SZKOLNE RADIO - PowerPoint PPT Presentation

todd-perkins
szkolne radio n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLNE RADIO PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLNE RADIO

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
SZKOLNE RADIO
100 Views
Download Presentation

SZKOLNE RADIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZKOLNE RADIO MIX

 2. MIX

 3. MIX Szkolne radio powstało w roku 1998. Nabór do radia prowadzony jest, co roku. Kandydaci na szkolnych redaktorów mają za zadanie przedstawić się, powiedzieć kilka słów o sobie, przeczytać mały fragment tekstu. Komisja ocenia dykcję, płynność czytania, barwę głosu.

 4. MIX - kandydaci

 5. MIX W naszym radiu istnieją sekcje: • - plastyczna • - sportowa • - kulturalna • - biblioteczna • - informacyjna. Każda z sekcji ma określone zadania, zbiera i opracowuje informacje dotyczące danej dziedziny.

 6. MIX

 7. MIX Na cotygodniowych spotkaniach podsumowujemy zebrane wiadomości, przygotowujemy scenariusze i ustalamy daty nagrań audycji. Audycje tematyczne staramy się emitować w trakcie godzin wychowawczych.

 8. MIX – codzienna praca

 9. MIX –kuchnia dziennikarska

 10. MIX W ramach naszej pracy dziennikarskiej organizujemy kiermasze z okazji różnych świąt, a zgromadzone pieniądze przekazujemy na: Hospicjum Małego Księcia, stołówkę im. Św. Brata Alberta, akcję Adopcja Serca oraz uczęszczających do naszej szkoły i potrzebujących wsparcia.

 11. MIX - kiermasze

 12. MIX – jesteśmy wszędzie

 13. MIX – uczymy się od najlepszych

 14. MIX – jesteśmy wszędzie

 15. MIX Wspólnie z Samorządem Szkolnym i teatrem Bez Nazwy uczestniczymy w realizacji wielu programów profilaktycznych. Poprzez łatwość dotarcia do szerokiej rzeszy słuchaczy wspieramy wszelkie inicjatywy, przedsięwzięcia oraz programy profilaktyczne i wychowawcze naszego gimnazjum.

 16. MIX – promujemy talenty

 17. MIX • W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie Gimnazjum nr 11 w Lublinie, którzy chcą uczestniczyć w pracy na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. • Spotkania radiowe przeznaczone są dla uczniów, którzy wyrażają chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz zobowiążą się do pracy w domu. • Na udział w programie muszą wyrazić zgodę rodzice ucznia. • Spotkania odbywają raz w tygodniu przez 30 min.

 18. MIX - cele • Nagrywanie audycji radiowych, • Promocja szkoły na antenie radia Plus/eR • Uwrażliwienie uczniów na społecznie ważne tematy (np. niepełnosprawność), • Propagowanie treści narodowych, • Umacnianie patriotyzmu, • Zwiększenie wrażliwości na tematy społeczne, lokalne i szkolne • Inspirowanie do odpowiedniego poszukiwania ważnych wartości oraz wskazywanie celów życiowych, • Umiejętność współpracy w grupie, • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat pracy radia, • Rozwijanie i pogłębianie talentów (recytatorskich, pisarskich)

 19. MIX – nagrody i podziękowania

 20. MIX - harmonogram pracy Wrzesień: Rozpoczęcie roku szkolnego Dzień chłopaka Październik: Dzień Edukacji Narodowej Międzynarodowy Dzień Papieski Listopad: Wszystkich Świętych Święto Niepodległości – 11 listopada Andrzejki Grudzień: Mikołajki Boże Narodzenie Boże Narodzenie, w jęz. francuskim Styczeń: Dzień Babci i Dziadka Luty: Walentynki Gim. 11 Czyta

 21. MIX - harmonogram pracy Marzec: Kabarety Wielkanoc Dzień Kobiet Kwiecień: JP II Dzień Ziemi Anoreksja Maj: Konstytucja 3 Maja Dzień Matki Czerwiec: Dzień Dziecka Patron Szkoły Zakończenie roku szkolnego

 22. MIX – ci którzy nas wspierają

 23. MIX – 0piekunowie • Urszula Dolińska • Urszula Gryglicka