slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovnictví, bankovní produkty, shrnutí základních pojmů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovnictví, bankovní produkty, shrnutí základních pojmů

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Bankovnictví, bankovní produkty, shrnutí základních pojmů - PowerPoint PPT Presentation

thuong
152 Views
Download Presentation

Bankovnictví, bankovní produkty, shrnutí základních pojmů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bankovnictví, bankovní produkty, shrnutí základních pojmů

  2. Na pracovním listu připravíme informace k opakování základních pojmů bankovnictví. Vypočteme pomocí kalkulačky náklady na leasing automobilu Čas: 30 minut

  3. Pracovní list Leasing automobilu: Nákupní cena: 440000,- , Akontace 25%, Doba: 60 měsíců, Koeficient navýšení: 1,1, Odkupní cena: 100,- Kč

  4. Řešení: Leasingová splátka: 6 216,67 Kč Leasingová cena: 483 900,00 Kč součet leasingových splátek plus akontace plus zůstatková cena

  5. Zdroje informací: http://cs.wikipedia.orgt Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách www.cnb.cz www.financnivzdelavani.cz www.kalkulacky.idnes.cz