slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitor 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitor 9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Monitor 9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Monitor 9. Slovenský jazyk a testy. Test 1. Ako sa volá najstarší jazyk, ktorý používali Slovania v 5. storočí nášho letopočtu? .................................................................................. 2. Označ stredoslovenské nárečia. hornotrenčianske, trnavské, záhorské

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitor 9' - thu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Monitor 9

Slovenský jazyk a testy

Test 1

slide2

Ako sa volá najstarší jazyk, ktorý používali Slovania v 5. storočí nášho letopočtu?

 • ..................................................................................
 • 2. Označ stredoslovenské nárečia.
 • hornotrenčianske, trnavské, záhorské
 • B. liptovské, turčianske, zvolenské
 • C. spišské, spišsko-šarišské, zemplínske
 • D. abovské, užské, sotácke

praslovančina

slide3

3. Utvor zo základného tvaru podstatných mien podstatné mená v genitíve plurálu.

dielňa -....................... štôlňa - ............................

čistiareň - ................. továreň - ..........................

vodstvo - ................... loďstvo - ........................

dielní

štôlní

čistiarní

tovární

vodstiev

loďstiev

slide4

4. Označ rad podstatných mien, v ktorom sú všetky podstatné mená správne napísané.

 • dyňa, Beskydy, dotyk, cirkus, lytera
 • B. diplomat, ohyb, história, tikadlo, Lýdia
 • C. hymna, plyš, svietiplyn, cinik, chýr
 • D. hystéria, plytčina, bicykel, lyžica, kyvadlo
slide5

5. Označ vetu, ktorá je napísaná správne.

 • Štátna prírodná rezervácia Devínska kobyla sa rozprestiera medzi Devínskou novou Vsou a Devínom.
 • B. Dóm svätého Martina budovali vyše dvesto rokov a patrí k najcennejším gotickým pamiatkam Bratislavy.
 • C. Vstup do areálu Hradu Devín lemuje moravská brána, ktorá bola postavená v 15. storočí.
 • D. V Mestskej galérii Primaciálneho paláca je na obdiv Zrkadlová sieň, Ranobarokové gobelíny, diela Talianskych majstrov zo 17. a 18. storočia, Holandských majstrov zo 16. storočia a niekoľko ukážok anglického umenia.
slide6

6. Podčiarkni vo vetách hovorové výrazy.

 • Jáj, keď sa on, ťuťmák, za kormidelníka preobliekol a na gubernátora nadával!
 • B. „Počuli ste o tom,“ rozpráva desiatnik, „ako sa ruský cár dostal do basy?“
 • C. Pokrstený bol Krištofom, ale každý ho poznal pod prezývkou Čofígeľ, ktorú dostal za ustavičné opakované porekadlo: čo fígeľ – to groš.
 • D. Odsúdenec, oblečený do nového vojenského mundúru, sa prežehnal a s výkrikom „Smrť Turkovi – pohanovi!“ skočil.
slide7

7. Označ najvýstižnejšie vysvetlenie porekadla: Za málo peňazí málo muziky.

 • Bohatý chce ešte viac.
 • B. Kto nič nemá, nech sedí doma.
 • C. V mladosti si našetri, v starobe budeš mať.
 • D. Keď máš málo peňazí, môžeš aj málo kúpiť.
slide8

8. Utvor metonymiu.

Prečítam si báseň od Daniela Heviera.

................................................................................

Z galérie bol odcudzený obraz od Rembranta.

...............................................................................

Nájdeš ma na izbe číslo 30.

.................................................................................

V obchode kúpili parfum značky Hugo Boss

....................................................................................

Prečítam si Daniela Heviera.

Z galérie bol odcudzený Rembrant.

Nájdeš ma na tridsiatke.

V obchode kúpili Huga Bossa.

slide9

9. Označ porekadlo.

 • Čo na srdci, to na jazyku.
 • B. Aj srdce ho od toho smútku bolelo.
 • C. Srdcu by ste chceli rozkázať?
 • D. Mala dobré srdce.
slide10

10. Utvor od podstatných mien zveličujúce slová.

(divé) psy - ....................... zuby - ........................

dievča - ............................ had - ..........................

hlava - .............................. oko - ..........................

Zubiská

Psiská

Dievčisko

Hadisko

Hlavisko

Očisko

slide11

Úlohy 11, 12, 13, 14, 15 sa vzťahujú k ukážke Jozefa Horáka Leteli sokoli nad Javorinou.

Hurbanov vozík sa vracal hradskou popri Váhu. Domov. Údolím Váhu do Nového Mesta, a potom na Javorinu. Hlavu mal plnú plánov, ako usmerniť boj za uskutočnenie požiadaviek vyslovených v „Žiadostiach“. Vedel, že uhorská vláda to podobrotky sotva splní. Mýlilo ho, že nebolo v tomto boji jednoty medzi ním a Štúrom, ale najmä Hodžom. Nebolo takej jednomyseľnosti, ako sa pozdáva v obsahu „Žiadostí“. Hlavu mal plnú starostí a obáv, celkom zabudol, čo mu hrozí na tejto púti. Dobre bolo, že na to mysleli Hurbanovi sprievodcovia jurát Abaffy a šikovný pohonič.

slide12

11. Oddeľ v prvej vete textu gramatické prípony a odvodzovacie prípony.

Hurbanov vozík sa vracal hradskou popri Váhu.

12. Vypíš z textu jednočlenné neslovesné vety.

...........................................................................................

Hurban-ov, sa vraca-l, hradsk-ou, Váh-u- gramatické prípony

Voz-ík- odvodzovacie prípona

Domov. Údolím Váhu do Nového Mesta, a potom na Javorinu

slide13

13. Vypíš z textu vlastné mená.

...............................................................................................

...............................................................................................

Hurbanov, Váhu, Váhu, Nového Mesta, Javorinu, Žjadostiach,

Štúrom, Hodžom, Žjadostí, Hurbanovi, Abaffi

slide14

14. Vysvetli pojem jednomyseľnosti. Aké je jednomyseľné prijatie návrhu? Jednomyseľnosť

A. je názorová odlišnosť.

B. vychádza z rovnakého zmýšľania.

C. je dôvtipnosť.

D. vychádza z odlišného zmýšľania.

slide15

15. Z ukážky vypíš príslovky a urč ich druh.

............................................................................................

............................................................................................

Domov- miesta, podobrotky- spôsobu, celkom- spôsobu,

dobre-spôsobu

slide16

16. Označ vetu, ktorá je napísaná pravopisne správne.

 • K svojim rodičom bol prívetivý.
 • B. So svojím učiteľom sa vždy dohodli.
 • C. Aký je žiak, potvrdil svojím správaním.
 • D. Rozumieš si so svojím otcom?

;

slide17

17. Označ rad, v ktorom sa nachádzajú pomnožné podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ulica.

 • okuliare, prázdninám, meninami
 • B. Košice, ústam, s vrátami
 • C. narodeninami, dejinami, osýpkam
 • D. o Vianociach, saniam, v jasliach
slide18

19. Uprav vety tak, aby si zmenil kladný postoj na záporný a správne použi časticu nie alebo predponu ne-

Mám sa dobre. .................................................................

Boli sme v kine. ................................................................

Už je od teba závislý. ........................................................

Treba sa o seba starať. ....................................................

Nemám sa dobre.

Neboli sme v kine.

Už nie je od teba závislý.

Netreba sa o seba starať.

slide19

20. Doplň zámeno oni alebo ony do viet podľa

významu.

Dievčatám chýbala smelosť, ....... sa báli prihlásiť do súťaže.

Chlapci sú už takí, ......... za to nemôžu.

Deti sa v tichosti hrali, ......... majú svoje pravidlá hry.

Stromy už rozkvitli. Práve ........ nás svojou krásou

a vôňou potešili.

ony

oni

ony

ony

slide20

21. Označ vetu, v ktorej je nevyjadrený podmet.

 • Obloha sa zatiahla.
 • B. Na oblohe sa zjavili hviezdy.
 • C. Trblietavá obloha je čarokrásna.
 • D. Pozri sa na oblohu!
slide21

22. Označ vetu s nezhodným prívlastkom.

 • Bežal rýchlo ako stádo žrebcov.
 • B. Divé husi lietali nad pustou krajinou.
 • C. Na salaši vládol prečudesný pokoj.
 • D. Orol sa vyslobodil spod zradných osídel.
slide22

23. Označ vetu s holým prísudkom.

 • Kľačí pri stene.
 • B. Bol by zvolával.
 • C. Stará sa o deti.
 • D. Sekunda pozornosti.
slide23

24. Označ vetu s viacnásobným predmetom.

 • Ivan sedel chvíľu na stoličke, chvíľu v kresle, chvíľu na koberci.
 • B. Voda tiekla po ceste, dolu ulicou, mestom, lesom.
 • C. Ondrej priniesol kladivo, skrutkovač, hoblík, hustilku.
 • D. Naraz tulipány, narcisy a ruže odkvitli.
slide24

25. Označ jednoduchú vetu s rozvitým podmetom a rozvitým prísudkom.

 • Náš kráľ kráľov.
 • B. Mĺkvo zavzdychal.
 • C. Pes začal skákať.
 • D. Studený vietor sfúkol sviečku.
slide25

26. Označ skupinu podmetov, ktoré sú rozvité zhodným prívlastkom.

A. rodný dom, hora skál, múdra sova

B. zelené oči, umelecké dielo, smutný pohľad

C. elektrický náboj, hudobným slávnostiam, červená

žiara

D. kozmický priestor, nadšená skupina, v letnom

tábore

slide26

27. Ktorá z uvedených viet je jednoduchá veta,

 • dvojčlenná, neúplná?
 • Kolovrátok sa točil tak rýchlo ako len vedel.
 • B. Prístroje zrazu prestali fungovať.
 • C. Hneď sa ponoril do tej studenej vody.
 • D. Najkrajšie kvety zostali ležať na kraji stola.
slide27

28. Označ vetu, ktorá je charakteristická pre hovorový štýl.

A.Keď som prechádzal okolo paneláka, mal som akýsi nepríjemný pocit.

B. I zaumienil si Pribina, že si svoju krajinu tak múdro usporiada, aby mal každého služobníka po ruke, ak ho lovecká ošiaľ pochytí.

C. Náboženská a etnická netolerancia sú porušením ľudských práv a ohrozujú demokraciu a mier vo svete.

D. Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od osobných a zvieracích podstatných mien.

slide28

29. Ktoré žánre sú charakteristické pre

 • administratívny štýl.
 • báj, epos, groteska, žalm, vtip
 • B. prejav, referát, prednáška, politická reč, diskusný príspevok
 • C. zápisnica, vyhláška, inzerát, pozvánka, harmonogram
 • D. úvodník, recenzia, posudok, správa, interview
slide29

30. Ktorá veta charakterizuje rozprávku.

A. Kdekto by si mohol myslieť, že keď prídem zo školy domov, nemám okrem domácej úlohy nijaké starosti.

B. Bol raz jeden otec s matkou a mali troch synov.

C. V dávnoveku žili Tatry ľudským životom sťa obri.

D. Našťastie mama nezbadala, že sa na mňa otec durdí a ja sa na otca hnevám.

slide30
Použitá literatúra:

Renáta Somorová - Anna Kročitá:

MONITOR 9 Slovenský jazyk a testy, SPN Bratislava, 2007