“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek,
Download
1 / 119

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik, - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik, Ama yüz yıl sonrası için, halkı eğitmeye dikkat et, Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın, Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın, Yüz kez olur bu ürün, eğitilirse ulus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik, ' - thor-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek,

On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik,

Ama yüz yıl sonrası için, halkı eğitmeye dikkat et,

Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitilirse ulus.

Birisine bir balık verirsen, doyar bir kezinde,

Balık tutmayı öğret, doysun her kezinde.”


Bazi temel kavramlar
BAZI TEMEL KAVRAMLAR

 • Eğitim

 • Yaşantı

 • Davranış

 • Öğretim

 • Öğrenme


E itim
Eğitim,

 • “bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarakistendik değişme meydana getirme sürecidir” ( ERTÜRK, 1974,S:12 ).


Ya ant
Yaşantı

İnsanın diğer insanlarla ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktıklarıdır. Yaşantıyı, insan ile çevresi arasındaki etkileşimin insandaki izleri olarak görmek de mümkündür.


Davran
Davranış

 • Genel anlamda, organizmanın her hareketi davranış olarak kabul edilebilir. Organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki yada tepkiye karşı gösterdiği etkiye davranış diyebiliriz. Eğitim açısından davranışın gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olması gerekir.


Ret m
ÖĞRETİM

 • “Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşılmak ,için gereken davranışı (bilgi, beceri, tutum) öğrenciye kazandırma sürecine denir ( BAŞARAN, 1996,S:169 ).”

 • Öğretim, öğretme ile gerçekleşir. Öğretim yapılırken, öğretmen öğrenciye kılavuzlama sağlar. Böylece öğretimin kalitesi artırılır. Öğretim öğretimin yapıldığı sürecin adıdır.


Ren m
ÖĞRENİM

 • Öğrenme süreci ile elde edilen yaşantıdır. Öğrenim, öğretim sürecinin sonunda elde edilendir. İnsanlar öğrenim düzeylerini ifade ederken kimi kez eğitim, öğrenim yerine kullanılır ( BAŞARAN, 1996,S:168 ). “Ben lisans düzeyinde sistem mühendisliği eğitimi aldım,” demek yerine; “Ben lisans düzeyinde sistem mühendisliği öğrenimi gördüm,” denildiğinde kavram daha doğru kullanılmış olunur.


Retme
ÖĞRETME

 • Eğitmen (özellikle öğretmen) tarafından hedeflenen davranışları eğitilenlere (öğrencilere) kazandırmak için planlı yaşantılar sunma sürecidir ( VARIŞ, 1995,S:174 ).ÇOK DENEYİMLİ ÖĞRETMENLER ÖNCEDEN PLANLAMA YAPMADAN DERSE GİREBİLİRLER


PLANLAMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE İSTEKLERİNE YER VERMEK ZORUNLU DEĞİLDİR
Renme retme
ÖĞRENME DAHA & ÖĞRETME

NASIL ÖĞRENİYORUZ???


Bütün şu öğrenmeler farklı farklıdır DAHA .

cebir öğrenme, dil öğrenme, kaymayı, buz patenini, keman çalmayı öğrenme, insanları tanıma, x ışınlarının özelliklerini öğrenme...

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


İnsan, öğrenmeye muhtaç ve öğrenebilir bir canlıdır. DAHA .

İnsan bir öğrenme ve öğretme ustasıdır.

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


İnsan hayvanlara da öğretir. DAHA

Sirk hayvanları, köpekler, avcı kuşlar, ev hayvanları..

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


İnsan makinelere de öğretir DAHA

akıllı fırınlar, otomatik pilotlar, öğrenme makineleri, yapay zeka çalışmaları...

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? DAHA

Zekâ

Yetenek ve ilgi

Uygun çevre şartları

Motivasyon (güdüleme)

Dikkat

Öğrenmeye hazır olma

Dil

İhtiyaç vs..

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Bilmeyen bir kişiye DAHA

Bilgiyi (üçgenlerin alanı, enflasyon vs.)

Beceriyi (bisiklete binme, halk oyunu, kravat bağlama vs.)

Tutumları (dürüstlük, yalan söylememe, ulusal politikalar vs.)

nasıl öğretirsiniz?

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Bir öğrenme olgusunu alt basamaklara ayırarak öğretme daha kolay DEĞİL MİDİR?.

Öğretmen bilgiyi öğretmek için parçalara ve basamaklara ayırabilmelidir.

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Ders sonu değerlendirmesi: daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Hayvanlar ve insanlar nasıl öğreniyorlar?

 • Farklı alanlarda, farklı konuları öğrenme biçimlerini anlatınız.

 • Kendinizin en çok tercih ettiği öğrenme biçimini anlatınız.

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Öğrenme ve öğretmenin daha kolay DEĞİL MİDİR?.

Amaçları

Ortamları

&

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


İnsanları öğrenmeye sevk eden faktörler daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Toplum ihtiyaçları

 • Bireysel güdüler

 • Bireysel ihtiyaçlar

 • Bilgi ve enformasyon bolluğu

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


AMAÇLARIN SAPTANMASI daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Ne öğrenmeli (toplum için, devlet için, insanlık için)

 • Ne öğrenmeli (bireysel ihtiyaçlar için, meslek için)

 • Ne öğrenmeli (hangi bilimler, her bilim içinde hangi konular, ne kadar)

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


ÖĞRENME ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Öğrencilerin gelişimsel

  özelliklerini bilme

 • Öğrencilerin kapasite ve bilgi-ilgi

  düzeylerini bilme

 • Öğrenciler, öğretilecek şeyi

  öğrenmeye hazır mı?

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Ders sonu değerlendirmesi: daha kolay DEĞİL MİDİR?.

Bir cep telefonu kullanmayı şoföre, üniversite öğrencisine, ev kadınına nasıl öğretirsiniz?

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME


Program curriculum m fredat
PROGRAM daha kolay DEĞİL MİDİR?.(CURRICULUM,MÜFREDAT)


İÇERİK daha kolay DEĞİL MİDİR?.

(NE OLMALI)

EĞİTİM

DURUMU

(NASIL OLMALI)

HEDEF

(NİÇİN EĞİTİYORUZ)

BİREY

SINAMA DURUMU

(NE KADAR)


Hedef
HEDEF daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Bir öğrencinin, planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanması kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan özelliktir.


UZAK HEDEFLER daha kolay DEĞİL MİDİR?.

GENEL HEDEFLER

ÖZEL HEDEFLER

HEDEF ÇEŞİTLERİ


UZAK HEDEFLER daha kolay DEĞİL MİDİR?.

 • Ülkenin politik felsefesini yansıtır.

 • Eğitim hizmetlerinin ne yönde işe koşulacağına işaret ederler.


GENEL HEDEFLER daha kolay DEĞİL MİDİR?.

Uzak hedefler tespit edildikten sonra aynı zamanda da eğitimin ve okulun iş görüsünü yansıtan hedefler tespit edilir. Bunlara genel hedefler denir.


ÖZEL HEDEFLER daha kolay DEĞİL MİDİR?.

Öğrenciye kazandırılması uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan hedeflerdir.


Toplumun daha kolay DEĞİL MİDİR?.

gerçekleri

Konu-Alanı

Birey

 • HEDEF KAYNAKLARIToplumsal gerçekler, konu alanı ve birey göz önüne alınıp, bunlardan birbirlerine ters düşmeden, onlarla dirik bir denge kurarak saptanan hedeflere

ADAY HEDEFLER

denir.


Eğitim psikolojisi alınıp, bunlardan birbirlerine ters düşmeden, onlarla dirik bir denge kurarak saptanan hedeflere

Eğitim felsefesi

Eğitim sosyolojisi

Eğitim ekonomisi

ADAY

HEDEFLER

 • HEDEF KAYNAKLARI

HEDEF


İnsan davranışlarının eğitimle ilgili olanları alınıp, bunlardan birbirlerine ters düşmeden, onlarla dirik bir denge kurarak saptanan hedeflere

 • Bilişsel

 • Duyuşsal

 • Devinişsel ve

 • Sezgisel

  olarak gruplandırılabilir.


İstendik davranışların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘Taksonomi’ (taxonomy) denir.


Hedefler n a amali siniflamasi taksonom
HEDEFLERİN AŞAMALI SINIFLAMASI ( zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘TAKSONOMİ)

Bilişsel Alan (cognitive domain)

Duyuşsal Alan (affective domain)

Devinişsel Alan (psychomotor domain)


 • Bilişsel alan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘, zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranışların kodlandığı,

 • Duyuşsal alan, öğrenilmiş duyguların kodlandığı,

 • Devinişsel alan, becerilerin kodlandığı,


Bu alanlar zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘ birbirlerinden kopuk değildirler. Tersine aralarında sıkı birilişki vardır.

Öğrenilmiş bir davranış aynı anda bu alanların tümüne birden girebilir.


Bili sel alan
Bilişsel Alan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Bilgi

Kavrama

Uygulama

Analiz

Sentez

Değerlendirme

Bu alan, B.Bloom tarafından kodlanmıştır.


1 ) BİLGİ zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Bu basamakta hedef, herhangi bir nesne ve olguyla ilgili bazı özelikleri bireyin görünce tanıması, sorunca söylemesi veya ezberden aynen tekrar etmesi davranışlarını kapsar.

Bu basamak, diğer basamaklar ve diğer alanlar için temeldir denebilir.


Bilgi düzeyinde zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘ hedef yazarken cümlenin sonuna ‘bilgisi, hatırlayabilme, tanıyabilme’ sözcüklerinden biri gelmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Geometri dersinde üçgen çeşitlerini hatırlayabilme.


2) KAVRAMA zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Kavrama, bilgiyi kullanma işidir. Kavrama düzeyinde verileni bir başka forma çevirebilme, açıklayabilme, yorumlayabilme, tahmin etme, kestirme söz konusudur.


Kavrama düzeyinde hedef cümlenin sonuna ‘ zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘istenilen anlatım biçimine çevirebilme, temel özelliklerini kestirebilme, açıklayabilme, yorumlayabilme’ ifadelerinden biri gelmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Üçgenlerle ilgili temel ilkeleri açıklayabilme.


3) UYGULAMA zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Uygulamanın en temel özelliği yenilik olmasıdır.

Öğrenciye verilen yazılı yeni bir durumun çözümü için kullanılacak ilkeleri belirleyip yazma, söyleme, önerilenler arasından seçip işaretleme, sorunu belirleyip yazma, onu sınırlama, denence kurma, verileri analiz etme gibi davranışlar uygulama düzeyinin kapsamına girer.


Uygulama düzeyinde zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘ hedef cümlenin sonuna ‘ilkeleri kullanabilme, bilimsel yöntemi kullanabilme, problem çözme’ gibi ifadelerden biri getirilmelidir.

ör: Ünite düzeyinde:

Geometri dersinde üçgenlerde benzerlik ile ilgili problem çözebilme.


4) ANALİZ zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Analizler sonucu, nesnel evrenin öğelerini, öğeler arasındaki ilişkileri, dayandıkları temel ilkeleri anlayabiliriz.

Bu düzeyde, bir bilgi bütünü veya örüntüsü öğeleri, ilişkileri,örgütleme ilkeleri açısından irdelenir.


Analiz düzeyinde zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘ hedef cümlenin sonuna ‘analiz edebilme, öğelerine ayırabilme,bağıntıları saptayabilme, ilkeleri bulabilme’ gibi ifadeler getirilmelidir.

ör: Ünite düzeyinde:

Doğru denklemin bulunuşunun dayandığı ilkeleri bulabilme.


5) SENTEZ zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Sentezde yenilik, özgünlük, buluş, icat, yaratıcılık gibi özelikler vardır.

Sentez sonucu oluşan ürün, mantıksal ve/veya olgusal tutarlılığa sahip olmalıdır.


Bu düzeydeki hedef cümlenin sonuna zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘‘bilme’ yardımcı fiili ile yapılan bir bileşik kelime getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Alanı ile ilgili yeni bir program tasarısı hazırlayabilme.

ör: Yıllık düzeyde:

Sayı problemlerinin çözümü ile ilgili yeni bir yöntem oluşturabilme.


6) DEĞERLENDİRME zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Ertürk’e göre değerlendirme,

programın istendik davranış değişmelerini meydana getirici nitelikte olup olmadığının araştırılmasıdır.


Değerlendirme düzeyinde hedef cümlenin sonuna ‘ zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘değerlendirebilme, eleştirebilme, yargıda bulunabilme’ ifadelerinden biri getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Matematik dersinde birden fazla teoremi karşılaştırıp belli ölçütlere göre değerlendirebilme.


Duyu sal alan
Duyuşsal Alan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak biçimde aşamalı sıralanmasına ‘

Alma

Tepkide Bulunma

Değer Verme

Örgütleme

Kişilik Haline Getirme

Bu alan, Krathwohl tarafından kodlanmıştır.


Duyuşsal alan, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Bu boyutlar, kişinin yaşamı boyu geçiregeldiği yaşantıların ürünüdür.


Duyuşsal alandaki hedef cümlelerin sonuna ‘ kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.isteklilik, farkındalık, açıklık, hoşgörürlük, adanmışlık’ gibi ifadelerden biri getirilmelidir.


1) ALMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Sadece çevredeki uyarıcıların farkında olduğumuz basamaktır.

Alma basamağında tepki yoktur. İşlemler zihinde gelişir.


Bu basamaktaki hedef cümlenin sonuna ‘ kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.farkında oluş, dönüklük, duyarlılık, dikkatli oluş, seçicilik’ gibi ifadeler getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Geometri dersinde kullanılan araç-gereçlerin farkında oluş.

ör: Yıllık düzeyde:

Konuşanı dikkatlice dinlemeye dönüklük.


2) TEPKİDE BULUNMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişi uyarıcılarla ilgilenir, onları arar, isteklidir, hatta zevk duyar.

Bu basamakta hedef cümlesinin sonuna ‘razı oluş, gönüllü oluş, zevk alış’ gibi ifadelerden biri getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Sorulan problemi çözmeye istekli oluş.


3) DEĞER VERME kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişinin uyarıcıya nasıl bir tepki vereceği bu basamakta anlaşılır. Sınırlı bir kararlılıktan geniş ve tutarlı bir kararlılığa geçiş olabilir. Bireysellikten toplumsallığa geçiş vardır.


Bu düzeyde hedef cümlesinin sonuna ‘ kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.düşkünlük, süreklilik, adanmışlık, takdir ediş, kendine iş ediniş, kendini veriş’ gibi ifadeler getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Matematiğin sosyoloji, kimya gibi değerini, önemini takdir ediş.


4) ÖRGÜTLEME kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişi kendine yeni değerler oluşturur. Eski değerler ile kendince benimsenenleri karşılaştırır ve bir sonuca varır.

Bu basamaktaki hedef cümlesinin sonuna ‘kararlı oluş, kararlılık’ gibi ifadeler getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Davranışlarının tutarlılığı konusunda kararlı oluş.


5) KİŞİLİK HALİNE GETİRME kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Bireyin bu basamaktaki davranışları onun kişiliğini yansıtır, yaşam görüşünü ortaya koyar.

Bu düzeydeki hedef cümlelerin sonuna ‘alışkanlık haline getiriş, kişiliğe sahip oluş’ gibi ifadeler getirilmelidir.

ör: Yıllık düzeyde:

Güvenilir bir kişiliğe sahip oluş.


Devini sel alan
Devinişsel Alan kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Algılama

Kurulma

Kılavuzla Yapma

Mekanikleşme

Beceri Haline Getirme

Uyum

Yaratma

Bu alan, Sönmez tarafından kodlanmıştır.


Bu alanda davranışlarda sık tekrar önemlidir kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.. Tekrarla davranış beceri haline gelir. Vücudun uygun pozisyonda olması önemlidir. Zihin-kas koordinasyonunun gerekli olduğu becerilerin baskın olduğu alandır.


1) ALGILAMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişi, doğru becerinin nasıl yapıldığını dikkatle izler, sonra vücudu o davranışı yapmak için uygun pozisyona getirir.


1.1 kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir. Duyuşsal uyarılma

(Beceri ile ilgili duyusal uyarıcılara karşı duyarlı olma)

1.2 İşaret seçme

(Hangi işaret durumunda ne yapılacağına karar verme)

1.3 Çevirme

(Algılamayı harekete bağlama)


ör: kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir. Folklor ekibinin yöresel oyunlardaki vücut hareketlerini gözleyebilme.


2) KURULMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Vücudun ve/veya organların istendik biçime getirilmesidir.

2.1 Zihinsel kurulma

(Ön koşul olarak algılama gerekir.)

2.2 Bedensel kurulma

(Vücudu uygun hale getirme)

2.3 Duygusal kurulma

(İstekli hale gelmedir.)


ör: kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir. Gitar çalmak için vücudu hazır oluş durumuna getirebilme.


3) KILAVUZLA YAPMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Bu basamakta işlem önce öğretmenle, sonra öğretmen gözetiminde yapılır.

3.1 Kılavuzlayanla birlikte yapma

ör: Öğretmenin yardımı ile kasadan atlama.

3.2 Kılavuz gözetiminde yapma

ör: Kimya dersinde bir deneyi öğretmen gözetiminde yapma.


4)MEKANİKLEŞME kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Davranış alışkanlık haline gelmiştir. Gerekli davranışları uyum içinde yapabilir.

ör: Tepegöz makinesini çalıştırabilme.


5) BECERİ HALİNE GETİRME kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişi bu basamakta davranışı yardımsız yapar.

Devinişsel alanla ilgili derslerde kişi en az bu düzeyde yetiştirilmemişse eğitimin niteliği çok düşüktür denebilir.


5.1 kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.Kararsızlığı giderme

5.2 Otomatik icra

ör: 100 metreyi 15 sn.nin altında zorlanmadan koşabilme.


6) UYUM kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Kişi önceden kazandığı davranışları yeni bir duruma kolayca uygular. Bir iki deneme yapabilir ancak yeni durumda tek başınadır.

ör: Öğrenmiş olduğu dans figürlerini ilk kez duyduğu bir müziğe uydurabilme.


7) YARATMA kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Benzer olmayanı yapma, yeni ürün ortaya koyma işidir.

ör: Yeni ve orijinal bir beste yapabilme.


Hedefler n n tel kler
HEDEFLERİN NİTELİKLERİ kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Hedefler, öğretmenin değil, öğrencinin neler yapması gerektiğini belirtmelidir.

Hedefler, öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır.

Hedefler, öğrenme ürününü gösterecek biçimde olmalıdır.

Hedef, içeriğe değil, öğrenme ürününe dayalı olmalı. Konu başlığı hedef ifade etmez.

Hedef, tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir.

Hedef, öğrencilerin kazanacağı davranışı gösteren bir eylemle ifade edilmelidir.


Hedef yazma lkeler
HEDEF YAZMA İLKELERİ kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.

Hedef cümlesinin sonunda ‘ bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, oluş, ilgililik, farkındalık, hoşgörürlük’ gibi sözcüklerden biri bulunmalı

Hedefler öğrenci davranışına uygun olarak ifade edilmeli


 • Konu başlıkları hedef olamaz kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir., çünkü bu tür anlatımlar davranışa dönüştürülemez.

 • Hedefler kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır. Bu anlamda hedefler bir tek davranışı değil davranışlar grubunu ifade ederken, diğer yandan da tek bir özellik göstermelidir.


 • Hedeflerin kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.hangi içerikle ilgili olduğu belirtilmelidir.

 • Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır.

 • Hedefler, ayrılan süre dikkate alınarak daraltılabilir veya genişletilebilir.


 • Hedefler hangi alanla kaygı,benlik, kişilik, değer yargıları gibi boyutlardan oluşabilir.ilgili yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve basamaklarına uygun olmalıdır.

 • Hedefler birbirini desteklemeli, bir ders için yazılan hedefler kendi içinde mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır.

 • Hedefler gözlenebilen davranışlara dönüştürülebilir nitelikte olmalıdır.


Hedefler n davrani a d n t r lmes
HEDEFLERİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • Davranışlar,hem hedefler, hem de eğitim ve sınama durumları ile ilgilidir. Hedeflerin bireye kazandırılıp kazandırılmadığını gözleyebilmek için davranışların oluşturulması gerekir.


Hedeflerin davran a d n t r lmesinde ilkeler
Hedeflerin davranışa dönüştürülmesinde ilkeler: DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • Hedefler konu alanını kapsadığı gibi davranışlar da hedef alanını kapsamalıdır.

 • Davranışların sınırları belli olmalı ve aralarında binişiklik bulunmamalıdır.

 • Davranışlar kapsamlı olmalı, her davranış ilgili bir çok davranışı temsil edici güçte olmalıdır.


 • Davranış DÖNÜŞTÜRÜLMESİ gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

 • Bir grup öğrenci için geçerli kritik davranışların, başka bir grup öğrenci için geçerli olamayabileceği dikkate alınmalıdır.


Hedef ve davran yazmada farkl yakla mlar
Hedef ve davranış yazmada farklı yaklaşımlar DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

 • Aşamalı Hedef Yazma Yaklaşımı

  Bloom’un aşamalı sınıflama yaklaşımını temel almaktadır.


Ör: DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Alan : Duyuşsal

Düzey : Değer verme

Hedef : Sınıfını temiz tutmayı kendine iş ediniş.

Davranışlar : 1) Yeri ve zamanı gelince konuyu savunan konuşmalar yapma.

2) Bu konu ile ilgili tartışma.

3) Bu konuyu savunan yazılar yazma.

4) Bu konu ile ilgili toplantılar düzenleme.


 • Yeterliğe Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

  Yeterliğe dayalı amaç, programın sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceklerini belirtir. Dört öğesi vardır:

  Öğrenci; Davranış(işlem); Koşullar(verilenler); standart


Örnek: DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Konu: Üçgende açılar

Yeterliğe dayalı amaç:

Öğrenciler üçgende açılarla ilgili kurallar verildikten sonra (koşul), uygun kuralları 1 dakika içinde hatasız olarak (standart), sorulara uygulayabilmelidir (gözlenebilir davranış).Örnek: DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Ders: Matematik

Amaç: Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

- Ortaöğretim matematik programında yer alan genel ve özel amaçların nitelik ve önemini kavrayabilecek,

-Ortaöğretim okullarındaki matematik programının özel amaçlarını sayabileceksiniz.


Yaklaşım hangisi olursa olsun; DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

-Davranış ifadeleri tek bir önermeyi içermelidir. Ölçme araçlarını hazırlarken bu önemlidir.

-Davranışlar, eğitim açısından istenilir, gözlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalıdır.

-Öğretmenin yapacakları değil, öğrencinin yapacakları davranış olarak ifade edilmelidir.


Bel rtke tablosu hedef erik tablosu
BELİRTKE TABLOSU DÖNÜŞTÜRÜLMESİ(Hedef –İçerik Tablosu)

Belirtke tablosu, bir boyutunda hedef ve hedef davranışların, diğer boyutunda program içeriğinin yer aldığı iki boyutlu bir çizelgedir.


Belirtke tablosu; DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

-hedeflerin hangi içeriklerle ne yoğunlukta gerçekleştirilebileceğini belirler

-soru sayısını içerikle bağlantına dikkat ederek belirlemeyi kolaylaştırır.


Belirtke tablosunda (X) yerine hedeflerin ağırlığına göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.


 • Örnek: göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.


İÇERİK göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

NEDİR?

NEDEN VE NASIL DÜZENLENİR?


Ders er n n se m ve organ zayonu
DERS İÇERİĞİNİN SEÇİMİ VE ORGANİZAYONU göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

 • BELLİ BİR DERSE AİT KONULARIN BELİRLENMESİNDE, ÖNCEDEN ORTAYA KONMUŞ OLAN HEDEF DAVRANIŞLARDAN YARARLANILIR.

  • HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİ

  • AŞAMALILIK … VB İLKELERE UYULMALIDIR


Se mde d kkat ed lecek noktalar
SEÇİMDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

 • ÖĞRETİM HEDEFLERİ,

 • HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYİ

 • AŞAMALILIK

 • BİLİMSELLİK, GÜNCELLİK

 • DÜŞÜNME YETENEĞİNİ GELİŞTİRME

 • UYGULANABİLİRLİK

 • YARARLILIK

 • SINIF İÇİ UYGULAMALARA UYGUNLUK

 • YETERLİ MATERYALLERE ERİŞEBİLİRLİK

 • BİLGİYE ULAŞMA VE BİLGİYİ İŞLEME YETENEĞİNİ GELİŞTİRME


Er k se m kr terler
İÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

 • KANUNİ KISITLAMALAR Bazı kararlar programları geliştirenlerin görüşlerinin ötesinde planlanırlar. Dolayısıyla, içeriğin düzenlenmesinin önünde öncelikle kanuni olarak yaptırım veya özel durumların olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.


Er k se m kr terler1
İÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

 • İÇERİĞİN ÖNEMİ:

  • Daha sonraki gelişim dönemlerine yönelik hazırbulunuşluk

  • Sınıfın dışındaki ortamlara taşınabilecek bilgi

  • Geniş kavramları anlamaya elverişlilik

 • KONU ALANI UZMANLARI-EĞİTİM PSİKOLOGLARININ KARAR VERİCİLİK ÖZELLİKLERİ


 • Er k se m kr terler2
  İÇERİK SEÇİMİ KRİTERLERİ göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  İÇERİĞİN ORJİNALLİĞİ:

  Alan uzmanlarının görüşlerinin alınması.

  Araştırma sonuçlarından, kaynaklardan ve dokümanlardan yararlanma

  GÜDÜLEYİCİLİK ÖZELLİĞİ:

  Konunun özelliğine göre güdüleyici özellikleri bir araya getirme (öğrenme teorilerinden yararlanma; öğrencilerle ön-görüşmeler; pilot test ve izleme)

  İÇERİĞİN KARMAŞIKLIĞI

  Öğrencilerin düzeyine uygunluk- bireysel farklılıklara uygunluk-kitapların okunabilirlik düzeyi


  Er k d zenleme yakla imlari
  İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  • KRONOLOJİK

   • İçeriği oluşturan elementler takvim zamanına bağlı olarak oluşturulur (tarih ya da edebiyat)

  • TEMATİK

   • Ana konular etrafında organize olurlar

   • Düzenli bir sıra izlemek zorunda değildir

   • Bazen ön çalışma gereksinimi duyulabilir (roman okunmadan önce kısa hikayelerin okunması gerekliliği gibi),


  Er k d zenleme yakla imlari devam
  İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI (devam) göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  PARÇADAN BÜTÜNE (Tümevarım)

  Örneklerden genellemelere

  Genellikle fen bilimlerinde öğrencilerin bazı kavramları kendilerinden keşfetmelerine yönelik olarak düzenlenir

  BÜTÜNDEN PARÇAYA (Tümdengelim)

  Önce genel bilgiler; içeriğe genel bir bakış; sonra daha özel ve detaylı bilgiler (Coğrafya dersinde önce kıtalar, sonra ülkeler, bölgeler ve şehirler…)

  İLGİ

  Öğrencilerin ilgilerine ve tercihlerine göre içerik düzeni

  Öğrenci merkezli içerik düzeni


  Er k d zenleme yakla imlari devam1
  İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI (devam) göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  ZORLUK

  Basitten karmaşığa, somuttan soyuta

  Basit öğeler önce, karmaşık olanlar daha sonra… (present tense present perfect tense)

  Bütünü parçalara bölerek açıklama (Matematikte önce tek bilinmeyenli, daha sonra çok bilinmeyenli denklemler / Davr. Yaklş)

  EKLEKTİK

  Birden fazla yaklaşımdan yararlanılır (tematik ve kronolojik yaklaşımlar bir arada kullanılabilir)


  EĞİTİM göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  DURUMU

  NEDİR?


  E t m durumu neler kapsar
  EĞİTİM DURUMU göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur. NELERİ KAPSAR


  YAKLAŞIM STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK TAKTİK göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  ÖĞRETMEN

  EĞİTİM DURUMU

  ARAÇ

  GEREÇ

  MATERYAL

  PLAN


  SÜREÇ göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  İSTENDİK DAVRANIŞLARIN KAZANIMI

  ÖĞRENME YAŞANTILARI

  ÖĞRETME YAŞANTILARI


  ÖĞRENME göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  YAŞANTILARI

  ÖĞRENME

  STİLLERİ

  ÖĞRENME

  MODELLERİ

  ÖĞRENME

  STRATEJİLERİ


  PROGRAM göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  GELİŞTİRME


  PROGRAM GELİŞTİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  EĞİTİM PROGRAMI (CURRICULUM) = İZLENCE = YETİŞEK

  “ÖĞRENENE, OKULDA VE OKUL DIŞINDA PLANLANMIŞ ETKİNLİKLER YOLUYLA SAĞLANAN ÖĞRENME YAŞANTİLARI DÜZENEĞİ OLARAK TANIMLANABİLİR.”

  PROGRAM GELİŞTİRME

  “EĞİTİM PROGRAMININ HEDEF, İÇERİK, ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ VE DEĞERLENDİRME ÖĞELERİ ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER BÜTÜNÜ OLARAK TANIMLANABİLİR.”


  EĞİTİM PROGRAMI, ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS PROGRAMI göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  EĞİTİM PROGRAMI, ÖĞRENENE, OKULDA VE OKUL DIŞINDA PLANLANMIŞ ETKİNLİKLER YOLUYLA SAĞLANAN ÖĞRENME YAŞANTILARI DÜZENEĞİ OLARAK TANIMLANABİLİR.”

  ÖĞRETİM PROGRAMI, OKULDA YA DA OKUL DIŞINDA BİREYE KAZANDIRILMASI PLANLANAN BİR DERSİN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ TÜM ETKİNLİKLERİ KAPSAYAN YAŞANTILAR DÜZENEĞİDİR.

  DERS PROGRAMI, BİR DERS SÜRESİ İÇİNDE PLANLANAN HEDEFLERİN BİREYE NASIL KAZANDIRILACAĞINI GÖSTEREN TÜM ETKİNLİKLERİN YER ALDIĞI BİR PLANDIR.


  EĞİTİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  EĞİTİM PROGRAMI BİR PROGRAMLAMA SÜRECİ (NE?),

  ÖĞRETİM İSE (NASIL?) BİR YÖNTEMDİR.

  ÖRTÜK (GİZLİ) PROGRAM

  Örtük Program etkinlikleri düzenlenirken;

  Örgütsel: zaman, olanaklar, materyaller

  İlişkiler: öğretmen-öğrenci, öğretmen-aile ve öğrenci-öğrenciler

  Kurumsal: politikalar, ders dışı faaliyetler


  Program gel t rmen n kuramsal temeller
  PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

  EĞİTİMDE

  PROGRAM GELİŞTİRME

  TARİHSEL

  TEMELLERİ

  TOPLUMSAL TEMELLERİ

  FELSEFİ

  TEMELLER

  PSİKOLOJİK

  TEMELLER


  ad