gloywi iaith si n esmor canolfan bedwyr n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr. Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru 22 Hydref 2011. Nod y sesiwn . Cadarnhau ac atgyfnerthu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod Edrych ar rai pwyntiau ieithyddol sy’n medru achosi poen meddwl i diwtoriaid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gloywi Iaith Siân Esmor, Canolfan Bedwyr' - thyra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gloywi iaith si n esmor canolfan bedwyr

Gloywi IaithSiân Esmor, Canolfan Bedwyr

Cynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru22 Hydref 2011

nod y sesiwn
Nod y sesiwn
 • Cadarnhau ac atgyfnerthu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod
 • Edrych ar rai pwyntiau ieithyddol sy’n medru achosi poen meddwl i diwtoriaid
 • Rhoi’r hyder i chi ymdrin â’r pwyntiau hynny
 • Mewn geiriau eraill, mynd i’r afael â’r bwgan hwnnw o’r enw…..
 • GRAMADEG!
rhannau ymadrodd
Rhannau ymadrodd
 • Partner A + Partner A, Partner B + Partner B: Darllenwch y disgrifiadau o’r rhannau ymadrodd sydd gennych gan sicrhau eich bod yn deall yr esboniadau
 • Partner A + Partner B:Esboniwch y rhannau ymadrodd ar eich taflen chi i’ch partner newydd
 • Yna parwch y geiriau sydd wedi eu hamlygu yn y darn gyda’r rhannau ymadrodd ar yr ail daflen
cwmni seren arian wedi i atgyfodi o wefan golwg360 com
Cwmni Seren Arian wedi’i atgyfodi(o wefan golwg360.com)
 • Maecwmni Seren Arian wedi’i atgyfodi fel Gwyliau Seren Arian Cyf ar ôl i ddyn busnes brynu’r cwmni aeth i ddwylo’r gweinyddwyr ddechrau’r mis.
 • Mae rheolwyr blaenorol Seren Arian wedi cyhoeddi heddiw eu bod wedi ail strwythuro ac ail agor cwmni newydd a fydd yn  gweithredu fel Gwyliau Seren Arian. Mae’r staff i gyd – ac eithrio dau -  wedi cael eu swyddi’n ôl, meddai’r rheolwr cyffredinol wrth Golwg360.
 • Fe aeth un o gwmnïau gwyliau enwoca’ Cymru i ddwylo’r gweinyddwyr ddechrau fis Hydref. Fe gollodd 12 o bobl eu gwaith gyda chwmni Seren Arian o Gaernarfon, sydd wedi bod yn trefnu gwyliau gartre’ athramor ers mwy nag 20 mlynedd.
 • Roedd y cwmni wedi cau ei swyddfa yn Wrecsam ynghynt eleni.
dewch o hyd i r rhain yn y darn
Dewch o hyd i’r rhain yn y darn
 • Enwgwrywaiddunigol
 • Enwbenywaiddunigol
 • Enwlluosog
 • Enwpriod
 • Rhagenw
 • Ansoddair
 • Cysylltair
 • Berfenw
 • Berfgryno
 • Berfgwmpasog
 • Goddrychberf
 • Gwrthrychberf
 • Adferf
 • Arddodiad
 • Y fannod
atebion
Atebion

Enwgwrywaiddunigolcwmni

Enwbenywaiddunigolswyddfa

Enwlluosogrheolwyr

EnwpriodGwyliauSeren Arian Cyf.

Rhagenweu

Ansoddairnewydd

Cysylltair a

Berfenwtrefnu

Berfgrynoaeth

BerfgwmpasogRoedd y cwmniwedicau

Goddrychberf 12 o bobl

Gwrthrychberfeugwaith

Adferfheddiw

Arddodiad o

Y fannod (ddwylo)’r

ateb cwestiynau dysgwyr pam
Ateb cwestiynau dysgwyr – pam?
 • yn ddysgwr
 • yn dda ond
 • yn dysgu Cymraegac yn Ninbych
 • Pam?
 • Treiglad meddal mewn enw ac ansoddair ar ôl ‘yn’ traethiadol. Dim treiglad mewn berfenw.
 • Treiglad trwynol ar ôl yr arddodiad ‘yn’ (=in)
slide8
Pam?
 • y gath yr _ardd y faneg
 • y baned y faled
 • y delyn y ddiodONDy llyfrgell, y rhaw
 • Nidywll a rhyntreiglo’nfeddalarôl y fannodmewnenwbenywaiddunigol
 • Cofiwch: yn y morcyn un
slide9
Pam?
 • Rydw i’n ysgrifennu llythyr
 • Ysgrifennaf lythyr
 • Ysgrifennir llythyr
 • Mae gwrthrych berf gryno bersonol yn treiglo’n feddal.
 • Nid yw gwrthrych berf gwmpasog yn treiglo.
 • Nid yw gwrthrych berf amhersonol yn treiglo.
slide10
Pam?
 • Dydd Llun yw fy hoff ddiwrnod
 • Rydw i’n dysgu’r modiwl gloywi ar ddydd Llun
 • Byddaf yn y swyddfa ddydd Llun
 • Dydd Llun = y diwrnod
 • Ar ddydd Llun = ‘on a Monday’, h.y. yn arferol
 • Ddydd Llun = ‘on Monday’
 • Yn y frawddeg olaf, mae ‘dydd Llun’ yn gweithredu fel adferf, ac felly’n treiglo’n feddal.
slide11
Pam?
 • Cefais glywed manylion y cyfarfod
 • Cyhoeddwyd dyddiad y cyfarfod nesaf
 • Cefais glywed rai dyddiau wedyn fanylion y cyfarfod
 • Cyhoeddwyd ar unwaith ddyddiad y cyfarfod nesaf
 • Treiglad meddal yn dilyn sangiad, sef ymadrodd sy’n torri ar draws rhediad y frawddeg
slide12
Pam?
 • Os bydd hi’n braf yfory, mi gaf fynd am dro ar fy meic newydd
 • Pe bawn i yn artist, mi dynnwn lun rhyfeddod y machlud dros Benrhyn Llŷn
 • Gofynnais iddo a gawn i ganiatâd i fynychu’r gynhadledd
 • Mae’n bosib’ cyfieithu’r tri i’r Saesneg fel ‘if’ – a dyna’r broblem i’r dysgwyr
slide13
Pam?
 • Os = amod pendant (‘if’)h.y. dim ondosbyddhi’nbraf y caffyndar y beic
 • Pe = amodagelfen o amheuaeth yn perthyniddoh.y. does dim sicrwydd o gwblfy mod i’n artist, nac yn debygol o fod yn un chwaith.
 • Mae’rdysgwyr yn adnabodhwnfelpatrwm ‘taswn’ (Pebuaswn>Petaswn>taswn)
 • Aholiadol = cyflwynocwestiwnanuniongyrchol. Mae elfen o gwestiwnyma (‘whether’)
slide14
Pam?
 • Penderfynu i fynd X

OND

 • Mynd i nofio √ cytuno i chwarae √
 • Paratoi i adael √ tueddu i gytuno √
 • Nid oes angen ‘i’ o flaen berfenw yn y Gymraeg. Mae’n gyflawn heb yr arddodiad. Ond yn yr enghreifftiau isaf, mae’r arddodiad ‘i’ yn dod gyda’r berfenw o’i flaen ac felly mae’n gywir.
llyfrau defnyddiol
Llyfrau defnyddiol

Gwallau gramadegol cyffredin

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr
 • Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu
llyfrau defnyddiol1
Llyfrau defnyddiol

Treiglo

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr
 • Y Treigladur
 • Taclo’r Treigladau
llyfrau defnyddiol2
Llyfrau defnyddiol

Berfau

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr
 • Y Llyfr Berfau
llyfrau defnyddiol3
Llyfrau defnyddiol

Meddwl yn Saesneg

 • Llawlyfr Gloywi Canolfan Bedwyr
 • Pa Arddodiad?
llyfrau defnyddiol4
Llyfrau defnyddiol

Gramadeg gyffredinol

 • Gramadeg Cymraeg Cyfoes/Welsh Contemporary Grammar (CBAC)
 • Gramadeg y Gymraeg (Peter Wynn Thomas)
 • Cymraeg Da (Heini Gruffudd)
manylion cyswllt
Manylion cyswllt
 • SiânEsmorCanolfanBedwyrPrifysgol BangorDyfrdwyFfordd y ColegBangor, GwyneddLL57 2DG
 • (01248) 383247 / 383293
 • s.esmor@bangor.ac.uk