konvencija o privremenom uvozu istanbulska konvencija l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija) - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija). Seminar Podgorica, Septembar 2008. Dnevni red. Op šti principi Istanbulske konvencije Vrste roba koje su predmet Konvencije Upotreba karneta ATA; Izuzeća Razduženje; nepravilnosti; naplata duga. Ra zduženje karneta ATA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konvencija o privremenom uvozu (Istanbulska Konvencija)' - idalee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konvencija o privremenom uvozu istanbulska konvencija

Konvencija o privremenom uvozu(Istanbulska Konvencija)

Seminar

Podgorica, Septembar 2008

Uprava carina

dnevni red
Dnevni red
 • Opšti principi Istanbulske konvencije
 • Vrste roba koje su predmet Konvencije
 • Upotreba karneta ATA; Izuzeća
 • Razduženje; nepravilnosti; naplata duga

Uprava carina

ra zdu enje karneta ata
Razduženje karneta ATA
 • Primarni cilj – bijeli kupon ponovnog izvoza!
 • Vraća ga:
  • Izlazna CI ili
  • Izuzetno, robna CI.
 • Međunarodna saradnja:
  • Upiti od zemalja privremenog izvoza
  • Upiti ka zemljama privremenog uvoza

Uprava carina

nepravilnosti kod karneta ata
Nepravilnosti kod karneta ATA
 • Manje:
  • Npr. Rubrika D (sredstvo prevoza),
  • Npr, Rubrika E (Detalji o pakovanju)
  • Npr. Spisak robe (netačan ili nepotpun serijski broj)
  • Npr. Manjak robe (ovjeriće se SAMO ona količina koja je i podnešena kod CI)

CI će dozvoliti nosiocu karneta da ispravi taj podatak, potpisati i staviti pečat CI.

Napomena: Neće se dozvoliti dodavanje viška robe!

Uprava carina

nepravilnosti kod karneta ata5
Nepravilnosti kod karneta ATA
 • Veće:
  • Ulazna CI prati rok za ponovni izvoz
  • U roku od 15 dana, nema odgovora o razduženju
  • Šalje urgenciju svim CI o potvrdi izlaska robe
  • Ako potvrde nema, predmet ide Ca-ci
  • Ca-ca obavještava:
   • PKCG o nastalom dugu i
   • Upravu carina

Uprava carina

nepravilnosti kod karneta ata6
Nepravilnosti kod karneta ATA
 • PKCG ima rok od 6 mjeseci da dostavi dokaz
 • Po isteku tog roka, uplaćuje iznos duga
 • Od dana uplate, ima rok od 3 mjeseca da dostavi dokaz o razduženju
 • Ca-ca cijeni validnost dokaza PKCG
 • Uprava carina obavještava zemlju priv.izvoza
 • Dokazi: kuponi ponovnog izvoza/ponovnog uvoza; komercijalna dokumentacija
 • Dostavljeni dokazi se proslijeđuju ca-ci

Uprava carina

nepravilnosti kod karneta ata7
Nepravilnosti kod karneta ATA
 • Postupanje po zahtjevima stranih UC
  • Dokaz o vraćanju robe u Crnu Goru
  • Uprava carina (01/04) zatražiće od ca-ce:
   • Ovjerenu kopiju žutog kupona za ponovni uvoz ili
   • Da pođe na adresu korisnika karneta radi provjere da li je roba ponovno uvezena. U slučaju prisutnosti robe, ca-ca će dati potvrdu o lokaciji robe.
   • Ako roba fizički nije na adresi, korisnike daće komercijalni dokaz o pravcu kretanja robe.

Uprava carina dokaz dostavlja zemlji upita.

Uprava carina

okon anje privremenog uvoza
Okončanje privremenog uvoza
 • Privremeni uvoz po ATA karnetu okončaće se i:
  • Carinskim skladištenjem
  • Aktivnim oplemenjivanjem
  • Stavljanjem u slobodnu zonu
  • Privremenim uvozom
  • Tranzitom radi izvoza

Zašto NE prerada pod carinskim nadzorom?

Nadležna CI ispunjava talon i kupon ponovnog izvoza.

J C I

Uprava carina

okon anje privremenog uvoza9
Okončanje privremenog uvoza
 • Privremeni uvoz po ATA karnetu okončaće se i:
  • Uništenjem pod carinskim nadzorom – JCI (J9)
  • Prenosom povlastica na drugo lice – novi karnet
  • Prodajom robe u inostranstvu – JCI (J1)
  • Stavljanjem u slobodan promet – JCI (J4)
  • Ukradena/izgubljena roba – JCI (J4)
  • Ukradeni/izgubljeni karnet – novi karnet

Nadležna CI ispunjava talon i kupon ponovnog izvoza.

Uprava carina

okon anje privremenog uvoza stavljanje u slobodan promet
Okončanje privremenog uvoza - Stavljanje u slobodan promet -
 • Nije automatsko pravo – odobrenje CI
 • Izuzetne okolnosti
  • Očigledno je da se odlaže plaćanje car.duga, J4 se odbija
  • Ali, ako je ovaj postupak posledica nepredviđene situacije (npr.roba je uvezena na sajam, na kome namjera prodaje robe nije prodaja licu u CG), J4 se odobrava.
 • Podnošenje J4
 • Obračun carinskog duga
 • Ispunjavanje bijelog kupona i talona
 • Dio robe: to treba jasno navesti u kuponu i talonu!

Uprava carina

podsjetnik rizici kod naplate duga
Podsjetnik – rizici kod naplate duga
 • Domaći ATA karneti:
  • Ponovno uvezena roba nije ista kao izvezena
  • Zamjenom robe van CG, uvozi se kvalitetnija strana roba bez plaćanja duga (npr.savremenija ili poboljšana mašina)
  • Izvezena roba može se dograditi kao pod 2.

Sve će spriječiti konkretan opis robe i mogućnost pregleda robe po tom opisu.

Uprava carina

podsjetnik rizici kod naplate duga12
Podsjetnik – rizici kod naplate duga
 • Strani ATA karneti:
  • Zamjena – izvoz/uništenje robe koja se razlikuje od izvezene robe
  • Ponovno se izvozi samo dio uvezene robe
  • Podcjenjivanje vrijednosti uvezene robe – dug se plaća na netačnu vrijednost
  • Uvozi se više robe nego što je na karnetu
  • Roba i/ili nosilac karneta nemaju pravo na oslobođenje
  • Ograničena roba se stavlja u promet bez dozvole
  • Nema namjere ponovnog izvoza
  • Neovlašćena upotreba robe
  • Nedozvoljena opravka ili dogradnja
  • Prekoračenje odobrenog roka upotrebe.

Uprava carina

podsjetnik rizici kod naplate duga13
Podsjetnik – rizici kod naplate duga
 • Redovno stavljanje robe u slobodan promet
  • Robna CI vodi kontrolnik karneta
  • Ako je očigledno da korisnik ovo redovno radi
  • Ca-ca će informisati PKCG da Crna Gora neće više prihvatati karnete izdate tom licu
  • PKCG će o tome informisati i udruženje izdavaoca
  • U slučaju da korisnik karneta i dalje podnosi J4, CI će ga pismeno obavijestiti da je J4 odbijena i da roba mora biti ponovno izvezena ili stavljena u drugi postupak/upotrebu

Uprava carina

podsjetnik rizici kod naplate duga primjeri po aneksima
Podsjetnik – rizici kod naplate dugaPrimjeri po Aneksima
 • ATA karnet – ne može se roba iznajmljivati
 • B.1. – Ne može se reklamirati strana roba koja nije izložena
 • B.2. – Blanko CD u komercijalne svrhe nije predmet Konvencije
 • B.3. – Ambalaža ne može biti u rasutom stanju
 • B.4. – Besplatno slanje djelova za zamjenu
 • B.5. – Materijal pomoraca na obali mogu da koriste samo neprofitne organizacije
 • B.6. – Lični predmeti samo u nekomercijalne svrhe
 • B.7. – Komercijalno reklamiranje filmova nije predmet Konvencije
 • B.8. - Komercijalne svrhe u pograničnom prometu nijesu predmet

Konvencije

 • B.9. – Uvoz medicinske opreme samo kada je urgentno i ako je nema u

CG; lijekovi i hrana nijesu med.oprema

 • C – Rezervni djelovi za popravku već uvezenog automobila
 • D – Tegleće životinje mogu koristiti samo naseljenici pogranične zone...

Uprava carina

podsjetnik kontrola karneta ata
Podsjetnik – kontrola karneta ATA
 • Cilj: prihvatanje karneta ili odbijanje karneta, uz

podnošenje JCI

 • Opšta kontrola:
  • Da li karnet odgovora Specimenu?
  • Da li karnet podnosi nosilac/predstavnik naveden na zelenoj prednjoj korici?
  • Da li je karnetom obuhvaćena ograničena/zabranjena roba?
 • Zelene korice:
  • Da li je nosilac karneta potpisao Rub.J?
  • Da li je podnešena roba ista kao na Spisku robe?
  • Da li je kolona 2 Spiska robe ispunjena za svaku robu i da li je opis dovoljan za prepoznavanje robe?
  • Da li je tačan opis robe?
  • Da li karnet ATA važi za dati rok važnosti u Rub.Gc)?

Uprava carina

podsjetnik kontrola karneta ata16
Podsjetnik – kontrola karneta ATA
 • Žuti izvozni kupon / Bijeli uvozni kupon
  • Da li Rubrike A-C sadrže iste informacije kao zelene prednje korice?
  • Da li odgovara sredstvo prevoza iz Rub.D?
  • Da li odgovaraju podaci o pakovanju iz Rub.E?
  • Da li je nosilac karneta potpisao Rub.J?
  • Da li se podaci sa Spiska robe slažu sa zelenim prednjim koricama?
 • Plavi tranzitni kupon
  • Da li kupon sadrži iste podatke kao Rubrike A-E žutog izvoznog kupona?
  • Da li je ispunjena Rubrika G?
  • Da li postoje 2 primjerka kupona u karnetu?

Uprava carina

podsjetnik kontrola karneta ata17
Podsjetnik – kontrola karneta ATA
 • Žuti kupon za ponovni uvoz
  • Provjere kao kod izvoznog kupona, uz pažnju na:
  • Da li je sva roba deklarisana za ponovni uvoz bila deklarisana i za izvoz?
  • Da li nedostaje roba deklarisana za izvoz?
  • Da li je roba, deklarisana za ponovni uvoz, promijenjena?
  • Da li je krajnji rok za ponovni uvoz (Rub.2 žutog izvoznog talona) prošao?

Uprava carina

kontakt osoba
Kontakt osoba:

Igor Obradović

Sektor za carinsko-pravne poslove

068/517-869

081/442-023

Uprava carina