slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8.SINIF ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: KAZA VE KADER HAZIRLAYAN TALİP ORHAN 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
8.SINIF ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: KAZA VE KADER HAZIRLAYAN TALİP ORHAN 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

8.SINIF ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: KAZA VE KADER HAZIRLAYAN TALİP ORHAN 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 1205 Views
 • Uploaded on

8.SINIF ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: KAZA VE KADER HAZIRLAYAN TALİP ORHAN 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '8.SINIF ÖĞRENME ALANI: İNANÇ ÜNİTE: KAZA VE KADER HAZIRLAYAN TALİP ORHAN 2010' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

8.SINIF

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

ÜNİTE: KAZA VE KADER

HAZIRLAYAN

TALİP ORHAN

2010

allah her ey n n b r l ye g re yaratmi tir

Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah'ın yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge vardır. Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyledir:"... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır" (Furkan suresi, 2) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar ) iledir.(Rad suresi, ayet 8)" Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, ayet 49)Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmetlere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:"Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." (Duhan suresi, 38-39. ayetler)"Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor." (Yunus suresi, 5)

ALLAH HER ŞEYİ NİÇİN BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR?
slide4

KADER:Allah’u Tealanın ezelden ebede kadar, olacak şeylerin yerini zamanını Nasıl olacağını bilip öylece takdir etmesidir. Takdir ettiği olayların yeri ve zamanı gelince meydana gelmesine de kaza denir

Allah’ın ilim, irade ve tekvin(yaratma) sıfatları vardır. O, her şeyi bilir ve dilediğini dilediği zaman yaratabilir. İşte kaza ve kadere inanmak, Allah’ın ilim, irade ve yaratma sıfatlarına inanmak demektir. Bu nedenle Allah, bütün evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plân, ölçü içinde yaratmıştır. O evrende meydana gelecek en küçük olayları bile bildiği için, onun bilgisi ve iradesi dışında hiçbir şey olmaz. İşte Allah’ın ezeli olan ve her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve programa, ortaya koyduğu ölçüye kader, zamanı gelince de bu programın bütün ayrıntıları ile gerçekleşmesine de kaza denir.

slide5

Kader, Allah’ın varlıkları yaratırken ölçüp biçerek yaratması, onlara değişik özellikler takdir etmesidir. Allah tarafından takdir edilen bu özelliklerin hiçbiri

Değişmez ve bunlar mükemmel bir ölçüye göre yaratılmıştır. Allah ateşe yakıcılık Özelliği , suya donma ve buharlaşma özelliği, canlılara büyüme,gelişme,

beslenme, ölüm özellikleri, cansız maddelere atomlardan, atomlara proton,nötron ve elektronlardan meydana gelme özelliği, güneşe ısı ve ışık verme, yeryüzüne depremlerle dinamiğini koruma özelliği takdir etmiştir

.

slide6

İnsanı yaratırken , ki göz, iki kulak , bir kalp iki böbrek takdir etmiştir. Bunların Hepsinde bir ölçü ve uyum vardır. İnsana düşen Allah’ın takdir ettiği özellikleri

kullanarak tabiata takdir edilen özelliklere uygun bir yaşam sürmektir.

‘’ Biz her şeyi bir kadere (ölçüye ve düzene göre) göre yarattık.’’ (kamer:49)

‘’Sen Allah’ın yasasında (Sünnetullah) hiçbir değişiklik bulamazsın…..’’ (Fatır:43)

“Onun katında her şey bir ölçüye göredir.”

Rad Suresi 8

slide7

"Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi ) O koydu.Sakın dengeyi bozmayın.“ Rahman 7-8

"O Allah ki seni yarattı , seni düzgün ve dengeli kılıp ölçülü bir biçim verdi.“ İnfitar 7

slide8

Bir baba oğluna isim takdir eder, elbise ,yiyecek takdir eder, bazen onu bir mesleğe yönlendirerek meslek takdir eder. Bazen de çocuğunun sağlığına dikkat etmeyerek Ömür boyu hastalığa mahkum eder. İnsanlar kendileri ile ilgili bir takım kararlar Verip takdirlerde bulunabilir. Dinini seçebilir, iyi veya kötü çalışkan veya tembel Olabilir. Bazen içkili araba kullanan birisi hiç tanımadığı birine çarparak onu ömür boyu sakat bırakıp tekerlekli sandalyeye mahkum eder kaderini belirler. Bir zalim Ülke yöneticisi savaş kararı alır milyonlarca çocuk,genç ve yaşlı insanın kaderini etkiler Onları açlığa,sakatlığa ve ölüme mahkum eder. Ülkeyi yöneten insanların yanlış yönetim Ve tutumları bir ülke halkının kaderini değiştirip onları fakirliğe mahkum edebilir.Bunun tersi de olabilir. İyi bir yönetici ülkenin kötüye giden talihini değiştirip o ülke halkını mutlu edebilir.

slide9

İnsanlar bütün bu takdirleri Allah’ın kendilerine vermiş olduğu cüzi iradeyi kullanarak yaparlar. İnsanlar tarafından yapılan takdirler değişebilir, değiştirilebilir. Belki bugün bazı kanser türlerine yakalanan insanın kaderi ölüm olabilir fakat ileriki yıllarda kanserin tedavisinin bulunmasıyla artık kansere yakalanan insanların ölüm, kaderi olmayacaktır. Eğer Allah kanser mikrobunu

yaratırken tedavi edilecek özellikte yarattıysa insanlar bu tedaviyi mutlaka bulacaklardır.

İnsanların kendi iradelerini kullanarak yaptıkları

Hataları kaderim böyleymiş diyerek Allah’a havale etmeleri Allah’a yapılmış büyük bir iftiradır.

slide10

MÜMKÜN KADER

KAVRAM HARİTASI

KADERE İMAN

MUTLAK

KADER

CÜZİ İRADE

KÜLLİ İRADE

CİNSİYET,

IRK,

ANNE-BABA,

NE ZAMAN

NEREDE

DOĞACAĞI,

ÖLÜM

KAZA VE KADER

DİN,

İYİ VE KÖTÜ

OLMAK,

TEMBEL VE

ÇALIŞKAN

OLMAK,

SAĞLIĞINI

KORUMAK

CENNET

HAYIR VE ŞER

ÖZGÜRLÜK

SORUMLULUK

CEHENNEM

slide11

EVRENİN YASALARININ TEMEL İŞLEVİ NEDİR?

Bu yasaların temel işlevi evrendeki düzeninin korunması ve sürekli olmasını sağlamaktır. Evrendeki bütün olaylar bu yasalara göre hareket eder.

EVRENİN YASALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Evrenin yasaları;.evrenseldir, gözlem ve deneye dayanır.Ölçülebilinir ve sonuçları test edilebilir.

2 1 f z ksel yasalar

FİZİKSEL YASA NE DEMEKTİR?

Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.

FİZİKSEL YASALARIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.

2.1)FİZİKSEL YASALAR
slide13

FİZİKSEL YASALARA ÖRNEK:

Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Örneğin; “Su deniz seviyesinde ve belli bir basınç altında 100 C derecede kaynar”,”Isıtılan metaller genleşir”, Serbest bırakılan cisimleri düşme hızı, ağırlıkları ile doğru orantılıdır.” gibi yasalar fiziksel yasalardır.

Yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah'ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.

slide14

FİZİKSEL YASALARIN YARARLARI NELERDİR?

 • Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar. Kur'an'da geçen "Allah, yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size rızık olan çeşitli ürünler çıkardı" (Bakara suresi, 22) ayeti fiziksel yasalarla evrendeki yaşama ortamının oluşturulması arasındaki ilişkiyi açıklar. Ayrıca fiziksel yasalar dayalı olarak gelişen teknolojik ürünler insan yaşamını kolaylaştırır.
lg l ayetler

"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir" (Şura 32)

"Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah'tır" (Furkan 62)

"Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman 5)

İLGİLİ AYETLER
2 2 b yoloj k yasalar

BİYOLOJİK YASA NE DEMEKTİR?

Biyoloji, canlıların doğması, gelişimi, üremesi, canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış evrelerini, yapı ve işlev bakımından canlıların özelliklerin inceleyen bilim dalıdır. Biyolojik yasalar biyoloji bilimin, canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır.

2.2)BİYOLOJİK YASALAR
slide17

BİYOLOJİK YASALARIN ÖZELLİKLERİ

Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir. Yüce Allah Kur'an'da bazı biyolojik yasalara dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler vermektedir. Bu konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır: "Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık..." (Hicr 22)"Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik." (Şuara 7) "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. (Nur 45)"Size tohumlar bitkiler( ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe 14-16)

lg l ayetler18

“(Ey insanlar!)Biz sizi basit bir sudan

yaratmadık mı?İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik biçimlendirdik…”(Mürselat 20-30)

“O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”(Alak 2)

İLGİLİ AYETLER
2 3 toplumsal yasalar

TOPLUMSAL YASA NE DEMEKTİR?

İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir varlık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde yaşar. Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Yaşam ve insan ilişkilerini konu edinir.

TOPLUMSAL YASALARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sosyal bilimlerin alanıdır. İnsanlar tarafından oluşturulur. Neden sonuç ilişkisi vardır ve evrenseldir. Toplumsal yasalar da Allah'ın çizdiği bir kaderdir.

2.3)TOPLUMSAL YASALAR
rnekler

"İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplumlarda bunalım ve karmaşa dönemleri yaşanır""İnsanları eğitmeden hiçbir toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi uzun süreli gerçekleştirmek mümkün değildir""Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur""Kuraklık sonucu insanlar açlık ya da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda açlık ve susuzluklarını giderebilecekleri başka yerler arayıp bularak varlıklarını sürdürebilecekleri yeni yerlere göç ederler" vb toplumsal yasalara örnektir.

ÖRNEKLER
lg l ayetler21

“…Sen Allah’ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın.Sen Allah’ın yasasında asla bir sapma da göremezsin.”(En’am 99)

“…Allah, bir topluluk kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe onların durumunu değiştirmez…”(Ra’d 11)

İLGİLİ AYETLER
3 nsanin rades ve kader

İNSANIN KADERLE İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLERİ

Evrende her varlığın bir kaderi olduğu gibi, insanın de kendi özgü bir kaderi vardır. İnsanın kaderi, iyilik ve kötülük işleyecek bir yapıda yaratılması, kendisine akıl ve irade gücünün verilmiş olmasıdır. Bu nedenle kader konusu, insanın akıl, irade sahibi, özgür ve sorumlu bir varlık olması ile yakından ilgilidir.

3)İNSANIN İRADESİ VE KADER
slide23

Akıl; İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih etme yeteneğidir. Düşünme eylemi aklın doğal bir ürünüdür. İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır. Aklı ve düşüncesi ile iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydayı zarardan ayırt eder. Çevresinde olup bitenleri anlar ve değerlendirir. İnsanın akıllı bir varlık olarak yaratılması onun kaderidir.

İrade ise, seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermektir. Diğer bir ifadeyle irade; insanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercin ettiği şeyi yapmaya yönlendiren güçtür. Allah, insana seçme ve seçtiğin yapma gücü vermiştir. İrade insanın özgür bir şekilde hareket etmesini sağlar. İnsan, aklı ile iyiyi kötüden ayırt eder; iradesi ile de herhangi bir iş yapmaya ya da yapmamaya serbestçe karar verir. İnsanın seçme ve seçtiğini yapma gücünün olması onun kaderidir.

3 1 nsnain zg rl ve sorumlulu u

Özgürlük: Herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama ve kısıtlama olmadan düşünceleri ifade etme, iyi veya kötü yönde davranma demektir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsanın eylemlerinde özgür olması ve istediğini yapabilmesi onun kaderidir.

 • Sorumluluk: Bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır. İnsan sorumlu bir varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden biri de sorumlu olmasıdır. İnsanın sorumluluğu hür bir iradeye; seçme ve seçtiğini yapma gücüne sahip olmasının bir sonucudur. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'a göre insan kendi yaşayışından sorumlu tek varlıktır. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı her davranıştan sorumlu olması onun kaderidir.
3.1)İNSNAIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU
slide25

İnsanın eylemlerini iki kısımda ele alabiliriz. Bunlardan birincisi zorunlu olan alandır. Örneğin, hangi anne ve babadan, ne zaman, nerede dünyaya geleceğimiz konusunda, irademizin bir etkisi yoktur. Ayrıca insan olarak dünyaya gelmemiz, akıl ve özgür iradeye sahibi olmamızda da bizim bir etkimiz yoktur. Bunlar insanın iradesi ve gücü dışında, Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla olur. Bu nedenle bunlardan sorumlu değiliz.

 • İkinci kısım ise, bizim etkili olduğumuz, tercihli alandır. Burada kendi seçimimiz, irademiz etkilidir. Eğitimimizle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmek, ahlâklı olmak, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak bizim elimizdedir. Bunun aksine kötü huylu olma yolunu da seçebiliriz. Bunlardan arasından seçim yapmak bizim kendi tercihimizdir. Bu alan bizim sorumlu olduğumuz alandır. Çünkü burada özgür irademizi kullanmaktayız. Bu da gösteriyor ki, insan özgürlüğü oranında sorumludur.
3 2 nsanin abasi emek ve rizik

A.EMEK

EMEK NE DEMEKTİR?

Emek; bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür. Diğer bir ifadeyle emek; İnsanın bir amaca ulaşması, bir yarar elde etmesi için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etmesi, gayret göstermesidir.

3.2)İNSANIN ÇABASI:EMEK VE RIZIK
slide27

NİÇİN ÇALIŞMAK VE EMEK SARF ETMEK ZORUNDAYIZ?

İnsan, barınma, beslenme, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmak zorundadır. Ayrıca bilgili, kültürlü, görgülü bir insan olmak için okuyup ilim öğrenmek, bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu konularda başarılı olmak için de çalışmak gerekir. Bu gün bilimsel ve teknik alanlarda yapılan, hayatımız kolaylaştıran pek çok alet ve buluşlar çalışmakla gerçekleşmiştir.

BİZE NE KAZANDIRIR?

Hayatta mutlu ve başarılı olmanın temel anahtarı çalışmaktır. Çalışan insan, kazancıyla kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılar. Böylece rahat, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürerler. Gelirini artırdığında yoksullara, düşünlere maddi yardımda bulunur. Yeni iş alanları açmak suretiyle ülkesinin kalkınmasına yardımcı olur. Bu durum insana mutluluk verir ve onu huzurlu kılar. Aynı zamanda Allah'ın doğuştan verdiği yeteneklerimizi geliştirir. Böylece hem bedenen hem de ruhen sağlıklı, başarılı bir birey haline getirir.

slide28

DİNİMİZDE ÇALIŞMANIN VE EMEK SARF ETMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Çalışmak Allah'ın bir emridir. Bu nedenle dinimizde çalışmak bir ibadettir. Dinimiz insanların çalışmalarını, huzurlu ve onurlu bir hayat sürmelerini ister. Kur'an, insanın ancak çalışarak birtakım şeyleri hak edebileceğini, emeğinin karşılığını mutlaka göreceğini bildirmiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam verilecektir" (Necm 39-41)

Kur'an'ın emirlerini en iyi şekilde uygulayan peygamberimiz de çalışmış ve zamanını en iyi ve en verimli şekilde planlamıştır. "İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır" buyurarak, her türlü başarı ve gelişme, ilerleme ve verimli olmak için zamanın en iyi bir şekilde kullanılmasının gereğini ifade etmiştir. Dilenmeyi yasak eden peygamberimiz, Zekeriya (as)'ın marangoz olduğunu, Hz. Davut'un da el emeği ile geçindiğini söylemiştir. Bir sözünde "İnsan elinin kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir" buyurarak, çalışmanın önemini belirtmiştir.

slide29

B.RIZIK RIZIK NE DEMEKTİR?

 • Rızık; Sözlükte; rızk, yararlanılması için verilen bağış, nasip, gıda, yiyecek ve faydalanılan şey demektir. Terim olarak ise, canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelir. Rızık vermek canlıların her türlü ihtiyacını karşılamaktır.
3 3 d nya hayatinin sonu ecel ve m r

ECEL VE ÖMÜR NE DEMEKTİR?

İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine "ömür" denir. Ömrünü tamamlayan her varlığın yaşamı sona erer. İşte ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana "ecel" denir. Ecel kelimesi Kur'an'da ölüm vakti ve ömrün bitim anı gibi anlamlarda kullanılmıştır.

3.3)DÜNYA HAYATININ SONU:ECEL VE ÖMÜR
slide31

YARATILAN HER VARLIĞIN BİR SONU VARDIR

 • Yaratılan her varlığın bir sonu vardır. Kur'an'da her varlığın bir eceli, sonu olduğu şöyle belirtilmiştir: "Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre(ecel) için yarattık." (Ahkaf 3)
 • Yaşadığımız dünyanın ve evrenin de bir sonu vardır. İşte bu günde dünyanın ömrünün bitmesine, evrenin yok olmasına "Kıyamet", bu olayın gerçekleşmesine de "kıyametin kopması" denir. Kur'an, evrenin sonu olan kıyameti ecel kavramıyla açıklamıştır
slide33

Ecel ve ömür kavramlarını kaderle kavramıyla nasıl ilişki kurabiliriz?

Biraz önceki ayetlerden anlıyoruz ki, insanın eceli değişmemektedir. Allah insanın ecelini ne öne almakta ne de sonraya bırakmaktadır. Onun doğal ömrünü tamamlaması ancak gerekli önlemlerin alınmasıyla mümkündür. Bu açıdan insan ölümlerine neden olan hastalıklar, trafik kazaları ve ölümler karşısında "Bu benim kaderimdir, ne yapalım kader böyleymiş" diyerek önlem almamak, tedavi olmamak, bunların nedenlerini sorgulamamak dinimizce uygun değildir. İnsanın ecelinin tamamlanmasına engel olan durumlar ortaya çıkarıldıkça ve gerekli önlemler alındıkça insanın doğal ömrünü tamamlayabilme olasılığı daha yüksek olacaktır. Gelişmiş ülkelerde ortalama ömrün uzun, az gelişmiş ülkelerde daha kısa olması buna delil olarak değerlendirilebilir. Bunun için doğal ölümler dışında yangın, hastalık, trafik kazaları, afetler sonucu meydana gelen ölüm olayları sorgulanmalı ve bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır.

4 tevekk l allah a g venmek

TEVEKKÜL NE DEMEKTİR?

 • Tevekkül, Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak demektir. Dini terim olarak ise, bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek demektir.
 • İnançlı insanın özelliklerinden biri de, yaptığı ve yapacağı işlerde Allah'a güvenmesidir. Bilinçli bir Müslüman gücü oranında elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucu ve başarıyı Allah'a bırakır. Çünkü Allah'ın destek ve yardımı olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini bilir. Her şeyin sahibi olan Allah'ı dua ederek, ona güvenir.
4)TEVEKKÜL (ALLAH’A GÜVENMEK)
slide35

Tevekkül kader inancının bir sonucudur.

Gerçek anlamda tevekkül güzel bir davranıştır. Allah Müslümanlara tevekkülü emretmiş, tevekkül edenleri sevdiğini belirtmiştir. Konu ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:"... İnananlar yalnız Allah'a güvensinler" (Ali İmran 102)"... Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever." (Ali İmran, 158)"... Allah'a inanıyor ve teslim olmuşsanız, ona güvenin" (Yunus suresi, ayet 84)

Sevgili Peygamberimiz, devesini başıboş bırakıp, tevekkül ettiğini söyleyen bir kişiye şu sözlerle uyarmıştır: "Önce deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et" (Tirmizi)

slide36

DOĞRU TEVEKKÜL ANLAYIŞI NEDİR?

 • Evrendeki olaylar bir düzen ve yasalar çerçevesinde, sebep-sonuç ilişkisi içinde olmaktadır. İnsanlar akıl ve iradeleriyle sebepleri bulabilirler. İnsan evrende geçerli olan yasaları gözeterek, çalışır, çabalar, sebeplere sarılır, ondan sonra Allah'a güvenir. Bir çiftçi tohum ekmeden ürün elde edemez. Çiftçi tarlasını zamanda sürmeli, ekmeli, gübrelemeli ve sulamalıdır. Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için Allah'tan yardım dilemelidir. Çalışmadan başarıya ulaşılamaz. Bir öğrenci önce derslerin devam edecek, doğru, dürüst çalışacak, ödevlerini zamanda yapacaktır. Sonra Allah'tan yardım isteyerek başarılı olmasını dileyecektir. Kısaca gerçek anlamda tevekkül eden kimse işinin gereğini yapar ve sonucu Allah'tan bekler.
slide37

DOĞRU OLMAYAN TEVEKKÜL ANLAYIŞI NEDİR?

İnsanın çalışmayı bırakıp, tembellik ederek, kendisinin yapması gereken işleri Allah'a havale etmesi, doğru bir tevekkül anlayışı değildir. Örneğin bir öğrenci dersine çalışmadan "Ben Allah'ın yardımına güveniyorum, Allah bana yardım eder" diyerek sınava girmesi yanlış bir düşüncedir. Çalışmadan, hiçbir çaba göstermeden başarılı olmaya beklemek tembelliktir, miskinliktir.

5 ayete l k rs

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvelhayyülkayyûm. Lâ te’huzühûsinetün ve lâ nevm.

Lehûmâfis-semâvâtivemâ fil ard. Menzellezîyeşfeuindehû illâ biiznihi. ya’lemümâ beyne eydîhimvemâhalfehümvelâyühîtûnebişey’inminilmihî illâ bimâşâevesiakürsiyyühüssemâvâtivelard. Velâyeûdühühıfzuhumâ ve hüvelaliyyülazîm.

5)AYETE’L KÜRSİ
anlami

Allah... O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

ANLAMI
slide40

ALLAH’IN KOYDUĞU DEĞİŞMEZ YASALAR (SÜNNETULLAH)

Sebep, sonuç

İlişkisine bağlıdır

Sebep: Çürük bina yapılması

Sonuç: Depremde binanın yıkılması

Sebep: yetersiz beslenme,

Sonuç: hastalık

Sebep: Kültür yozlaşması

Sonuç:Mili,manevi değerlerin

zayıflaması

Toplumsal yasa:

Sebep: Din ve Ahlak eğitiminin ihmal edilmesi önemsenmemesi

Sonuç: Toplumda suç oranının, kargaşanın, boşanmaların, artması

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ,sevgi ve saygının azalması

Sebep:Yanlış kriterle eş seçimi (parası, mesleği ,ünvanı vb. için)

Sonuç:Boşanma (Eş seçimi insanın değişmez bir alınyazısı değildir.)

slide41

değişebilir

DEĞİŞTİRİLEMEZ

KÜLLİ İRADE

EVRENİN YASALARI

DEPREM

KAR

YAĞMUR

DİN

IRK

CİNS

DOĞUM

ÖLÜM

ANNE

BABA

ÇALIŞKANLIK

TEMBELLİK

MESLEK

AHLAK

KAZANÇ

SAĞLIK

BABA

ANNE

ÖĞRETMEN

YÖNETİCİ

TANIMADIĞI İNSANLAR

Sorumlu değildir

İNSAN SORUMLUDUR

slide42

MUTLAK KADER

KADERİ DEĞİL

slide43

TEŞEKKÜRLER

HASAN POLATKAN İLKÖĞRETİM OKULU

2010