munkaer piaci ismeretek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Munkaerőpiaci ismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Munkaerőpiaci ismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Munkaerőpiaci ismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

Munkaerőpiaci ismeretek. Szemző Gáborné. Foglalkoztatottság. Az EU-ban uralkodó álláspont: egy ország legfontosabb tőkéje lakosságának munkaereje. A cél, hogy a munkaképes korú lakosság minél nagyobb része dolgozzon. A magyar foglalkoztatáspolitika kihívásai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Munkaerőpiaci ismeretek' - tino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
munkaer piaci ismeretek

Munkaerőpiaci ismeretek

Szemző Gáborné

foglalkoztatotts g
Foglalkoztatottság
 • Az EU-ban uralkodó álláspont: egy ország legfontosabb tőkéje lakosságának munkaereje.
 • A cél, hogy a munkaképes korú lakosság minél nagyobb része dolgozzon
a magyar foglalkoztat spolitika kih v sai
A magyar foglalkoztatáspolitika kihívásai

Alacsony foglalkoztatás és alacsony munkanélküliség:

 • magas a munkaerőpiacról tartósan távolmaradók aránya
 • alacsony az álláskeresési aktivitás

Jelentős területi különbségek – munkaerő-keresleti és -kínálati oldalon egyaránt

a magyar foglalkoztat spolitika c ljai
A magyar foglalkoztatáspolitika céljai

Több munkahely – a foglalkoztatás bővítése (Cél a teljes foglalkoztatás – kb. 70 %-os foglalkoztatási ráta a 15-64 éves korosztályban)

 • Jobb munkahelyek
 • A munkavállalás mindenki számára legyen elérhető

 az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

mit kell tenni a gazdas g fejl d se a versenyk pess g jav t sa rdek ben
Mit kell tenni a gazdaság fejlődése, a versenyképesség javítása érdekében?
 • Beruházások ösztönzése
 • Foglalkoztatás bővítése
 • Humán tőke minőségének javítása
 • Fizikai tőke minőségének javítása (innováció, K+F, infrastruktúra)
magyarorsz g alacsony foglalkoztat s alacsony munkan lk lis g magas inaktivit s
Magyarország:alacsony foglalkoztatás + alacsony munkanélküliség = magas inaktivitás
foglalkoztat si fr s munkan lk lis gi r t k mnr iskol zotts gi szintenk nt 2003 ban
Foglalkoztatási (Fr) és munkanélküliségi ráták (MNr) iskolázottsági szintenként, 2003-ban
a munkaer piac n h ny fontosabb jellemz je
A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője
 • Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), de nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre
 • Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt (munkaerő-kínálat 2006-ig bővült, utána csökken)
 • Strukturális feszültségek (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés)
 • Merev munkaerőpiac (mobilitás hiánya, hagyományos munkahelykínálat)
tov bbi munkaer piaci jellemz k
További munkaerő-piaci jellemzők
 • Munkaerőhiány egyes szakmákban és régiókban
 • Relatíve alacsony bérek
 • Relatíve magas munkaerőköltségek
 • Bejelentés nélküli munkavégzés nagyarányú
 • 1,9 millió aktív korú nincs jelen a munkaerő-piacon és nem tanul
 • Aggodalomra okot adó egészségügyi állapot
a csatlakoz s hat sai
A csatlakozás hatásai
 • Folytatódó, sőt felerősödő szerkezetváltás (csökkenő foglalkoztatás az iparban, mezőgazdaságban, növekvő a szolgáltatásban; csökkenő mértékű a segéd- és betanított munka, növekvő a kvalifikált szakmunka)
 • Verseny
 • Fokozatosanmegnyíló európai munkaerőpiac
 • Összehasonlítható információk, bővülő szolgáltatás (EURES)
 • Alacsony szintű migráció
 • Bérfelzárkózás
 • Foglalkoztatás bővülése
slide19

Képzéselérés* (a képzésben résztvevők az összes foglalkoztatott arányában), % (EU, HU)* = a képzésben részt vevők aránya az összes foglalkoztatottak létszámához

1991 vi iv trv a fogl el seg t s r l s a mn ek ell t s r l
1991. évi IV.trv. a fogl.elősegítéséről és a mn.-ek ellátásáról
 • fejezet: rögzíti az állam, önkormányzatok, munkaadók, munkavállalók szerepét
 • A foglalkoztatási érdekegyeztetés szervezeti keretei: OÉT, MAT, RMT-ok
 • Munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások
foglalkoztat si t rv ny 2
Foglalkoztatási törvény/2

Szolgáltatások:

- m.e.piaci és szolg. információk nyújtása

- munka, pálya, álláskeresési, rehabilitációs

tanácsadás

-munkaközvetítés

Szabályozza a szolgáltatások igénybevételé-

nek feltételeit

flt 3
Flt/3

IV. a létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatások szabályozása

V. álláskeresők támogatása: járadék, segély,

költségtérítés

flt 4
Flt./4

VI. A mn. ellátások és a fogl. elősegítő támogatások fedezete: MPA

- szolidaritási alaprész (járadék, segély, költ

ségtérítés, előnyugdíj, ny. előtti mn.-i seg.)

- jöv. pótló tám. „

- foglalkoztatási „

- bérgarancia „

- képzési „

- rehabilitációs „

- működési „

- vállalkozói „

flt 5
Flt./5

Munkaerőpiaci Alap forrásai:

1. m.adói járulék

2. m.vállalói járulék

3. vállalkozói járulék

4. rehab.hozzájárulás

5. szakképzési hozzájár.

6. kp.-ktgv.-i hozzájár.

7. privatizációból származó bev.

8. egyéb bev.

flt 6
Flt./6

VII. Állami Foglalkoztatási Szolgálat

- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

- Regionális Munkaügyi Központok

- munkaerőfejlesztő és képző központok

VIII. Eljárási szabályok

az akt v munkaer piaci eszk z k
Az aktív munkaerőpiaci eszközök
 • céljaik, hogy támogatásokkal, szolgáltatásokkal, illetve azok kombinációjával javítsák az álláskeresők munkaerőpiaci pozícióját, segítsék elhelyezkedésüket, vagy nyújtsanak segítséget a veszélyeztetett munkavállalóknak munkahelyük megtartásában.
az akt v munkaer piaci eszk z k1
Az aktív munkaerőpiaci eszközök

A foglalkoztatási támogatások rendszere a közelmúltban változásokon ment át.Ezen változtatások okai:- a közösségi joggal történő további harmonizáció,- a támogatási rendszer áttekinthetősége, - a párhuzamos támogatások megszüntetése, - a foglalkoztatási támogatások eredményességének javítása

az akt v munkaer piaci eszk z k2
Az aktív munkaerőpiaci eszközök

Képzési támogatás

 • Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások
 • Közhasznú munkavégzés támogatása
 • Munkahelyteremtés és munkahely- megőrzés támogatása
az akt v munkaer piaci eszk z k 2
Az aktív munkaerőpiaci eszközök/2

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

 • Munkaerő-piaci programok támogatása
 • A helyközi utazás támogatása
k pz sek el seg t se
Képzések elősegítése

Nyújtható támogatások: - keresetpótló, vagy kiegészítő támogatás - a képzési költség támogatás - a képzéshez kapcsolódó szállás költség (+ élelmezés költsége) - helyi, ill. helyközi utazás költsége

az ll skeres k v llalkoz v v l s t el seg t t mogat sok
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások

A támogatás célja:

a vállalkozó készség, hajlandóság előmozdítása

az álláskeresők ösztönzése saját vállalkozás indítására,

vállalkozói tevékenység beindítására

az ll skeres k v llalkoz v v l s t el seg t t mogat sok1
Az álláskeresők vállalkozóváválását elősegítő támogatások

Nyújtható támogatások:

a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, és

b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás.

foglalkoztat s b v t s t szolg l t mogat sok
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

A bértámogatás célja:

elősegítse a hátrányos helyzetűszemélyekfoglalkoztatását

Hátrányos helyzetű az aki, álláskereső, és

1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy

4. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött, pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva,vagy

foglalkoztat s b v t s t szolg l t mogat sok1
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

5. a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy

6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy

7. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte

foglalkoztat s b v t s t szolg l t mogat sok2
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

Megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt az álláskeresőt,

 • a) akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke - az OOSZI- szakvéleménye szerint - legalább a 40 százalékot eléri, vagy
 • b) aki a munkaképesség-csökkenésének mértékéről az OOSZI igazolásával nem rendelkezik, de - foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján - megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.

A bértámogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően kell a munkaügyi központhoz benyújtani.

foglalkoztat s b v t s t szolg l t mogat sok3
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

A munkaadó részére hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai 50 %-áig, megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén 60 %-ig terjedő bértámogatás állapítható meg 12 hónapra.

k zhaszn munkav gz s t mogat sa
Közhasznú munkavégzés támogatása

A munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb 70 százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható, ha

- lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátására kéri,

- kiközvetített álláskereső, mv.-ban történő foglalkoztatása valósul meg,

- statisztikai létszámát ezzel a foglalkoztatással növeli,

- más szervtől díjazásban nem részesül.

munkaer piaci programok t mogat sa
Munkaerő-piaci programok támogatása

A Munkaerőpiaci Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak

a helyk zi utaz s t mogat sa
A helyközi utazás támogatása

A munkaadó, valamint a munkavállaló részére, kérelmére, egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségnek az őt terhelő része.

A helyközi utazás támogatása mind a munkaadó, mind a munkavállaló részére legfeljebb egy évre adható.

k zhaszn munkav gz s t mogat sa1
Közhasznú munkavégzés támogatása

A támogatást önkormányzatok és azok intézményei, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, köztestületek, egyesülések, társadalmi szervezetek igényelhetik.

munkahelyteremt s s munkahelymeg rz s t mogat sa
Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása

Támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.

a megv ltozott munkak pess g szem lyek foglalkoztat s nak t mogat sa
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből támogatás nyújtható megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, valamint beruházásnak nem minősülő bővítéshez, egyéb fejlesztési célú kifizetéshez

region lis kirendelts gekre lebontott decfa
Regionális kirendeltségekre lebontott decFa

Győr 821 611,0

Szombathely 795 500,0

Zalaegerszeg 681 677,8

Nagykanizsa 314 514,2

speci lis helyzet r tegek a munkaer piacon
Speciális helyzetű rétegek a munkaerőpiacon
 • Nők
 • Tartósan munkanélküliek
 • Csökkent munkaképességűek
 • Cigány származásuak
 • Pályakezdő fiatalok
 • 50 év felettiek
munka gyi kapcsolatok
Munkaügyi kapcsolatok

Munkavállalók, munkáltatók egymás közötti, valamint a kormányzati szervekkel való intézményes együttműködése. Alapvető célja az együttműködés, a konfliktusok megelőzése és kezelése és megoldása.

Szabályozás:

 • Munka Törvénykönye (1992.évi XXII.trv.)

- érdekegyeztetés,szakszervezetek, KSZ-ek,

m.v.-ók részvételi jogai, esélyegyenlőségi terv, munkaügyi viták szabályozása

munka gyi kapcsolatok 2
Munkaügyi kapcsolatok /2
 • Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992.évi XXXIII. trv.

 • Köztisztviselők jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. trv.

munka gyi kapcsolatok int zm nyrendszere
Munkaügyi kapcsolatok intézményrendszere
 • Makroszintű konzultáció és párbeszéd a

közszférában és a versenyszférában

 • Ágazati szociális párbeszéd
 • Kollektív tárgyalások és szerződések rendszere
 • Munkavállalói részvétel intézményei(participáció)
 • Munkaügyi viták és rendezésük intézményei
 • Inviduális munkaügyi kapcsolatok
 • Az EU szintjén megvalósuló szociális párbeszéd