plevra hastaliklari mod l
Download
Skip this Video
Download Presentation
PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ. Modül Programı. Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (5 dak.) Teorik ders (55 dak.) Dr. Öner DİKENSOY-(25 dak.) Muzaffer METİNTAŞ (30 dak.) Tartışma: (15 dakika) Ders Arası : 30 dakika Uygulamaya Yönelik Sunumlar: (60 Dakika)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLEVRA HASTALIKLARI MODÜLÜ' - toan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mod l program
Modül Programı

Tanışma, öğrenim hedefi ve sunum planı (5 dak.)

Teorik ders (55 dak.)

 • Dr. Öner DİKENSOY-(25 dak.)
 • Muzaffer METİNTAŞ (30 dak.)

Tartışma: (15 dakika)

Ders Arası: 30 dakika

Uygulamaya Yönelik Sunumlar: (60 Dakika)

 • Dr. Öner Dikensoy (20 Dakika)
 • Muzaffer METİNTAŞ (40 Dakika)

Tartışma (15 dakika)

plevra teorik sunum 1

Plevra Teorik Sunum-1

Dr. Öner Dikensoy

Gaziantep Üniversitesi

Göğüs Hastalıkları AD.

2011-TTD-MGK

sunum plan
Sunum Planı
 • Kısa tarihçe
 • Plevranın anatomi ve fizyolojisi
 • Sıvı oluşum mekanizmaları
 • Plevral efüzyonların:
  • Tanımı
  • Sınıflandırılması
  • Epidemiyolojisi
  • Kliniği
tarih e
Tarihçe
 • Pleuron:
  • Eski Yunanca “yan”
  • Mitolojide: Calydon’un kardeşi Aetolus’un oğlu
 • Aristotle (384-322 BC) plevrayı ilk hayvanlarda tanımladı
 • Erasistratus (310-250 BC) ilk defa plevra hastalıklarının akciğer hastalıklarından farklı olduğunu bildirdi.
 • Ampiyem ilk keşfedilen plevra hastalığı

Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.

tarih e1
Tarihçe

ölüm

 • 400-1600 -%80
 • 1600-1800 -%70
 • 1800-1900 -%50
 • 1900-1950 -%30
 • Bugün -%3-5

Tassi GF, Marchetti GP. Textbook of Pleural Diseases (2nd ed) 2008.

tarih e2
Tarihçe
 • Hipokrat (460-377 BC):

“Plörezi oluştuğunda kişi şunlardan muzdarip olur: yan ağrısı, ateş ve nefes alma zorluğu; hızlı nefes alır ve ortopnesi vardır….”

“ Plörezi 14 günde düzelmezse ampiyem olur”

“ Ampiyem koter veya inzisyon ile tedavi edildiğinde eğer yaradan saf beyaz püy akarsa, hasta iyileşir. Ancak eğer kanla karışık ve kötü kokuluysa kişi ölür”

anatomi
Anatomi

Visseral Plevra

Parietal Plevra

Kostal

Mediastinal

Diafragmatik

slide9
Plevra

Akciğer

slide10
Visseral Plevra

HİLUS

Parietal Plevra

plevran n kan dola m
Parietal:

Arterler:

İntercostal, internal mammary (IM)

Bronşiyal, İM, mediastinal,Subklaviyan

IM, torasik aorta, abd. aorta

Venler:

VKS

Az bir kısım VKİ

Visseral:

Arterler:

Bronşiyal

Venler:

Pulmoner venler

Sadece hilus civarı: bronşiyal venler

Plevranın Kan Dolaşımı

Anatomik Şant, SO2 <100%

plevran n sinir nnervasyonu
Parietal :

Kostal ve Diaframın periferi somatik interkostal sinirler

Diaframın merkezi frenik sinir (OMUZ AĞRISI)

Visseral:

Vagus ve sempatik trunkus

Ağrı lifi yok

Plevranın Sinir İnnervasyonu
fizyoloji
Fizyoloji

15µm

40µm

0.01 mL/kg/saat; 17mL/gün- yetişkin

qf lp x a pcap ppl s cap ppl
Qf  = Lp  x   A[(Pcap  -  Ppl)  -  s ( πcap  -   πppl)

Hidrostatik

Parietal

Visseral

+30

+24

- 5

30-(-5)=35

24-(-5)=29

6

0

34-(5)=29

34-(5)=29

+5

+34

+34

Onkotik

Light RW. Pleural Diseases.Lippincott.2001

plevral ef zyon olu um mekanizmalar
Sıvı oluşumunun :

Interstisyel sıvı

En sık mekanizma

KKY, ARDS, PPE

Hidrostatik P gradient

SağKY, solKY, pericardial eff, SVCS

Kapiller geçirgenlik

Starling Lp artması, VEGF, inflamasyon

Onkotik P gradienti

Çok nadir

Üçüncü kompartmandan

Periton, ductus torasikus, intratorasik kan damarları

Sıvı absorbsiyonun :

Lenfatik obstrüksiyon

En sık

Malin PE

0.01 mL/kg ~15 ml/gün

Salınımda artmış olmalı

Sistemik venöz basınç artışı

SVCS, sağKY

Plevradaki aquaporin sist. Bozulması

Suyun membranlardan transportunu sağlayan protein ailesi

Plevral Efüzyon Oluşum Mekanizmaları
tan mlar
Hemorajik sıvı:

Hematokrit ≥ % 1

Malin, PTE, Travmatik

Hemotoraks:

Hct ≥ ½ Serum Hct

Malin, travma,

tüb

Şilotoraks:

Trigliserid ≥ 110 mg/dL

Psödoşilotoraks:

Kolesterol kristalleri

Ampiyem:

Püy

Tanımlar

Kolesterol kristalleri

makroskopi
Makroskopi
 • Plevra sıvısının ilk muayenesi
  • Koku: Ürinotoraks, anaerobik enf.
  • Renk:
   • Sarı: seröz (eksüdatif sıvıların çoğu)
   • Kırmızı: Hemorajik, hemotoraks
   • Bulanık: PPE, Ampiyem, Romatolojik
   • Beyaz:Şilotoraks, Psödoşilotoraks
epidemiyoloji 1
Çok sık hastalanır

Primer patoloji az

Çoğu komplikasyon

Bilinmeyenleri diğer bir çok hastalıktan fazla

Tüm dahili branşlara gelen olguların %10’u(Kuntz, E.: Die Pleuraergüsse. 1968)

Göğüs konsültasyonu istenenlerin %25’i(Mathur, P. Eur Respir Mon 2002)

Epidemiyoloji-1

Plevral Sıvıların Epidemiyolojisi

abd de etyoloji
ABD de Etyoloji

1.384.000 olgu/yıl

KKY 500,000 (%36)

PNÖMONİ 300,000 (%22)

MALIGN EFÜZYON 200,000 (%14)

PULMONER EMBOLİ 150,000 (%11)

TEŞHİSSİZ (?VIRAL) 100,000

POST-CABG 50,000

SİROZ-ASİT 50,000

GASTROINTESTINAL 25,000

BAĞ DOKUSU HAST 6,000

TUBERKÜLOZ3,000

%83

%17

Light RW.Pleural Diseases 4th ed.2001

s e mptom lar
Semptomlar
 • Asemptomatik
 • Göğüs ağrısı

parietal (visseral değil) plevranın infiltrasyonu

 • Nefes Darlığı (özellikle egzersizde)
bulgular
Perküsyonda matiteen klasik bulgudur

Dr. Josef Leopold Auenbrugger (1722-1809)

Bulgular
bulgular1
Auenbrugger teorisini farklı düzeylerde doldurduğu fıçılarda gösterdi.Bulgular

References: www.whonamedit.com

www.umanitoba.ca/faculties/medicine/units/history/

slide25
Özet
 • Parietal-Visseral ayrı iki yapı değil ancak farklı özellikleri var
 • Fizyolojik plevral sıvının salınım ve emilimi başlıca parietal plevradan
 • Plevral efüzyonlar dahili patolojilerin %10’u
 • En sık Maling efüzyon ve KKY
 • Göğüs ağrısı parietal plevranın tutulduğunu gösterir
kaynak nerisi
Kaynak Önerisi
 • www.toraks.org.tr (Plevra Bülteni)
 • www.plevra.org
ad