Prawdziwa wolno
Download
1 / 14

PRAWDZIWA WOLNO?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ. Problem wolności dziś. Współczesna kultura naznaczona jest silnym dążeniem do wolności . Pragniemy poszanowania naszej wolności we wszelkich dziedzinach. Moralne zachowanie wobec innego człowieka zakłada poszanowanie jego wolności .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAWDZIWA WOLNO??' - thimba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawdziwa wolno
PRAWDZIWAWOLNOŚĆ


Problem wolno ci dzi
Problem wolności dziś

 • Współczesna kultura naznaczona jest silnym dążeniem do wolności. Pragniemy poszanowania naszej wolności we wszelkich dziedzinach.

 • Moralne zachowanie wobec innego człowieka zakłada poszanowanie jego wolności.

 • Podstawowe dążenie człowieka to dążenie do szczęścia, a nie ma szczęścia bez miłości a miłości bez wolności.


Czym jest wolno
Czym jest wolność?

 • Ludzie od zawsze dążyli do niezależności, swobody, samodzielności.

 • Potoczna definicja wolności to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, możliwością nieskrępowanego działania.

 • Wolność to nie „Róbta, co chceta”. Każdy z nas jest prawdziwie wolny, gdy opowiada się po stronie prawdy i dobra, a nie kłamstwa i zła.

 • Wolność jest jednym z najtrudniejszych darów, jakie człowiek otrzymał od Boga.

 • Wolność umożliwia nam wolny wybór, możemy sami decydować.


Czym jest wolno1
Czym jest wolność?

 • W dokonaniu wyboru, nie może nam nikt przeszkodzić bezpośrednio, nawet Bóg. On może tylko ubolewać nad tym, że ktoś źle z wolności korzysta.

 • Zawsze wybierając A, musimy zrezygnować z B. Bardzo często jest tak, że nie można mieć dwóch rzeczy na raz. Wybierając zawsze się ograniczamy.

 • Za każdy wybór człowiek jest odpowiedzialny i kiedyś, nawet jeśli nie musi się z danego wyboru rozliczać tu i teraz, będzie się musiał rozliczyć z niego przed Bogiem. Zatem wolność jest zawsze związana z odpowiedzialnością.


Czym jest wolno regu ka
Czym jest wolność (regułka)

 • Chce mi się tego, czego mi się „nie chce” (wybieram nawet to, co jest dla mnie uciążliwe, trudne, wymagające wysiłku)

 • Nie chcę tego, czego mi się „chce” (nie wybieram tego, co łatwe, przyjemne, spontaniczne, zaspokajające moje pożądania)


Wolno od i do
Wolność „od” i „do”

 • Wolność „od” - uwolnienie się od ograniczeń, ucieczka od problemów otaczającego świata, by być swobodnym. Jest to płytkie rozumienie wolności.

 • Wolność „do”- korzystanie z możliwości do tworzenia rzeczy nowych, rozwoju własnej osobowości, czynieniu dobra.


Wielko wolno ci
Wielkość wolności

 • Wielkość w byciu wolnym polega na tym, by zgadzać się na to, czego nie wybraliśmy.

 • Mogę stać się wolnym dopiero wtedy, gdy zaakceptuję fakt, że nie jestem wolny!!! Chcąc być wolnym trzeba uczyć się przyjmować swoje ograniczenia, ułomności, niemoc, obowiązujące prawo Boże i ludzkie, w sytuacji, w jakiej stawia nas życie.


Iluzje wolno ci
Iluzje wolności

 • Traktowanie wolności jako wyzwolenia od przymusu i autorytetów.

 • Traktowanie wolności jako rzeczywistości o charakterze zewnętrznym.Wydaje się nam, że ograniczają nas okoliczności, w których żyjemy: prawa, zobowiązania, ograniczenia.

 • Traktowanie wolności jako posiadania jak najwięcej możliwości wyboru w danej sytuacji. Chcielibyśmy mieć zawsze w życiu wybór. Istnieje wiele aspektów naszego życia, których nie możemy wybrać i nie mamy na nie żadnego wpływu: płeć, kolor oczu, temperament, urodzenie, taka a nie inna rodzina.


Praca nad wolno ci
Praca nad wolnością

 • Nic nie zastąpi osobistej pracy człowieka nad rozwojem i utrzymaniem ludzkiej wolności.

 • Pierwszym obowiązkiem jest czuwanie, aby nie poddać się różnym grzesznym nałogom.

 • Wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach i wychowawcach, aby chronić dzieci i młodzież (ze względu na ich niedojrzałość), od zgubnych wpływów mediów i ludzi niemoralnych.


Praca nad wolno ci1
Praca nad wolnością

 • Nikt z ludzi nie chce być niewolnikiem, gdyż Bóg obdarzył go laską wolności. Niestety, na skutek różnych okoliczności życia, wolność człowieka jest zagrożona, a nawet całkowicie zniszczona.

 • Człowiek nie powinien stawać się manekinem i marionetką kierowaną przez różne naciski zewnętrzne (moda, ludzie, mass media) i wewnętrzne (potrzeby, nałogi, uczucia).


Wolno chrze cija ska
Wolność chrześcijańska

 • Prawdziwie wolnym jest ten, kto jest posłuszny Bogu. Nasza wolność jest proporcjonalna do miłości i synowskiej ufności, które wiążą nas z Bogiem.

 • Każdy uczynek może realizować wolę Boga lub jej przeczyć. To zależy od nas! Dlatego każdy uczynek człowieka jest tak bardzo ważny. Warto pytać: czy czynię wolę Boga?

 • Wolność człowieka wymaga wyzwolenia. Wyzwolicielem jest Jezus Chrystus. On przez swoją śmierć na Krzyżu, w pełni, w sposób dobrowolny, realizuje dar z siebie. Jezus jest wzorem doskonałej wolności w całkowitym posłuszeństwie woli Ojca.


Pismo w o wolno ci
Pismo św. o wolności

 • „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32)

 • „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus... Tylko nie bierzcie tej wolności do zachęty hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 1.13)

 • „Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17)


Papie jan pawe ii na spotkaniu z m odzie diecezji rzymskiej w 1997
Papież Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą diecezji rzymskiej w 1997

„Wolność jest ryzykiem: jest wielkim wezwaniem i wielkim ryzykiem. Można korzystać z niej dobrze i można korzystać z niej źle. Jeśli wolność nie jest posłuszna prawdzie, może was zniszczyć. Wielu zostało zmiażdżonych przez swoją wolność. Dochodzi do tego, gdy wolność nie kieruje się prawdą. Wolność nie może być ślepą siłą, którą rządzą się instynkty. Wolność musi być prowadzona przez prawdę. Zatem kryterium dobrego korzystania z wolności jest prawda i dobro – czy to, co robię, robię w prawdzie wobec siebie i innych, czy wynika z tego dobro?


Opracowa ks marcin kozyra
Opracował ks. Marcin Kozyra rzymskiej w 1997

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ!