slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mgr Tomasz Lasocki Katedra Prawa Ubezpieczeń PowerPoint Presentation
Download Presentation
mgr Tomasz Lasocki Katedra Prawa Ubezpieczeń

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

mgr Tomasz Lasocki Katedra Prawa Ubezpieczeń - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Usprawiedliwiona nieobecność z powodu choroby – sposoby ochrony w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. dr Dorota Dzienisiuk Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej. mgr Tomasz Lasocki Katedra Prawa Ubezpieczeń.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

mgr Tomasz Lasocki Katedra Prawa Ubezpieczeń


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

Usprawiedliwiona nieobecność z powodu choroby – sposoby ochrony w polskim systemie zabezpieczenia społecznego

dr Dorota Dzienisiuk

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

mgr Tomasz Lasocki

Katedra Prawa Ubezpieczeń

zagadnienia wst pne
Zagadnienia wstępne
  • Jak odróżnić tę niezdolność od znanej z ubezpieczenia rentowego?
  • Co rozumiemy pod pojęciem ryzyka chorobowego? Niezdolność do pracy, a niemożność świadczenia pracy.
  • Przedmiot opracowania nie obejmuje ryzyka rodzicielstwa, macierzyństwa bądź ojcostwa.
  • Niejednolitość ochrony - częstokroć powiązana z odrębnym systemem emerytalnym i rentowym.
slide3
PRACOWNICY (przez 33 dni [14 dni po ukończeniu 50 roku życia] w roku kalendarzowym zachowują prawo do wynagrodzenia, po tym okresie ryzyko przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych),

POSŁOWIE, SENATOROWIE, POSŁOWIE DO PE (wystąpienie tego ryzyka nie ma wpływu na prawo do uposażenia),

STYPENDYŚCI SPORTOWI (zasady przysługiwania określają kluby sportowe albo samorządy. One też dysponują tym ryzykiem, zatem mogą nie udzielić ochrony. Osoby pobierające stypendium ministerialne utracą to prawo dopiero po upływie 6 miesięcy od wystąpienia niezdolności do uprawiania sportu. Uwaga! Takie osoby korzystają z ubezpieczenia wypadkowego),

SŁUCHACZEKSAP (stypendium krajowe przysługuje również w okresie usprawiedliwionej nieobecności wynikającej ze stanu zdrowia),

Kategorie podmiotów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, wyłączone z ochrony omawianego ryzyka(1)

slide4
BEZROBOTNI (wystąpienie ryzyka nie ma wpływu na posiadanie statusu bezrobotnego przez 90 dni. Po tym okresie starosta pozbawia taką osobę statusu bezrobotnego Istnieją odrębne reguły liczenia okresu niezdolności – sumujemy każdą niezdolność, jeżeli przerwa jest mniejsza niż 30 dni. Uwaga! Bezrobotni, uprawnieni do stypendiów – zob. uwaga dotycząca stypendystów sportowych),

ŻOŁNIERZENIEZAWODOWI (w czasie niezdolności z powodu choroby przysługuje im uposażenie, a w razie długotrwałej choroby może być przyznana zapomoga),

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ (w czasie niezdolności spowodowanej chorobą lub niemożności, funkcjonariusze zachowują prawo do uposażenia, chociaż ten okres nie wlicza się do uprawnień wynikających ze stażu służbowego),

PRZEBYWAJĄCY NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM, POBIERAJĄCY ZASIŁEK MACIERZYŃSKI (RÓWNIEŻ POKREWNE) I ZASIŁKI SOCJALNE (te świadczenia przysługują na podstawie sytuacji „społecznej”, w jakiej znaleźli się beneficjenci, a niezdolność nie ma wpływu na prawo do tychże świadczeń),

Kategorie podmiotów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, wyłączone z ochrony omawianego ryzyka(2)

rodzaje ochrony wyodr bnione w oparciu o kryterium podmiotowe
Rodzaje ochrony, wyodrębnione w oparciu o kryterium podmiotowe

System powszechny (w tym specyfikacja ochrony pracowniczej)

System sędziowski i prokuratorski (pracownicy publiczni)

Specjalna ochrona dla osób pozostających w stosunku służby (żołnierze zawodowi, policja,. ABW, AW, CBA, Straż Graniczna, PSP, SW, Służba Celna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, BOR, Straż graniczna itd.).

Ochrona rolników i członków ich najbliższych rodzin

slide9

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

Dziękujemy za uwagę!