Mgr. Andrej Miškovič - PowerPoint PPT Presentation

timothy-salas
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Andrej Miškovič PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Andrej Miškovič

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Mgr. Andrej Miškovič
104 Views
Download Presentation

Mgr. Andrej Miškovič

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aktivita č. 14Príprava modulového vzdelávacieho programu v predmete nemecký jazyk v odbore obchodný pracovník Mgr. Andrej Miškovič Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  2. Eins und eins ist ab und zu auch mal drei! St. Nr. 5 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  3. Bennen Sie die Zahlen: Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  4. Ein bisschen Mathematik: Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  5. Ergänzen sie die fehlenden Wörter: Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

  6. Welche Zahlen stehen unter den Wörtern: vierzehn – ………………...……………… dreiundzwanzig - …………..…………………… achtzig - ………………………………… sechzig - ………………………………… neunundneunzig - ……………..............……… einhundertzwanzig - …….............……………… eintausenddreihundretfünfundfünfzig - ........ zwanzig - .................................... elf - .................................... siebenundachtzig - .................................... dreizehn - .................................... sechzehn - .................................... Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.