temeljna na ela principi u nastavi matematike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMELJNA NAČELA (PRINCIPI) U NASTAVI MATEMATIKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMELJNA NAČELA (PRINCIPI) U NASTAVI MATEMATIKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

TEMELJNA NAČELA (PRINCIPI) U NASTAVI MATEMATIKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

TEMELJNA NAČELA (PRINCIPI) U NASTAVI MATEMATIKE. Temeljne ideje kojima se uređuju uvjeti učenja Smjernice za rad nastavnika i učenika Određuju organizaciju i provedbu nastave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TEMELJNA NAČELA (PRINCIPI) U NASTAVI MATEMATIKE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodi ka na ela

Temeljne ideje kojima se uređuju uvjeti učenja

Smjernice za rad nastavnika i učenika

Određuju organizaciju i provedbu nastave

Rezultat su proučavanja pozitivne nastavne prakse, zakonitosti učenja, psihičkih osobina učenika i prirode matematičkih sadržaja.

Sva su jednako važna i međusobno usko povezana

METODIČKA NAČELA
slide3

Načelo primjerenosti

Načelo zornosti

Načelo objektivne realnosti

Načelo vlastite aktivnosti

Načelo individualizacije

Načelo sistematičnosti i postupnosti

Načelo znanstvenosti

Načelo problemnosti

Načelo racionalizacije…

na elo primjerenosti

Nastavni se proces prilagođava psihofizičkim karakteristikama učenika

optimalno opteretiti intelektualne sposobnosti učenika – bez toga nema njihova razvijanja

Ni prelagani ni preteški

Prelagani sadržaji neprimjereni jer nedovoljno potiču intelektualne sposobnosti

Preteški sadržaji neprimjereni jer otežavaju i koče misaone procese, stvaraju frustracije, strah…

Napor je nužan jer razvija učeničke sposobnosti, a primjerenost traži optimalno odmjeravanje i pravilno dimenzioniranje napora

NAČELO PRIMJERENOSTI
na elo zornosti

Provođenje ovog načela podrazumijeva sve radnje kojima se apstraktni matematički sadržaji transponiraju u empirijske (perceptivne) sa svrhom da budu dostupni osjetilnom spoznavanju

Potreba za zornošću je uzrokovana dvama faktorima – prirodom matematičkih sadržaja i razinom intelektualne razvijenosti učenika

Zornost je polazište u spoznajnom putu prema razumijevanju matematičkih sadržaja

Učeničku misao ne smije se ostavljati na razini zornosti, već je treba usmjeravati apstraktnosti

NAČELO ZORNOSTI
na elo objektivne realnosti

Osnovni se matematički pojmovi izvode iz kvantitativnih odnosa objektivne realnosti

Uvjetovano je genezom djetetovih spoznavanja kvantitativnih odnosa koji svoj početak uvijek imaju u realnosti

Uvažavanjem načela objektivne realnosti stvaraju se pretpostavke za primjenu stečenog matematičkog znanja

Poštivanjem ovog načela stvaraju se preduvjeti za razumijevanje formalističkihzapisa matematičkih spoznaja

NAČELO OBJEKTIVNE REALNOSTI
na elo aktivnosti

Aktivnost učenika je permanentni i univerzalni uvjet učenja

 • Utječe na sebe, ali i na okolinu
 • Različite vrste aktivnosti u nastavi matematike:
  • Intelektualna-mišljenje, dokazivanje, zaključivanje, vizualizacija...
  • Verbalna (razgovor, timski rad…)
  • Manualna-manipuliranje konkretnim predmetima, crtanje,…
NAČELO AKTIVNOSTI
na elo individualizacije

poučavanje se prilagođava mogućnostima svakog pojedinog učenika

Zadovoljiti pojedinačne interese i mogućnosti učenika

Uvjeti učenja prilagođavaju se učeniku, a ne obrnuto

Mentalni (i svaki drugi) razvoj kod svakog je učenika različit

Pretpostavka individualizacije je dobro poznavanje svakog učenika

“boljim” učenicima postavljaju se složeniji zahtjevi, a “slabijim” jednostavniji

diferencijaciju na tri razine-nadprosječni, prosječni i ispodprosječni

Redovna, dopunska i dodatna nastava

NAČELO INDIVIDUALIZACIJE
na elo sistemati nosti i postupnosti

Priroda matematičkih sadržaja koji su uzajamno čvrsto povezani

 • Od jednostavnog prema složenom; od poznatog prema nepoznatom; od konkretnog prema apstraktnom
 • Provjeriti i nadovezati se na predznanje učenika
 • POJMOVI (opažanje, predodžba o pojmu, formiranje pojma-definicija)
 • POUČCI (razlikovati pretpostavku od tvrdnje poučka, dokazati, formulirati obrat, formulirati suprotnu tvrdnju)
NAČELO SISTEMATIČNOSTI I POSTUPNOSTI
na elo znanstvenosti

Povezivati matematiku u školi sa znanstvenom matematikom kada je to moguće (ovisno o razvojnim mogućnostima učenika!). Ne forsirati ako nije moguće!

 • Razvoj znanstvenih metoda istraživanja u matematici (analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i konkretizacija) i oblika zaključivanja (indukcija, dedukcija, analogija)
 • Ukazivati na znanstvenu terminologiju i približavati je učenicima
 • Razvijati radoznalost duha, sklonost i sposobnost za samostalno istraživanje…
NAČELO ZNANSTVENOSTI
na elo problemnosti

Učenici često ne vide problem: npr. “Paralelogram je četverokut kojem su nasuprotne stranice paralelne i jednakih duljina”, “Okomiti pravci su oni koji zatvaraju pravi kut, a pravi kut je kut s okomitim kracima” i sl.

 • Pristup novim sadržajima kroz problemsku situaciju
 • Najprije učiniti nejasnim, a zatim jasnim
 • Davati protuprimjere, “karikirati” učeničke izjave, problematizirati rečeno …
NAČELO PROBLEMNOSTI
na elo racionalizacije

Postići maksimalni učinak s minimalnim utroškom vremena, sredstava i snage

Traži kreativnost, dosjetljivost i sposobnost nastavnika

Izbor adekvatnih nastavnih sredstava, pojednostavljivanje postupaka rada, odabir “pravih” primjera, dobra iskoristivost vremena…

NAČELO RACIONALIZACIJE