Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi
Download
1 / 18

Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi. Gábor MÉSZÁROS 28 . juni 2006. godine, Sarajevo. Instrumenti priznavanja Zašto nam trebaju ?. Pravna snaga kvalifikacija Kvalifikacije određene zemlje naspram međunarodnih / “ problemati čnih ” kvalifikacija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi' - todd-coffey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi

Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi

Gábor MÉSZÁROS28. juni 2006. godine, Sarajevo


Instrumenti priznavanja za to nam trebaju
Instrumenti priznavanjaZašto nam trebaju?

 • Pravna snaga kvalifikacija

 • Kvalifikacije određene zemlje naspram međunarodnih/“problematičnih” kvalifikacija

 • Opšte nepriznavanje kvalifikacija:nije fer, nije razumno


Ta je priznavanje
Šta je priznavanje?

 • Formalno priznavanje vrijednosti strane kvalifikacije za rad ili studij

 • Evaluator diploma upoređuje stranu kvalifikaciju sa kvalifikacijom zemlje domaćina

 • Rezultat: migrant (student ili zaposlenik) će imati kvalifikaciju zemlje domaćina?

 • Pitanja za razmatranje:

  • Kakvu kvalifikaciju zemlje domaćina (prošlu, sadašnju ili buduću)?

  • Šta se dešava sa “opširnijim” dijelom strane kvalifikacije ili obuke?


Tipovi instrumenata priznavanja 1
Tipovi instrumenata priznavanja 1

 • Međunarodni instrumenti priznavanje

  • Međunarodni sporazumi

   • Međunarodni multilateralni sporazumi koji regulišu pitanja priznavanja (Lisabonska konvencija o priznavanju, CEEPUS sporazum)

   • Bilateralni sporazumi koji regulišu pitanja priznavanja

  • Ostali međunarodni instrumenti priznavanja

   • EU zakon

    • EU direktive

    • EU zakon o slučajevima


Tipovi instrumenata priznavanja 2
Tipovi instrumenata priznavanja 2

 • Državna pravila priznavanja za

  • Priznavanje kvalifikacija koji potpadaju pod međunarodne instrumente priznavanja

  • Specifična pravila priznavanja kvalifikacija koja potpadaju pod međunarodne instrumente priznavanja


Tipovi instrumenata priznavanja 21
Tipovi instrumenata priznavanja 2

 • Svrha priznavanja

  • Dalje studiranje (LRC, CEEPUS, bilateralni sporazumi, čak i EU case zakon, drćavna pravila o priznavanju)

  • Za posao

   • Neregulisane profesije (LRC, bilateralni sporazumi, državna pravila o priznavanju)

   • Regulisane profesije (Bilateralni sporazumi, EU direktive, EU case zakon, državna pravila o priznavanju)


Tipovi instrumenata priznavanja 22
Tipovi instrumenata priznavanja 2

 • Svrha priznavanja/procjena

  • U druge svrhe osim studiranja ili zaposlenja (studentska iskaznica, studentski kredit, pomoć osiguranja, zdravstveno osiguranje itd.)


Lis abonska konvencija o priznavanju lrc
Lisabonska konvencija o priznavanju(LRC)

 • Prethodni Evropski sporazumi

 • Svrha LRC

 • Jedini pravno obvezujući tekst unutar okvira Bolonjskog procesa

 • LRC reguliše priznavanje:

  • Kvalifikacija koje daju pristup visokom obrazovanju

  • Perioda studija

  • Diploma visokog obrazovanja

 • Teritorijalni i vremenski okvir LRC


Me unarodni pravni tekstovi unutar okvira lrc
Međunarodni pravni tekstovi unutar okvira LRC

 • LRC:jasna i pravna obaveza potpisnica

 • Objašnjenje:nije pravni tekst, iako autoritativna uputa za interpretaciju LRC

 • Supsidijarni tekstovi LRC:

  • Preporuke (i memorandumi objašnjenja)

  • Kod dobre prakse u odredbi o transnacionalnom obrazovanju

 • ENIC/NARIC povelja:nije supsidijarni tekst LRC, ali je uputa za ENIC centre


Lrc principi individualne koristi
LRC principi/individualne koristi

 • Prikladan pristup procjeni

 • Nema diskriminacije bazirane na okolnostima koje nisu vezane za samu kvalifikaciju (spol, boja kože, invaliditet, jezik, religija, politička ili druga mišljenja, nacionalna manjina, vlasništvo, rođenje ili drugi status)

 • Procjena bazirana na stečenom znanju i sposobnostima


Lrc principi individualne koristi1
LRC principi/individualne koristi

 • Teret dokaza u slučaju nepriznavanja leži na kompetentnoj instituciji

 • Strane kvalifikacije bi se trebale priznati osim ako ne postoje značajne razlike

 • Migrant ima pravo da

  • Ima pristup daljem studiranju

  • Koristi akademsku titulu zemlje domaćina


Lrc principi obaveza zemalja potpisnica
LRC principi/Obaveza zemalja potpisnica

 • Uspostaviti transparentne, koherentne i pouzdane kriterije

 • Izraditi procedure za procjenu kvalifikacija izbjeglica

 • Pružiti informacije o svojim visokoškolskim institucijama i programima

 • Imenovati državni informacioni centar (ENIC)

 • Ohrabriti upotrebu Dodatka diplomi


Pravila lrc
Pravila LRC

 • LRC=Vijeće Evrope/ UNESCO konvencija o priznavanju kvalifikacija vezanih za visoko obrazovanja u Evropskom području, potpisana u Lisabonu, 11.aprila 1997. godine.


Pravila lrc1
Pravila LRC

 • Član I: definicije (kao upis na programe visokog obrazovanja, periodi studija, priznavanje)

 • Velika vrijednost za izradu zakonodavstva vezanog za priznavanje kvalifikacija čak i za pitanja koja se ne tiču LRC

 • Član II: nadležnost vlasti

 • Član II.3: LRC ne derogira prošlost ili budućnost,poželjnije odredbe (tj. automatsko priznavanje)


Pravila lrc2
Pravila LRC

 • ČlanIII: osnovni principi

 • Članovi IV, V i VI:

  • Priznavanje kvalifikacija za upis

  • Priznavanje perioda studija

  • Priznavanje visokoškolskih kvalifikacija

   Osnovni princip: priznavanje osima ako se ne pokaže značajna razlika


Pravila lrc3
Pravila LRC

 • Član VII:

 • Priznavanje kvalifikacija izbjeglica: čak i bez dokumentovanih dokaza

 • Članovi VIII i IX

 • Informacije o visokom obrazovanju, informacije o pitanjima priznavanja, ENIC centar

 • Članovi X i XI

 • Komitet LRC i mehanizmi implementacije


Supsidijarnin tekstovi lrc
Supsidijarnin tekstovi LRC

 • Preporuke o kvalifikacijama međunarodnog pristupa

 • Preporuke o kriterijima i procedurama za procjenu stranih kvalifikacija i perioda studija

 • Primjeri dobre prakse u odredbi transnacionalnog obrazovanja

 • Preporuke o priznavanju zajedničkih diploma


Lisabonska konvencija i njeni osnovni principi

Hvala na vašoj pažnjni!

Dr. Gábor Mészáros

Ministry of Education and Culture

Hungarian Equivalence and Information Centre

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Phone: (36-1) 473-7325

Fax: (36-1) 332-1932

E-mail: recognition@okm.gov.hu

Internet: www.professionalrecognition.hu