1 / 15

WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ İLE İMAGE ALMA

WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ İLE İMAGE ALMA.

thornton
Download Presentation

WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ İLE İMAGE ALMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ İLE İMAGE ALMA Yedekleme işlemlerinin IT çalışanları ve bilgisayar kullanıcıları için çok önemli bir faktör olduğunu herkes bilmektedir. Yedekleme konusunda Windows 7 ile birlikte gelen özelliklerden biride sistem imajını yedekleme işlemidir. Yanlışlıkla sildiğimiz dosyaları web sayfalarında ve çeşitli programlar aracılığı ile bilgisayarlarımıza bulaşan virüslerden çöken işletim sistemlerini artık kurtarmak mümkün..

 2. İmage alma ile ilgili bilgi Windows 7 ‘yi  kurduktan sonra  alacağınız bu imaj bir sonraki yaşayacağınız veri  kayıplarını önlemek için Windows 7 ‘nin yeni özellikleri arasında yerini almıştır.  İyi bir sıkıştırma yöntemi kullandığı için yedeklerinizi ister sabit diskinizde ister external diskinizde rahatlıkla taşıyabilmenizi mümkün kılmıştır. En önemli özellik ise 3. Party (acronis,ghost v.b.)yazılımlara olan ihtiyacımızın ortadan kalkmasıdır.Windows7 işletim sistemlerinin tümünde imaj alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. O zaman şimdi yedekleme işlemlerimize detaylıca değinebiliz.

 3. Denetim masasını tıklarız.

 4. Açılan ekrandan alacak olduğumuz imajlarda sorun olması ve işletim sistemi göçmelerine karşın imajımızı geri yüklemek ve sistem sorunlarını gidermek amacıyla bilgisayarı yedekle sekmesini tıklarız.

 5. Karşımıza çıkan ekrandan imajımızı geri yüklemek ve sistem sorunlarını gidermek için Sistem onarım diski oluştur sekmesini tıklarız.

 6. Karşımıza gelen ekranda Cd veya Dvd yazma sürücümüzü seçeriz. Bu işlemden sonra boş bir cd’yi Cd-rw  üzerine yerleştirip Disk Oluştur butonuna basarız.

 7. Ekranda görüldüğü gibi yedeklememiz başarılı bir şekilde başladı ve devam ediyor .

 8. Yüklememiz devam etmektedir.

 9. Ekranda diskimizin başarı ile yüklendiğine dair uyarı gelir.Diskimizi çıkartıp şimdilik bir kenara koyarız.

 10. Gördüğünüz gibi sistem onarım diskimiz hazır. İşlemimizi başarıyla tamamladık.

 11. Şimdi sıra geldi image almaya. Sistem görüntüsü oluştur sekmesine tıklarız ve devam ederiz.

 12. Karşımıza çıkan ekrandan imagemizi nereye yedekleyeceğimizi seçeriz.

 13. Açılan ekrandan nelerin yedekleneceğini seçeriz. Ve işlemimize devam ederiz.

 14. Yedekleme başladı. Süresinin dolmasını bekleriz. Ve işlemimiz bitmiştir.

 15. Siirt Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. sınıfta okumaktayız. Ulaşmak istediğiniz taktirde berivan_2191@hotmail.comadresinden ulaşabilirsiniz. Slaytımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hazırlayanlar BERİVAN DEMİRKIRAN LEYLA YILDIZ Not: Bu slayt uygulama yapılarak hazırlanmıştır.

More Related