NA FOTOGRAFIJI: Razred sa učiteljima na izletu (fotografija je oštećena)
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide65

O.Š. “6. MART”

Poslije II sv. rata škola je nastavila rad pod nazivom "Slobodan Princip Seljo".

 • NA FOTOGRAFIJI: Razred IV sa učiteljem Franjom Markotićem
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 8 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

o 6 mart
O.Š. “6. MART”
 • NA FOTOGRAFIJI: Učenici III/1 razreda sa učiteljicom Zorom Žerajić
 • DATUM: 1971
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 14 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Fata Duraković

Škola je ponovo počela sa radom 30. septembra 1996 g. Naziv šlole je promjenjen u "6. mart" koji je ujedno i dan Općine Hadžići.

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide67

ŠKOLA U DONJIM HADŽIĆIMA

Mješovita srednja škola Hadžići, kao odgojno obrazovna ustanova, vrata znanja otvorila je 1978. godine. Tada je to bila škola sa 450 učenika u 14 odjeljenja, sa dvadesetak uposlenih radnika.

 • NA FOTOGRAFIJI: Prva generacija gimnazijalaca iz škole u Donjim Hadžićima
 • DATUM: Oko 1978/1979
 • MJESTO: Donji Hadžići
 • DIMENZIJE: 8,5 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide68

OMLADINA IZ SELA DUPOVCI

 • NA FOTOGRAFIJI: Omladina iz sela Dupovca prije 50 godina
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Dupovci
 • DIMENZIJE: 8 x 12 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide69

VRTIĆ HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Vrtić u Hadžićima, učiteljica Ljilja sa djecom
 • DATUM: Oko 1986
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 12,5 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

sportska doga anja
SPORTSKA DOGAĐANJA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide71

UTAKMICA ZOVIK-RADNIK

 • NA FOTOGRAFIJI: Utakmica Zovik-Radnik iz Hadžića (sudija Muriz Dahija)
 • DATUM: Oko 1980
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 9 x 4 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

fk unovnica
FK “ŽUNOVNICA”
 • NA FOTOGRAFIJI: FK “Žunovnica”
 • DATUM: 1974
 • MJESTO: Žunovnica kod Hadžića
 • DIMENZIJE: 8,5 x 12 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Hajrija Dahija

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide73

FK “RADNIK”

 • NA FOTOGRAFIJI: Fudbaleri FK “Radnika” iz Hadžića
 • DATUM: Oko 1960
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 30 x 24 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide74

MALI NOGOMET SMOTRA MLADOSTI OPĆINE HADŽIĆI

 • NA FOTOGRAFIJI: Učesnici i pobjednici u malom fudbalu prije 40 god.
 • DATUM: Oko 1964
 • MJESTO: Hadžići
 • DIMENZIJE: 24 x 30 cm
 • VLASNIK FOTOGRAFIJE: Jahir Behram

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide75

ZBIRKA RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide76

DOPISNICA IZ PAZARIĆA, 1905

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide77

DOPISNICA IZ PAZARIĆA, 1905

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide78

DOPISNICA IZ PAZARIĆA, 1905

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide79

RAZGLEDNICA TARČINA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide80

RAZGLEDNICA TARČINA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide81

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide82

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide83

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide84

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide85

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide86

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide87

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide88

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide89

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide90

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide91

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA

slide92

RAZGLEDNICA

ZAVIČAJNA ZBIRKA BIBLIOTEKE GRADA SARAJEVA