1 / 13

Monitor

Monitor. Alapvető kimeneti eszköz Angol neve: display Az adatáramlás egyirányú : a gép felől a monitor felé. Monitorok csoportosítása. Kép megjelenítés elve szerint Katódsugárcsöves Folyadékkristályos Gázplazmás. Monitorok csoportosítása. Katódsugárcsöves, CRT - Cathode Ray Tube

Download Presentation

Monitor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Monitor • Alapvető kimeneti eszköz • Angol neve: display • Az adatáramlás egyirányú: a gép felől a monitor felé

 2. Monitorok csoportosítása • Kép megjelenítés elve szerint • Katódsugárcsöves • Folyadékkristályos • Gázplazmás

 3. Monitorok csoportosítása • Katódsugárcsöves,CRT - Cathode Ray Tube • Előnye: • színhű megjelenítés, olcsó • Hátránya: • nagy méret, nagy súly, egészségre „káros” • Működése: • Egy elektronsugár segítségével rajzol ki képet egy foszforeszkáló képernyőfelületre. (fényporral bevont hátsó falára).

 4. Monitorok csoportosítása • Képfrissítés: • csak CRT monitoroknál van értelme • másodperc alatt kirajzolt képek száma • minél nagyobb, annál jobb • mértékegysége a Hertz, 100 Hz már kényelmes • ha ez az érték alacsony, az a szem gyors elfáradását és fejfájást okozhat

 5. Monitorok csoportosítása • FolyadékkristályosLCD: Liquid Crystal Display • Előnye: • a vékonyságukból adódókis helyigény és az alacsony energiafelhasználás • Hátránya: • a kötött képfelbontás, a magasabb ár és a pixelhiba lehetősége

 6. Monitorok csoportosítása • Pixelhiba: • csak LCD monitoroknál létezik • általában csak megadott mennyiség felett számít garanciális hibának • vásárláskor érdemes alaposan megvizsgálni a képernyőt • Az LCD technika továbbfejlesztésével megjelentek az úgynevezett TFT (Thin Film Transistor) technológiával készült kijelzők.

 7. Monitorok csoportosítása • Gázplazmás: • Legkevésbé ismert • Működése: • A gázok a bennük lévő mozgó elektronok hatására fényt bocsátanak ki. Az ilyen kijelzőkben ionizált neon- vagy argongázt zárnak két olyan üveglap közé, melyekben vízszintesen és függőlegesen vezetékek vannak beágyazva. Ezen vezetékek metszéspontjai határozzák meg a fényt kibocsátó képpontokat.

 8. Monitorok csoportosítása • A megjelenített kép típusa szerint • Karakteres • A karakteres monitorok képernyőjén 25 sorban soronként 80 karakter volt megjeleníthető és csak a karakterek helyei voltak megcímkézhetőek.Az ilyen monitorok kis memóriaigénnyel rendelkeztek. • Grafikus • A grafikus monitorok már bonyolult ábrák, képek megjelenítésére is képesek, mert ezeknél a tárolás és megjelenítés képpontokban történik.Nagy memóriaigény jellemzi őket.

 9. Monitorok csoportosítása • A monitor mérete szerint • A monitor méretéta képátló hüvelyk-ben (coll) mért hosszaalapján határozzuk meg.1 coll = 1 inch = 2,54 cmpl.: 14”, 15”, 17”, 19”, 21”

 10. Monitorok csoportosítása • A felbontóképesség ésa megjeleníthető színekszáma (színmélység)szerint • Felbontás:vízszintes x függőlegesképpontok száma • Képpont:A monitoron megjelenőképek képpontokból (pixel)állnak.Képpontok mérete általában 0,28 mm.

 11. Monitorok csoportosítása

 12. Monitorkártya • A monitorkártyatartalmazza azt azelektronikát, amelya monitort illesztiszámítógépünkhöz • Tartalmazhatkülön memóriát és processzort is.

 13. Monitorok típusai

More Related