nuran ayaz 1090320131 t rk e retmenl ii sinif ii ret m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NURAN AYAZ 1090320131 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II. SINIF II. ÖĞRETİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
NURAN AYAZ 1090320131 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II. SINIF II. ÖĞRETİM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

NURAN AYAZ 1090320131 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II. SINIF II. ÖĞRETİM - PowerPoint PPT Presentation


  • 347 Views
  • Uploaded on

NURAN AYAZ 1090320131 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II. SINIF II. ÖĞRETİM . KONU. CENAP ŞAHABETTİN'İN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. CENAP ŞAHABETTİN'İN HAYATI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NURAN AYAZ 1090320131 TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ II. SINIF II. ÖĞRETİM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nuran ayaz 1090320131 t rk e retmenl ii sinif ii ret m
NURAN AYAZ

1090320131

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

II. SINIF II. ÖĞRETİM

slide2

KONU

CENAP ŞAHABETTİN'İN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

slide4

Edebiyatı Cedide'nin önde gelen temsilcilerinden biri olan Cenap Şahabettin, 1870 yılında Manastır'da doğmuştur. Küçük yaşta şiir yazmaya başlayan Cenap Şahabettin'in ilk şiirleri,Saadet gazetesinde yayınlanmaya başlamıştır.

slide5

Fevziye İdadisi'ni ve Askeri Tıbbiye'yi bitirdikten sonra ihtisas için Paris'e gönderilen Cenap Şahabettin, 1914'te emekliye ayrılarak Darülfünun'da müderrisliğe başlamış, Batı edebiyatı ve Fransız dili okutmuştur.

slide6

Yenilikçi bir şair olan Cenap Şahabettin, çok süslü ve ağdalı bir dille, sonet biçimiyle yazdığı aşk ve doğa şiirleriyle sembolizmin öncüsü sayılmıştır. Servet- i Fünun'un Tevfik Fikret'ten sonraki en etkili şairi olan Cenap Şahabettin, 1908'den sonra düz yazıya ağırlık vermiştir.

slide7

Tanin, Hürriyet, Kalem ve Hak gazetelerinde çıkan makalelerinde “Genç Kalemler” in sade dil anlayışına karşı Osmanlıca'yı savunmuştur. Karşıtlarını eleştirirken alaycı bir üslup kullanan Cenap Şahabettin'e göre,istihza zekanın en tabi hakkıydı.

slide8

Cenap Şahabettin, 12 Şubat 1934'te beyi kanamasından ölmüş ve ünlü şiiri “Elhan-ı Şita” yi anımsatan yoğun bir kar yağışı altında toprağa verilmiştir. 14 Şubat'ta, sade bir törenle Bakırköy Mezarlığı'na, kızı Destine Hanım'ın yanına gömülmüştür.

slide10

Servet- i Fünun'u yeni (cedid) yapan en belirgin nitelik; şiir ve roman türlerinde alınan mesafenin somut bir biçimde ve birbirini takip eden farklı örneklerle ortaya konmasıdır.

slide11

Tanzimat'in ikinci kuşak sanatçılarına ait hiçlik ve boşluk duygusu, yaşama olan inancı sarsan bir karamsarlıkla Servet-i Fünun neslini etkileyen, kutsal doyulmazlığı ile ölümün korkunç görünümünü karşılaştırdığı “yosunlu kabr”, “kabr-i hazin”, “mezar ömr” ve “boş mezar” imgeleri; Hamit ve Ekrem'in ölüm sorgulamalarından esinlenir.

slide12

Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in; yaşamın kısacık ve kutsal doyulmazlığı ile ölümün korkunç görünümünü karşılaştırdığı “yosunlu kabr”, “kabr-i hazin”, “mezar ömr” ve “boş mezar” imgeleri; Hamit ve Ekrem'in ölüm sorgulamalarından esinlenir.

slide13

Cenap Şahabettin'in Tayin- i Mealib, Son Arzu ve Deniz Kenarında adlı şiirlerinde, bedenin değil, ruhun sükunet bulacağı, dinleneceği mekanlar aranır; “İsterim bir de sayelerle muhat/ Bir beyaz aşiyane-i ta'ziz/ Ki derununda ba-kemal-i neşat/ Ruhum etsin ümidini tehziz” (Tayin-i Metalib)

slide14

Servet- i Fünun kuşağında 'öte yer' imgelemi ile beliren mekan, dünyanın tekdüze gerçekliğinden sıkılan 'yorgun ruhlar' için ütopik bir sığınaktır; bu ütopik sığınak, yaşamak için, ama insani duyarlılıkları daha derin yaşamak için arzu edilir. Bu nedenle öte duygusu ve başka yer özlemi, Servet'i Fünun kuşağının ana imgelerini üreten iki temel güç olarak karşımıza çıkar.

slide15

Cenap Şahabettin'in bir başa şiiri olan Belde- i Mazi şiirinde, dünyalılığını bir sügün psikolojisi ile idrak eden insanın, zamana tutuklanmışlığından doğan bunaltı anlatılır; “Halin yed-i gadrinde birer hasta esiriz/ Virane-i maziyi gelin seyredelim biz.” İnsan, şimdi'nin acımasızca ihanet eden, yok eden eli (yed-i gadr) inde hasta bir “esir”dir. Kurtuluşu yoktur. Geçmiş ise “virane”dir.

slide16

Cenap Şahabettin, kaotik boşlukta kaybolmamak ve biaz da kendi içinde oluşmuş Tanrı hakkındaki şüpheleri yenmek için sürekli telkinde bulunur; “Varsın sen ilahi, yine varsın, yine varsın/ Aklımda, hayalimde ve hissimde yaşarsın” (Tevhid).

slide17

Fakat dikkat edilirse, bütün bu söylenenlerin arkasında, kendisine karşı durulmuş geleneksel söylemin blok ifade biçimlerinin olduğu rahatlıkla görülebilir.

slide18

“Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;

Eşini gaip eyleyen bir kuş gibi kar

Geçen eyyam- ı nevbaharı arar...

(...)

Ey uçarken düşüp ölen kelebek

(...)

Gittiniz gittiniz siz ey mürgan,

Şimdi boş kaldı ser-te-ser yuvalar.”

(Elhan-ı Şita)

slide19

“Ah o son tüy ki, muhteriz, kovalar,

ca-be- ca ruh-ı aşiyanesini,

Yuvanın yad-ı pür- teranesini

(...)

Yıkılan lanelerle birlikte

dökülür ab u hake yapraklar;

Na'ş-ı evrak ile dolar laklar”

(Temaşa-yı Hazan)

slide20

Cenap Şahabettin'in Elhan- ı Şita adlı şiirinde kar, kuş ve insan yani ontolojik açıdan farklı üç varlık kategorisindeki unsur, tek bir ölüm izleği etrafında birleştirilmektedir.

slide21

Doğa; önce kara, sonra da kuşa ve kelebeğe dönüşerek insana ölümlülüğünü anımsatır. Şiirde “boş kalan ser-te-ser yuvalar”, “ser-sefid baykuşlar”, “uçup giden mürgan”, “uçarken düşüp ölen kelebek” ibareleri ölümün kaçınılmazlığını, heryerdeliğini ve birdenbireliğini vurgular.

slide22

Cenap Şahabettin'in bir diğer şiiri olan Gece Kandili adlı şiirinde de yine zamanla sınırlandırılmış olan ve önlenemez bir tükenişi yaşayan insanı, cılız/soluk ışıklı kandil ve bezgin/esneyen oda metaforları ile açımlamak ister;

slide23

“Yalnızlıktan esneyen odayı

Cılız, soluk ışığıyla ısındıran kandil!

Ona baktıkça ben niçin bilmem

Bir ihtiyarlamış öksüz çocuk görür gibiyim.”

(Gece Kandili)

slide24

Servet- i Fünun şiirini manzumeden şiire taşıyan önemli unsurlardan biri olan Batık imge sistemi, daha çok Cenap Şahabettin'in şiirlerinde görülmektedir.

servet i f nun ele tiri devam

Servet-i Fünun Eleştiri (devam)

Gerçek anlamda “asrın ruhu, tarihin vicdanı”olan eleştirmenin (münekkid) asli görevini, yalnızca bir eserdeki hataları bulmak/saymak değil, esere ilişkin güzellik ve ulviyyeti açığa çıkarmak diye tanımlayan Cenap Şahabettin, eleştirel değerlendirmede sanatçıdan çok eserin merkeze alınmasını savunur.

cenap ahabettin in l m nden sonra kitapla t r lan

Cenap Şahabettin'in ölümünden sonra kitaplaştırılan,

GEZİ,

Hac Yolunda

Avrupa Mektupları

Afak- ı Irak

eserleri devam

Eserleri (devam)

MAKALE,

Evrak-ı Eyyam

Nesr-i Harb

Nesr-i Sulh

eserleri devam1

Eserleri (devam)

TİYATRO,

Yalan

Küçük Şeyler

Körebe

kaynak a
KAYNAKÇA
  • Yeni Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı El Kitabı
  • Uğur Yayınları Edebiyat Çalışma Kitabı
  • Kültür Yayınları Konu Anlatımlı Edebiyat Çalışma Kitabı