sprawozdanie z dzia alno ci stowarzyszenia lokalna grupa dzia ania warmi ski zak tek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”. 27 maja 2014. DANE STATYSTYCZNE. Liczba członków LGD wg stanu na dzień 26 maja 2014 -194 , w tym: 167 osób fizycznych (w tym 6 prowadzących działalność gospodarczą), 11 samorządów gminnych,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”' - tirza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprawozdanie z dzia alno ci stowarzyszenia lokalna grupa dzia ania warmi ski zak tek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA„WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

27 maja 2014

dane statystyczne
DANE STATYSTYCZNE

Liczba członków LGD wg stanu na dzień 26 maja 2014 -194 , w tym:

 • 167 osób fizycznych (w tym 6 prowadzących działalność gospodarczą),
 • 11 samorządów gminnych,
 • 3 nadleśnictwa
 • 10 Stowarzyszeń,
 • 3 Parafie.
organy lgd
ORGANY LGD

ORGANY STATUTOWE:

- WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

- ZARZĄD: 23 osoby,

- RADA: 22 osoby,

- KOMISJA REWIZYJNA: 5 osób

ORGANY POMOCNICZE:

- KOMISJA GRANTOWA DS. WYBORU

WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE

(6 przedstawicieli mediów, biznesu, darczyńców)

- GRUPY STERUJACE PROJEKTÓW

TEMATYCZNYCH

zarz d lgd
ZARZĄD LGD

Statystyka:

- 8 posiedzeń Zarządu,

- Podjęto 22 uchwały, zajęto 6 stanowisk,

 • średnia frekwencja: 68,48 %.

Najwyższa frekwencja – Gmina Lubomino, Bisztynek

Najniższa Frekwencja – Gmina Dobre Miasto

Gmina Górowo Iławeckie

Najważniejsze podjęte uchwały: w sprawie zmiany siedziby biura LGD, w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w sprawie monitorowania procesu oceny wniosków przez Samorząd Województwa, w sprawie przyjęcia / odwołania członków, w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura

rada lgd
RADA LGD
 • Statystyka:
 • 10 posiedzeń,
 • 80 uchwał,
 • średnia frekwencja: 88,64%

Najwyższa frekwencja – Gmina Dobre Miasto,

Gmina Bisztynek

Najniższa Frekwencja - Gmina Kiwity, Orneta

Uchwały podjęto w sprawach: oceny wniosków złożonych na wdrażanie LSR, wyboru operacji do finansowania

komisja rewizyjna
KOMISJA REWIZYJNA

Statystyka:

- 1 posiedzenie ,

- 2 uchwały,

 • frekwencja: 80 %

Podjęte uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za 2012 rok

o iv prow 2007 2013
OŚ IV PROW 2007 - 2013

WDRAŻANIE

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

wdra anie lokalnej strategii rozwoju
WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

BUDŻET PODSTAWOWY

NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD:

13 329 620,00 złotych

DODATKOWE ŚRODKI: 5 000 000 złotych

BUDŻET LSR W PODZIALE NA DZIAŁANIA:

 • RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ –

1 893 525,00zł

 • TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW– 2 395 983,00 zł
 • MAŁE PROJEKTY– 4 239 475,00 zł
 • ODNOWA I ROZWÓJ WSI– 6 864 557,00 zł
wdra anie lokalnej strategii rozwoju1
WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

270 195,00 zł

FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI

I AKTYWIZACJA – 3 111 885 zł

(w tym koszty bieżące 1827803 zł tj. 59% budżetu)

slide12

Funkcjonowanie biura LGD, prowadzenie działań informacyjnych przez własną stronę internetową,

 • Wydawanie własnego miesięcznika „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”,
 • Organizacja szkoleń dla pracowników,
 • Prowadzenie spotkań informacyjno – szkoleniowych w Gminach członkowskich: działania konkursowe na wdrażanie LSR
 • Prowadzenie szkoleń dla Liderów Wiejskich,
 • Ewaluacja LSR i konsultacje społeczne aktualizacji LSR
 • Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie
slide13

Organizacja cyklicznej imprezy: SMAKI WARMII (5 edycja)

 • Organizacja Forum Aktywności Wiejskiej w Ornecie
 • Działalność wydawnicza,
 • Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych
slide15

Udział w wydarzeniach targowych 2013:

12. 2013 – Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamionce

k. Nidzicy

06.2013 – udział w Targach Turystyczno – Ekologicznych

w Karlskronie

projekty wsp pracy

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

W ramach

Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

mi dzynarodowy projekt wsp pracy

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

Transgraniczna Przedsiębiorczość

BLEKINGE / WARMIA - MAZURY

realizatorzy projektu
REALIZATORZY PROJEKTU

LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

LAG BLEKINGE

REZULTATY PROJEKTU:- nowe firmy

 • Nowe produkty turystyczne,
 • Międzynarodowa wymiana handlowa
 • podniesienie standardów polskich i szwedzkich

ofert turystycznych

warmi sko mazurskie wsie tematyczne

WARMIŃSKO – MAZURSKIE WSIE TEMATYCZNE

Projekt Partnerski:

LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

LGD „POŁUDNIOWA WARMIA”

BUDŻET: 316 007,76 złotych

Realizacja: do końca 2014 roku

du e targi ma ych projekt w

DUŻE TARGI MAŁYCH PROJEKTÓW

Projekt Partnerski 8 Lokalnych Grup Działania:

„WARMIŃSKI ZAKĄTEK”, "POŁUDNIOWA WARMIA"

„BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”, „LIDER W EGO"

„RAZEM SILNIEJSI”, ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI "BARCJA”, ZIEMIA LUBAWSKA

BUDŻET PROJEKTU: 163 932,03 PLN

WYDARZENIA WIODĄCE: KAMIONKA / MARÓZ

15 – 16 maja 2014

slide23

Lider projektu: LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

 • Partner projektu: Powiat Bartoszycki
 • Obszar realizacji projektu:
 • Powiat bartoszycki
 • Powiat lidzbarski
 • Powiat kętrzyński
 • Czas realizacji projektu: luty 2013 – maj 2015
slide24

W ramach projektu „Z pomysłem po dotację”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo ubiegają się o dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w roku 2013 przyjęto 153 formularze zgłoszeniowe do projektu. Spośród 93 uczestników projektu, których wnioski o dotacje były pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, doradcy zawodowi, psychologowie i doradcy biznesowi wyłonili 72 – osobową grupę uczestników projektu. Grupa ta wzięła udział w 5 – dniowych szkoleniach, podczas których poznawała zasady funkcjonowania jednoosobowych działalności gospodarczych, podstawowe akty prawne, zasady planowania biznesowego oraz księgowości.

 • Liczba osób, które rozpoczęły aktywność gospodarczą dzięki jednorazowej dotacji inwestycyjnej : 57.
 • Średnia wartość dotacji: ok. 35 tys. złotych
 • Dodatkowe wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
 • - wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy,
 • - bezpłatne doradztwo specjalistyczne.
projekty wsparcia mieszka c w ukrainy

PROJEKTY WSPARCIA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

Finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2011 -2014

slide26

MIASTU KOSTOPOL WSPÓŁCZESNE OŚWIETLENIE

 • projekt zrealizowany w 2012 i 2013 roku: wartość zadania: 893 000 złotych, dotacja MSZ: 803 200 złotych
 • Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia publicznego: wymieniono 400 lamp na funkcjonujących słupach oświetleniowych, postawiono około 80 nowych słupów oświetleniowych (technologia LED) i 2 punkty oświetleniowe zasilane energią słoneczną,

SŁONECZKO DZIECIOM – PILOTAŻOWY PROGRAM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W OBIEKTACH EDUKACJI PUBLICZNEJ

Realizacja projektu 2014, wartość zadania: 223 343,26 złotych, dotacja MSZ: 218 250 złotych

RAZEM WSPARCIE ZADAŃ REALZIOWANYCH NA UKRAINIE PRZEZ MSZ: 1 430 000 złotych

slide27

JESTEŚMY OŚRODKIEM

DZIAŁAJ LOKALNIE

Polsko – Amerykańskiej

Fundacji Wolności

slide28

Program

realizowany przez

Jako organizacja grantowa przyznaliśmy w latach 2012 - 2013

44 mikrogranty na ciekawe inicjatywy społeczne, na kwotę 123 000 złotych (w tym 55 tys. z dotacji PAFW)

Kolejnych 55 tysięcy czeka na rozdanie w maju 2014 roku.

TO NASZ WŁASNY PROGRAM GRANTOWY!!!

dzia aj lokalnie
DZIAŁAJ LOKALNIE

KORZYŚCI PRZYNALEZNOŚCI DO PROGRAMU:

 • Udział w wielu działaniach dostępnych wyłącznie

dla Ośrodków działaj Lokalnie:

- finansowanie konkursu „Opowiedz…”

- finansowanie kampanii 1%

- finansowanie działania LOKALNE PARTNERSTWA

PAFW

- udział w projektach pilotażowych – innowacyjnych w

skali kraju – np. 2013 Pilotażowy program

regrantingu – projekt zrealizowany w

Partnerstwie z Powiatem Bartoszyckim

nasze dzia aj lokalnie
NASZE DZIAŁAJ LOKALNIE

Wspólnie ze wszystkimi Ośrodkami Działaj Lokalnie założyliśmy Związek Stowarzyszeń

FORUM WARMIA MAZURY LOKALNIE

Pozyskaliśmy prawie 1,2 mln złotych na konkurs mikrograntów dla ciekawych inicjatyw z województwa warmińsko - mazurskiego

slide32

PROW: wdrażanie LSR – 15 447 540 zł

 • PROW: wdrażanie Projektów Współpracy – 270 195 zł
 • PROW: Funkcjonowanie LGD 3 111 885 zł
 • RPO: 595 000 złotych
 • PO KL: 6 650 000 złotych
 • MSZ: 1 430 000 złotych
 • FIO: 240 000 złotych
 • DZIAŁAJ LOKALNIE: 156 000 złotych
 • REGRANTING: 6 000 złotych
 • Darowizny, inne wpływy:

Razem w latach 2010 – 2014 ze środków PROW:

18 829 620,00 zł

Pozostałe źródła finansowania: 9 077 000 zł

za skuteczn realizacj lokalnej strategii rozwoju
ZA SKUTECZNĄ REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

5 000 000

na realizację dodatkowego zadania

za realizacj mi dzynarodowego projektu wsp lpracy
ZA REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓLPRACY

TALLIN 2013

Główna nagroda w międzynarodowym konkursie za najlepszy transnarodowy projekt współpracy nordycko - bałtyckiej w kategorii rozwój lokalny

Dla LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK”

i „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

za dzia alno
ZA DZIAŁALNOŚĆ

Tytuł NAJLEPSZYM Z NAJLEPSZYCH

w kategorii rozwój społeczno – gospodarczy

przyznany dwóm Lokalnym Grupom Działania

LGD „Warmiński Zakątek” i LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

przez

Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

4 kwietnia 2014 roku

nasi partnerzy
NASI PARTNERZY

LGD TYGIEL DOLINY BUGU (podlaskie), Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

(Warmińsko – Mazursko – Podlaski Klaster Kultur i Smaków)

LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

LAG HASETAL – NIEMCY

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO – SPORTOWE „PIELGRZYM” – KOSTOPOL - UKRAINA

MIASTO KOSTOPOL - UKRAINA

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ JURBARKAS – LITWA

Partner Projektowy LEADER BLEKINGE – SZWECJA

partnerstwo projektowe
PARTNERSTWO PROJEKTOWE

Stowarzyszenie CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO Pasłęka

Partnerstwo w realizacji 2 programów mikropożyczek na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

2014 – 2015

przynale no do innych organizacji

Przynależność do innych organizacji

Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

Związek Stowarzyszeń

Forum Warmia Mazury Lokalnie

dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

MAŁGORZATA OFIERSKA

Tel. 89 6160058 / 668845263

e-mail: malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl