Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chef ! PowerPoint Presentation

Chef !

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Chef !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Chef ! Ik geloof dat er een klein lekje is vóór de graafmachine. Ik heb pompen geplaatst om water weg te zuigen.

  2. Waterlek

  3. Waterlek

  4. Chef !!! Er is precies gelijk een beetje gekraak achter het lek!!!

  5. Had je het me niet vroeger kunnen zeggen!!!

  6. Chef ! Een zwembad, is dat ook goed…