Monitor 9 2003
Download
1 / 41

Monitor 9 - 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Monitor 9 - 2003. Forma A. 1. Jedna čokoláda stojí 14 korún. Keď si ale kúpite rodinné balenie ôsmich týchto čokolád, zaplatíte len 90 korún. Koľko najviac týchto čokolád sa dá kúpiť za 1 300 korún?. A. 92 B. 93 C. 112 D. 114 E. 115.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitor 9 - 2003' - trent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Monitor 9 2003

1. Jedna čokoláda stojí 14 korún. Keď si ale kúpite rodinné balenie ôsmich týchto čokolád, zaplatíte len 90 korún. Koľko najviac týchto čokolád sa dá kúpiť za 1 300 korún?

 • A. 92

 • B. 93

 • C. 112

 • D. 114

 • E. 115


Monitor 9 2003

1. Jedna čokoláda stojí 14 korún. Keď si ale kúpite rodinné balenie ôsmich týchto čokolád, zaplatíte len 90 korún. Koľko najviac týchto čokolád sa dá kúpiť za 1 300 korún?

 • Najprv vypočítame, koľko balení po osem kusov si môžeme kúpiť za 1 300 korún:1 300 : 90 = 14,444...

 • Za 1 300 korún si môžeme kúpiť 14 balení po 8 kusov a zostane nám 40 korún

 • Za 40 korún si môžeme kúpiť 40 : 14 = 2,857... Čoklád

 • Počet všetkých čokolád:14 . 8 + 2 = 112 + 2 = 114

  D


Monitor 9 2003

2. V tabuľke vidíme, ako v 4. C dopadla písomná práca z matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný chlapec zo 4. C nemá z tejto práce horšiu známku ako 2?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


Monitor 9 2003

2. V tabuľke vidíme, ako v 4. C dopadla písomná práca z matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný chlapec zo 4. C nemá z tejto práce horšiu známku ako 2?

 • Pravdepodobnosť určíme, ak počet všetkých priaznivých udalostí vydelíme počtom všetkých možných udalostí

 • Počet priaznivých udalostí (chlapec, ktorý nemal známku horšiu ako 2) je 7 + 3 = 10

 • Počet všetkých udalostí (počet všetkých chlapcov) je 7 + 3 + 2 + 2 = 14

 • Pravdepodobnosť potom je:

  B


Monitor 9 2003
3. Vypočítajte dĺžku strany matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný chlapec zo 4. C nemá z tejto práce horšiu známku ako 2?c trojuholníka ABC na obrázku, ak viete, že a = 4 cm, b = 3 cm a výška na stranu c je 2 cm.

 • A. 5

 • B.

 • C.

 • D. 6

 • E.


Monitor 9 2003
3. Vypočítajte dĺžku strany matematiky. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraný chlapec zo 4. C nemá z tejto práce horšiu známku ako 2?c trojuholníka ABC na obrázku, ak viete, že a = 4 cm, b = 3 cm a výška na stranu c je 2 cm.

 • a = 4 cm b = 3 cmvc = 2 cmc = x + y = ... cm

 • Pri riešení využijeme Pytagorovu vetu:

  B


Monitor 9 2003

4. Keď nahradíme * v čísle 5*7 000 000 000 004 vhodnou číslicou, dostaneme číslo, deliteľné troma. Existuje niekoľko takých vhodných číslic. Aký je ich súčet?

 • A. 15

 • B. 13

 • C. 10

 • D. 7

 • E. 2


Monitor 9 2003

4. Keď nahradíme * v čísle 5*7 000 000 000 004 číslicou, dostaneme číslo, deliteľné troma. Existuje niekoľko takých vhodných číslic. Aký je ich súčet?vhodnou číslicou, dostaneme číslo, deliteľné troma. Existuje niekoľko takých vhodných číslic. Aký je ich súčet?

 • Číslo je deliteľné troma, ak je jeho ciferný súčet deliteľný troma.

 • Ciferný súčet daného čísla je 5 + 7 + 4 = 16

 • Najbližšie väčšie číslo (od 16) deliteľné troma je 18, potom 21, 24.

 • Daný súčet musíme zväčšiť o 2, 5, 8, čo sú aj hľadané vhodné čísla.

 • Ich súčet je 2 + 5 + 8 = 15

  A


Monitor 9 2003

5. Eva si vždy oblieka blúzku so sukňou alebo pulóver s nohavicami. Má 4 blúzky a 7 sukní, pričom každá sukňa so hodí ku všetkým blúzkam. Má 3 pulóvre a 2 nohavíc, pričom každé nohavice sa hodia ku všetkým pulóvrom. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže Eva obliecť?

 • A. 16

 • B. 28

 • C. 34

 • D. 55

 • E. 168


Monitor 9 2003

5. Eva si vždy oblieka blúzku so sukňou alebo pulóver s nohavicami. Má 4 blúzky a 7 sukní, pričom každá sukňa so hodí ku všetkým blúzkam. Má 3 pulóvre a 2 nohavíc, pričom každé nohavice sa hodia ku všetkým pulóvrom. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môže Eva obliecť?

 • Blúzku so sukňou si môže obliecť 4 . 7 = 28 spôsobmi.

 • Nohavice s pulóvrom si môže obliecť 2 . 3 = 6 spôsobmi.

 • Spolu:28 + 6 = 34 spôsobov oblečenia.

  C


6 ur ite slo x pre ktor nadob da v raz hodnotu rovn 3 n vod najprv si dan v raz upravte
6. Určite číslo x, pre ktoré nadobúda výraz hodnotu rovnú 3. (Návod: Najprv si daný výraz upravte.)

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


6 ur ite slo x pre ktor nadob da v raz hodnotu rovn 3 n vod najprv si dan v raz upravte1
6. Určite číslo x, pre ktoré nadobúda výraz hodnotu rovnú 3. (Návod: Najprv si daný výraz upravte.)

 • Daný výraz upravíme:

 • Určíme hodnotu premennej x:

  B


7 na obr zku s vyzna en uhly a d ky v etk ch se iek vypo tajte cos tg
7. Na obrázku sú vyznačené uhly hodnotu ,  a dĺžky všetkých úsečiek. Vypočítajte cos  + tg .

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


7 na obr zku s vyzna en uhly a d ky v etk ch se iek vypo tajte cos tg1
7. Na obrázku sú vyznačené uhly hodnotu ,  a dĺžky všetkých úsečiek. Vypočítajte cos  + tg .

 • V pravouhlom trojuholníku je kosínus uhla definovaný ako pomer dĺžky priľahlej odvesny a prepony (tj. 16:20)

 • Tangens uhla je v pravouhlom trojuholníku definovaný ako pomer dĺžky protiľahlej a dĺžky priľahlej odvesny (tj. 12:5)

 • Pre cos  + tg  potom dostávame:

  E


Monitor 9 2003

8. Ak pätinu čísla x zmenšíme o 1, dostaneme väčšie číslo, než polovica čísla, ktoré je o jedno väčšie ako x. Všetky čísla x s touto vlastnosťou sú:

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


Monitor 9 2003

8. Ak pätinu čísla x zmenšíme o 1, dostaneme väčšie číslo, než polovica čísla, ktoré je o jedno väčšie ako x. Všetky čísla x s touto vlastnosťou sú:

 • Pätina čísla x zmenšená o 1…………….

 • Polovica čísla, ktoré je o 1 väčšie ako x………

 • Zostavíme a vyriešime danú nerovnicu:

  D


Monitor 9 2003

9. Kružnice k(S číslo, než polovica čísla, ktoré je o jedno väčšie ako x. Všetky čísla x s touto vlastnosťou sú:;5 cm) a p(T;8 cm) sa zvonka dotýkajú. Obidve kružnice k, p sa zvnútra dotýkajú kružnice m(V; 28 cm). Potom obvod trojuholníka STV je:

 • A. 82 cm

 • B. 46 cm

 • C. 56 cm

 • D. 69 cm

 • E. 112 cm


Monitor 9 2003

9. Kružnice k(S číslo, než polovica čísla, ktoré je o jedno väčšie ako x. Všetky čísla x s touto vlastnosťou sú:;5 cm) a p(T;8 cm) sa zvonka dotýkajú. Obidve kružnice k, p sa zvnútra dotýkajú kružnice m(V; 28 cm). Potom obvod trojuholníka STV je:

 • Riešenie je zrejmé z obrázku:

 • 20 + 23 + 8 + 5 = 56 (cm)

  C


Monitor 9 2003

10. V pondelok, v čase od 3.00 hod. do 10.00 hod., záviselo množstvo benzínu v nádrži od času lineárne. O 3.00 hod, bolo v nádrži 27 hl benzínu, o 7.00 hod. už iba 21 hl. Koľko hektolitrov benzínu bolo v nádrži o 10.00 hod?

 • A. 13,5 hl

 • B. 15 hl

 • C. 15,5 hl

 • D. 16,5 hl

 • E. 17 hl


Monitor 9 2003

10. V pondelok, v čase od 3.00 hod. do 10.00 hod., záviselo množstvo benzínu v nádrži od času lineárne. O 3.00 hod, bolo v nádrži 27 hl benzínu, o 7.00 hod. už iba 21 hl. Koľko hektolitrov benzínu bolo v nádrži o 10.00 hod?

 • Od 3.00 hod. do 7.00 hod., čiže za 4 hodiny ubudlo z nádrže 6 hl benzínu, tj. 1,5 hl benzínu za hodinu.

 • Od 7.00 hod. do 10.00 hod., čiže za 3 hodiny ubudne ďalších 3 . 1,5 hl benzínu, tj. 4,5 hl benzínu.

 • V nádrži potom zostane:21 – 4,5 = 16,5 (hl benzínu)

  D


Monitor 9 2003

11. Na istú strednú školu sa prihlásilo p dievčat a štyrikrát viac chlapcov. Po prijímacích skúškach sa na strednú školu dostalo štvrtina dievčat a polovica chlapcov. Koľko študentov prijali do 1. ročníka tejto strednej školy?

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

 • E.


Monitor 9 2003

11. Na istú strednú školu sa prihlásilo p dievčat a štyrikrát viac chlapcov. Po prijímacích skúškach sa na strednú školu dostalo štvrtina dievčat a polovica chlapcov. Koľko študentov prijali do 1. ročníka tejto strednej školy?

 • Dievčat.......................pChlapcov....................4p

 • Prijali:dievčat..............................p : 4chlapcov...........................4p : 2 = 2p

 • Spolu prijali:

  E


12 ko ko m 2 meria z hrada ktor na mape mierky 1 400 meria 2 cm 2
12. Koľko m štyrikrát viac chlapcov. Po prijímacích skúškach sa na strednú školu dostalo štvrtina dievčat a polovica chlapcov. Koľko študentov prijali do 1. ročníka tejto strednej školy?2 meria záhrada, ktorá na mape mierky 1 : 400 meria 2 cm2?

 • A. 6,25 m2

 • B. 8 m2

 • C. 12,5 m2

 • D. 32 m2

 • E. 64 m2


12 ko ko m 2 meria z hrada ktor na mape mierky 1 400 meria 2 cm 21
12. Koľko m štyrikrát viac chlapcov. Po prijímacích skúškach sa na strednú školu dostalo štvrtina dievčat a polovica chlapcov. Koľko študentov prijali do 1. ročníka tejto strednej školy?2 meria záhrada, ktorá na mape mierky 1 : 400 meria 2 cm2?

 • Mierka nám udáva koľkokrát je skutočná vzdialenosť väčšia ako vzdialenosť na mape.

 • Skutočná rozloha: 2 cm2 . 4002 = 2 cm2 . 160 000 = 320 000cm2 = 32 m2

  D

2 cm2

2 cm2


Monitor 9 2003
13. Viera má o 30 % menej diskov ako Petra, ale o 40 % viac ako Pavol. Petra má 700 diskov. Koľko diskov má Pavol?

 • A. 294

 • B. 210

 • C. 546

 • D. 490

 • E. 350


Monitor 9 2003
13. Viera má o 30 % menej diskov ako Petra, ale o 40 % viac ako Pavol. Petra má 700 diskov. Koľko diskov má Pavol?

 • Petra.....................700 diskov

 • Viera.....................o 30 % menej, tj. 0,7 . 700 = 490 (diskov)

 • Ak počet Pavlových diskov označíme ako x, počet Vieriných diskov potom bude 1,4x.

 • 1,4x = 490 /: 1,4x = 350

 • Pavol má 350 diskov

  E


Monitor 9 2003

14. Miestnosť s rozmermi 5 m x 4 m, výškou 2,4 m, s jedným oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednými dverami 1 m x 2 m treba vymaľovať. Koľko by stálo vymaľovanie stien a stropu, ak jeden meter štvorcový maľovky stojí 20 korún?

 • A. 800 korún

 • B. 864 korún

 • C. 1 200 korún

 • D. 1 264 korún

 • E. 1 600 korún


Monitor 9 2003

14. Miestnosť s rozmermi 5 m x 4 m, výškou 2,4 m, s jedným oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednými dverami 1 m x 2 m treba vymaľovať. Koľko by stálo vymaľovanie stien a stropu, ak jeden meter štvorcový maľovky stojí 20 korún?

 • Najprv vypočítame plochu miestnosti, ktorú treba vymaľovať:

 • S =2(5 + 4) . 2,4 + 5 . 4 – 1 . 1,2 – 1 . 2S = 18 . 2,4 + 20 – 1,2 – 2S = 43,2 + 20 – 3,2S = 60 m2

 • Cena maľovky:60 . 20 = 1 200 (korún)

  C


Monitor 9 2003

15. Priamky jedným oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednými dverami 1 m x 2 m treba vymaľovať. Koľko by stálo vymaľovanie stien a stropu, ak jeden meter štvorcový maľovky stojí 20 korún?p, q na náčrtku sú rovnobežné, priamky p a s zvierajú uhol 30O, priamky r a s uhol 70O. Aký je rozdiel veľkostí uhlov  a ?

 • A. 10O

 • B. 20O

 • C. 25O

 • D. 30O

 • E. 40O


Monitor 9 2003

15. Priamky jedným oknom s rozmermi 1 m x 1,2 m a s jednými dverami 1 m x 2 m treba vymaľovať. Koľko by stálo vymaľovanie stien a stropu, ak jeden meter štvorcový maľovky stojí 20 korún?p, q na náčrtku sú rovnobežné, priamky p a s zvierajú uhol 30O, priamky r a s uhol 70O. Aký je rozdiel veľkostí uhlov  a ?

 • Vrcholový uhol k uhlu s veľ-kosťou 30O má tiež veľkosť 30O .

 • Uhol  je súhlasný uhol k von-kajšiemu uhlu trojuholníka(s uhlami 30O a 70O ) a preto má veľkosť 100O

 • Uhol  je susedný uhol k uhlu s veľkosťou 70O , preto jeho veľkosť je 110O

 • Pre  -  potom platí: 110O – 100O = 10O

  A


Monitor 9 2003

16. Do jednej cisterny tvaru valca sa zmestí najviac 500 hl vody. Najviac koľko hl vody so zmestí do druhej cisterny tvaru valca, ktorá má v porovnaní s prvou cisternou dvakrát väčší polomer podstavy a päťkrát menšiu výšku?

 • A. 200 hl

 • B. 400 hl

 • C. 40 hl

 • D. 625 hl

 • E. 1 250 hl


Monitor 9 2003

16. Do jednej cisterny tvaru valca sa zmestí najviac 500 hl vody. Najviac koľko hl vody so zmestí do druhej cisterny tvaru valca, ktorá má v porovnaní s prvou cisternou dvakrát väčší polomer podstavy a päťkrát menšiu výšku?

 • Nech polomer podstavy prvej cisterny je r1a výška v1a nech polomer podstavy druhej cisterny je r2a výška v2.

 • Potom pre objem prvej cisterny platí:

 • Pre objem druhej cisterny platí:

 • Objem druhej cisternytvorí štyri pätiny objemuprvej cisterny:štyri pätiny z 500 hl je 400 hl

  B


17 pre sla x y plat 3x 6y 2x y 45 vypo tajte s et sel x y
17. Pre čísla x, y platí 3x + 6y = 2x – y = 45. Vypočítajte súčet čísel x, y.

 • A. 24

 • B. 18

 • C. 20

 • D. 36

 • E. 27


17 pre sla x y plat 3x 6y 2x y 45 vypo tajte s et sel x y1
17. Pre čísla x, y platí 3x + 6y = 2x – y = 45. Vypočítajte súčet čísel x, y.

 • Vyriešime sústavu rovníc:

 • Sústavu riešime sčítacou metódou:

 • určíme hodnotu druhej premennej:

 • Pre súčet x + y potom platí: 21 + (-3) = 18

  B


18 daniela spr vne narysovala trojuholn k abc pod a nasleduj ceho postupu
18. Daniela správne narysovala trojuholník Vypočítajte súčet čísel x, y.ABC podľa nasledujúceho postupu:

 • A. 46 cm

 • B. 38 cm

 • C. 50 cm

 • D. 42 cm

 • E. 37 cm

 • Vypočítajte obvod narysovaného trojuholníka ABC.


18 daniela spr vne narysovala trojuholn k abc pod a nasleduj ceho postupu1
18. Daniela správne narysovala trojuholník Vypočítajte súčet čísel x, y.ABC podľa nasledujúceho postupu:

 • Daný trojuholník si načrtneme:

 • Trojuholník ABC je rovnoramennýso základňou AB, AB = 24 cm aramenami AC a BC, AC = BC = 13 cm

 • Obvod ABC je 24 + 2 . 13 = 50 (cm)

  C


Monitor 9 2003

19. Stĺpcový diagram znázorňuje rozdelenie kresiel v 80-člennom parlamente krajiny Demoland medzi 4 politické strany. Novinár chce toto rozdelenie znázorniť kruhovým diagramom. Aká bude v tomto diagrame veľkosť uhla, ktorý prislúcha Strane pokroku?

 • A. 135O

 • B. 120O

 • C. 150O

 • D. 140O

 • E. 125O


Monitor 9 2003

19. Stĺpcový diagram znázorňuje rozdelenie kresiel v 80-člennom parlamente krajiny Demoland medzi 4 politické strany. Novinár chce toto rozdelenie znázorniť kruhovým diagramom. Aká bude v tomto diagrame veľkosť uhla, ktorý prislúcha Strane pokroku?

 • Celý parlament ~ kruh (360O)

 • 1 kreslo 360O : 80

 • Strana pokroku - 30 kresiel,tj. 30 . (360O : 80) = 135O

  A


Monitor 9 2003

20. Priemerný vek detí v skupine je 14 rokov. V skupine je 4-krát viac chlapcov ako dievčat. Priemerný vek dievčat v skupine je 12 rokov. Aký je priemerný vek chlapcov v skupine?

 • A. 14,5

 • B. 13

 • C. 15,5

 • D. 10

 • E. 15


Monitor 9 2003

20. Priemerný vek detí v skupine je 14 rokov. V skupine je 4-krát viac chlapcov ako dievčat. Priemerný vek dievčat v skupine je 12 rokov. Aký je priemerný vek chlapcov v skupine?

 • Priemerný vek vypočítame ak súčet vekov všetkých členov vydelíme ich počtom.

 • Dievčat..........................................xChlapcov.......................................4x

 • Vek dievčat spolu..........................12x

 • Vek skupiny spolu.........................14. 5x

 • Priemerný vek chlapcov................

  A