Metody a techniky v zkumu
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

METODY A TECHNIKY VÝZKUMU. Typy scg. výzkumu. dle kritérií: Funkce – teoretický, aplikovaný Cíl – diagnostický, operativní, explikativní Komplexnost – komplexní, parciální Velikost vzorku – extenzivní, intenzivní Časová organizace – jednorázový, replikační

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Typy scg v zkumu
Typy scg. výzkumu

dle kritérií:

 • Funkce – teoretický, aplikovaný

 • Cíl – diagnostický, operativní, explikativní

 • Komplexnost – komplexní, parciální

 • Velikost vzorku – extenzivní, intenzivní

 • Časová organizace – jednorázový, replikační

 • Paradigma – kvantitativní, kvalitativní


Etapy scg v zkumu
Etapy scg. výzkumu

 • Přípravná fáze

  • Studium literatury, spolupráce se zadavatelem

  • Projekt výzkumu

  • KDO? CO? KDY? KDE? JAK? PROČ? ZAČ?

 • Realizační

  • Sběr dat

  • Zpracování dat

 • Závěrečná

  • Interpretace dat, výzkumná zpráva

  • Doporučení


Projekt scg v zkumu
Projekt scg. výzkumu

 • Úvod – proč realizovat výzkum

 • Popis problémové situace

 • Formulace výzkumného problému

 • Cíle výzkumu

 • Hypotézy

 • Použité metody, techniky

 • Zkoumaný soubor

 • Organizace (časová, finanční)

 • Výzkumný tým


Sociologick metody
Sociologické metody

METODA

= cílevědomý, záměrný postup, pomocí něhož lze dosáhnout urč. cíle

= určitý pracovní postup, kterým dosahujeme cíle

= činnosti a postupy – organizace, sběr a způsob zpracování dat


Typologie scg metod
TYPOLOGIE SCG. METOD

 • Matematicko-statistická – velký vzorek

 • Historická – vznik a vývoj jevů

 • Experimentální – řízené navozování jevů

 • Monografická (Kazuální) – jeden případ

 • Typologická (Srovnávací) – podobnosti, rozdíly


Techniky scg v zkumu
TECHNIKY SCG. VÝZKUMU

 • Výzkumné techniky

  = pracovní nástroje, jimiž jsou zjišťována data

  = konkrétní formy získávání informací


Typy technik
TYPY TECHNIK

 • Pozorování – přímé X nepřímé

  • zúčastněné X nezúčastněné

  • zjevné X skryté

  • extenzivní X intenzivní

 • Rozhovor

 • Analýza dokumentů – obsahová analýza


Typy technik 2
TYPY TECHNIK (2)

 • Dotazník

  • výhody X nevýhody

  • formulace otázek

  • typy otázek - uzavřené, polouz., otevřené

   - obsahové, funkcionální


Kvalitativn vs kvantitativn

Kvantitativní

Testování hypotéz

Numerická šetření

Kvantifikace

Předpoklad: odpověď = názor = chování

Redukce dat

Behavioristické předp.

„únik okrajových“

Kvalitativní

Interpretativní S

Každodenní život

Cíl: porozumět

Zúčastněné pozorování

Rozhovor

Analýza osobních dokumentů

Zakotvená teorie

Etnografie

KVALITATIVNÍ vs. KVANTITATIVNÍ


Pojmy
POJMY

 • Projekt

 • Hypotézy

 • Operacionalizace

 • Validita

 • Reliabilita