slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Żyjąc prawdziwą wiarą

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Żyjąc prawdziwą wiarą - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Żyjąc prawdziwą wiarą. Studium podstaw wiary Craig Rucin. R. Prawdziwa wiara w praktyce:. Powtórka : Z notatek zrobionych na lekcji pierwszej “Zrozumienie Łaski” przypomnij główne punkty oraz definicje grzechu, łaski i pokuty. Następnie opisz własnymi słowami jak ktoś staje się zbawionym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Żyjąc prawdziwą wiarą' - shubha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yj c prawdziw wiar

Żyjąc prawdziwą wiarą

Studium podstaw wiary

Craig Rucin

slide3
R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide4
Powtórka:
 • Z notatek zrobionych na lekcji pierwszej “Zrozumienie Łaski” przypomnij główne punkty oraz definicje grzechu, łaski i pokuty. Następnie opisz własnymi słowami jak ktoś staje się zbawionym.
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide5
Powtórka:
 • Z notatek zrobionych na lekcji drugiej i trzeciej przypomnij główne punkty z lekcji jak również definicję “Bojaźni Bożej”, “chodzenia Bożymi drogami” i “Uwielbienia”. Następnie napisz swoimi własnymi słowami, jak ludzie mający prawdziwą wiarę odpowiadają na Bożą Łaskę.
 • Wyjaśnij Fragment z Listu do Kolosan 1:9-10 własnymi słowami.
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide6
Zrozumienie Zbawienia

Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza

zrozumienie zbawienia
Zrozumienie Zbawienia

Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja czwarta

slide8
Wprowadzenie

Jak dobrze rozumiesz to, co Biblia mówi o “byciu zbawionym”?

W tabelce poniżej zamieszczono kilka przykładów uratowanych ludzi. Zdecyduj, które przykłady są właściwą przenośnią

Biblijnego zbawienia, które nie są, wyjaśnij dlaczego?

slide15
Wprowadzenie

Musimy pamiętać:

 • Biblijne zbawienie jest czymś, co Bóg ofiarował grzesznikom, tym którzy byli jego wrogami.
 • Biblijne zbawienie jest czymś, co Bóg ofiarował z powodu tego kim jest Chrystus i tego, co on zrobił kiedy umarł za grzechy i zmartwychwstał.
 • Biblijne zbawienie jest czymś, co Bóg ofiarował za darmo jako dar przez Swoją łaskę. Nikt nie może nic zrobić, aby na nie zasłużyć lub zapłacić za nie Bogu.
 • Biblijne zbawienie jest czymś, co Bóg ofiaruje, co całkowicie zmienia życie tych, których wybrał.
slide16
Wprowadzenie

Czasami ludzie źle rozumieją biblijne zbawienie.

1)Ludzie popełniają błąd postrzegając zbawienie jako coś, co muszą dokończyć sami. Myślą o sobie, że mają „bożą, ukształtowaną dziurę” w swoim życiu i gdy są zbawieni, Chrystus wypełnia tą dziurę. To nie jest poprawne, ponieważ biblijne zbawienie zmienia życie osoby, która jest zbawiona, a nie wypełnia je.

2)Ludzie popełniają błąd postrzegając zbawienie jako drogę do lepszego życia. Wierzą, że zbawienie rozwiąże ich problem, sprawi, że stana się bogaci lub zdrowi. To nie jest poprawne, i chociaż w Niebie są złote ulice i nikt nie jest smutny czy chory, to życie na ziemi może stać się bardziej trudne kiedy ktoś przyjmuje Biblijne zbawienie.

slide17
Wprowadzenie

Czasami ludzie źle rozumieją biblijne zbawienie.

3) Ludzie popełniają błąd postrzegając zbawienie, jako decyzję, którą mogą podjąć, a która pozwoli im iść do nieba kiedy umrą, nawet jeśli ich życie na ziemi nigdy nie zmieniło się. To nie jest poprawne ponieważ Bóg oferuje Biblijne zbawienie tym, których wybrał, by mu służyli do końca swego życia, a poźniej na zawsze w Niebie.

slide18
Wprowadzenie

definicja:

Biblijne zbawienie jest możliwe, ponieważ Chrystus przyszedł na ziemię, aby ustanowić Swoje Królestwo, zmarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Z powodu tego, Biblijne zbawienie jest darem ofiarowanym za darmo przez Boga, przez Jego łaskę, dla tych których powołał aby stali się częścią Królestwa Chrystusa zarówno na ziemi, jak później w Niebie. Kiedy akceptujemy Biblijne zbawienie rozumiemy, że nasze życie zmieni się, ponieważ Bóg zaadoptował nas jako Swoje dzieci, nabył nas jako swoich niewolników i powołał nas jako Jego ambasadorów, by pojednać innych z Nim.

slide19
1
 • Jesteśmy adoptowani jako Dzieci
slide20
1
 • Jesteśmy adoptowani jako Dzieci

przeczytaj:

 • 1 List Jana 3:1-10
 • List do Rzymian 8:14-17
 • List do Galacjan 4:1-8
slide21
1
 • Jesteśmy adoptowani jako Dzieci

ODPOWIEDZ:

 • Odnośnie do fragmentu z 1 Listu Jana 3:1-10, kiedy prawdziwi wierzący stają się dziećmi Boga?
 • Odnośnie do fragmentu z Listu do Rzymian 8:16, skąd wiemy, że jesteśmy dziećmi Boga?
 • Odnośnie do fragmentu z Listu do Galacjan 4:4-5, kiedy Bóg rozpoczął adopcję prawdziwych wierzących?
 • Zarówno w Liście do Rzymian 8:15, jak w Liście do Galacjan 4:6 jest mowa o czymś, co Duch Święty czyni. Co On czyni?
slide22
1
 • Jesteśmy adoptowani jako Dzieci

ODPOWIEDZ:

 • Wyrażenie “Abba Ojcze” może być tłumaczone jako “Tatuś”. W Ew. Marka 14:36, ktoś inny modli się w ten sam sposób, wymieniony w tych dwóch fragmentach. Kto to był i jakie były okoliczności jego modlitwy?
 • Jak myślisz, co znaczy „Abba Ojcze”?
 • Spójrz jeszcze raz na fragmenty i wymień, co każdy z nich mówi o tym, co wydarzy się, gdy staniemy się Bożymi dziećmi:
slide23
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy
slide24
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

WYJAŚNIJ:

Przez cały Nowy Testament, wielu prawdziwych wierzących określało siebie i innych jako niewolników Chrystusa. Apostoł Paweł (List do Tytusa 1:1), Jakub brat Jezusa (List Jakuba 1:1), Apostoł Paweł (2 List Piotra 1:1) i Juda, brat Jezusa (List Judy 1:1) są przykładami tych, którzy nazywali siebie niewolnikami Chrystusa. Wiele razy tłumaczenie może używać słowo “sługa” zamiast „niewolnik”, nie dlatego, że w Grece może oznaczać również sługę, ale dlatego, że słowo „niewolnik” niesie ze sobą bardzo negatywne skojarzenia. Pamietaj, prawdziwi wierzący są adoptowanymi synami i są nazwani synami Boga od momentu kiedy uwierzyli w Niego. Jest to ważne, ponieważ to pokazuje nam, że nie ma przejścia z bycia niewolnikiem Chrystusa do stania się dzieckiem Boga. Prawdziwi wierzący są obydwoma w tym samym czasie.

slide25
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

PRZECZYTAJ:

 • List do Filipian 2:4-9
 • List doRzymian 10:9
slide26
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

ODPOWIEDZ:

 • Odnośnie do Filipian 2:7, co Chrystus uczynił, co powinno stać się przykładem tego, jak powinniśmy widzieć siebie, będąc prawdziwymi wierzącymi?
 • Odnośnie Rzymian 10:9, co musimy wyznać, by stać się zbawionym?
slide27
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

ODPOWIEDZ:

 • Jeśli spojrzymy na obydwa fragmenty, jakie są dwa powody dla których, powinniśmy uważać siebie za niewolników Chrystusa?
 • Co myślisz o tym, by uważać siebie za niewolnika Chrystusa?
slide28
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

PRZECZYTAJ:

 • List do Efezjan 6:5-8

ODPOWIEDZ:

 • Odnośnie Listu do Efezjan 6:5, jak niewolnicy mają być posłuszni swoim ziemskim panom?
 • Odnośnie do Efezjan 6:5-8, jak prawdziwi wierzący (niewolnicy Chrystua) powinni być posłuszni Chrystusowi, ich Panu i Mistrzowi?
slide29
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

PRZECZYTAJ:

 • Ew. Jana 15:13-17
 • Ew. Jana 12: 24-26
slide30
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

ODPOWIEDZ:

 • Odnośnie do Ew. Jana 15:14-15, kto może stać się przyjacielem Chrystusa?
 • Jaka jest korzyść z przybliżenia się do Chrystusa tak blisko, by nazwał nas swoimi przyjaciólmi?
 • Co powiedziałbyś komuś kto chciałby, by Jezus był jego przyjacielem, ale nie jest Mu posłuszny jako Panu?
slide31
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

ODPOWIEDZ:

 • Odnośnie Ew. Jana 12:26, co niewolnik Chrystusa musi robić?
 • Odnośnie do Ew. Jana 12:26, co Jezus obiecuje tym, którzy są Jego niewolnikami?
slide32
2
 • Jesteśmy kupieni jako niewolnicy

PRZECZYTAJ:

 • List do Rzymian 14:7-9

ODPOWIEDZ:

 • Odnieś List do Rzymian 14:8 osobiście do siebie. Przeczytaj go w pierwszej liczbie pojedyńczej. Jeśli żyłbyś w ten sposób, by ten werset miał zastosowanie w twoim życiu tak jak powinien, jak zmieniłoby się twoje życie?
slide33
3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide34
PRZECZYTAJ:
 • II List do Koryntian 5:6-21
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami

ODPOWIEDZ:

 • W II Liście do Koryntian 5:9, jaki jest cel Pawła i prawdziwych wierzących wraz z nim?
 • W II Liscie do Koryntian 5:10-11, co motywuje Apostoła Pawła i tych prawdziwych wierzących z nim do Bojaźni Bożej? Co Bojaźń Boża powoduje?
slide35
ODPOWIEDZ:
 • W II Liście do Koryntian 5:14-15, dlaczego miłość Chrystusa steruje Apostołem Pawłem i innymi, prawdziwymi wierzącymi, którzy są z nim?
 • Odnośnie do II Listu do Koryntian 5:18-20, jakie są trzy rzeczy, które zrobił Bóg dla nas, które spowodowały, że Apostoł Paweł stwierdził, iż jesteśmy ambasadorami Chrystusa?
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide36
ODPOWIEDZ:
 • Odnośnie do II Listu do Koryntian 5:20, co Bóg czyni przez nas teraz kiedy staliśmy sie Jego ambasadorami?
 • W II Liście do Koryntian 5:20, Apostoł Paweł “błaga” innych, aby pojednali się z Bogiem. Jak myślisz, dlaczego błaga ludzi, by pojednali się z Bogiem? (Odpowiedź na to pytanie nie znajduje się w tym tekście)
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide37
ODPOWIEDZ:
 • Kogo znasz? Zrób listę ludzi, którzy nie są prawdziwymi wierzącymi, a z którymi masz kontakt. Upewnij się, że myślisz nie tylko o ludziach, których widzisz codziennie. Być może znasz kogoś w pobliskim miasteczku, gdzie nie ma ewangelicznego Kościoła ani grupy biblijnej. Upewnij się, że włączysz tych ludzi do swojej listy.
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide38
ODPOWIEDZ:
 • Jakie było twoje ostatnie doświadczenie? Czy planowałeś pojednanie się z Bogiem osoby z twojej listy? Jeśli nie, dlaczego nie? Jeśli tak, co się wydarzyło?
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide39
PRZYPOMNIJ:

W ewangelizacji pracujemy razem z Bogiem:

 • Bóg powołał tych, których wybrał - my błagamy Go, by wybrał tych których kochamy.
 • Bóg przekonuje serca tych, których wybrał - my błagamy Go by dał nam możliwość rozmawiania z nimi o Nim.
 • Bóg daje nam słowo, którego potrzebujemy – my stawiamy siebie tam, gdzie możemy Mu służyć przez mówienie innym o Nim.
 • Bóg apeluje o pojednanie – my błagamy tych, z którymi rozmawiamy by usłyszeli Jego wołanie.
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide40
PRZYPOMNIJ:

Jako ambasadorzy:

 • Musimy pamiętać, że Bóg już nakazał nam by iść, wiec raczej zamiast czekać na Niego by powiedział Ci kiedy i gdzie, bądź gotowy by zacząć tu i teraz.
 • Potrzebujemy pokazywać miłość innym. Zamiast sprzedawać zbawienie, pokaż prawdziwe zainteresowanie ich życiem.
 • Powinniśmy dzielić ich troski. Zadawaj pytania i słuchaj kiedy mówią. Następnie zapytaj, czy możesz modlić się o nich? Módl się o rzeczy, o które prosili, jak również o to, by Bóg dał im pragnienie pojednania się z Nim.
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide41
PRZYPOMNIJ:

Jako ambasadorzy:

 • Musimy pokazać im naszą relację z Bogiem. Zapytaj, czy możesz powiedzieć, co Bóg uczynił dla ciebie, lub co przeczytałeś dzisiaj w Biblii.
 • Musimy być cierpliwi, miłujący i przebaczający. Pamiętaj, że reprezentujesz Chrystusa i zanim nie pojednają się z Nim, nic innego się nie liczy. To jest praca Ducha Świętego, by przekonać ich o grzechu. Twoją pracą jest błaganie ich, by pojednali się z Bogiem.
 • 3
 • Jesteśmy wyznaczeni by być ambasadorami
slide42
R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide43
Powtórka:
 • Jaka jest definicja biblijnego zbawienia?
 • Kim stajemy się, gdy akceptujemy biblijne zbawienie? (wymień trzy rzeczy)
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide44
Praktycznezastosowanie:
 • Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia.
 • Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia.
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide45
Praktycznezastosowanie:
 • Praktykuj mówienie ludziom o tym co Bóg zrobił w twoim życiu. Obserwój rzeczy jakie Bóg czyni w twoim zyciu i pamietaj o nich, byś mógł innym o tym powiedzieć.
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide46
Modlitwa:
 • Weź listę, którą stworzyłeś na tej lekcji i módl się o te osoby.
  • Poproś Boga, by powołał te osoby.
  • Poproś Ducha Świętego, by przekonał ich o potrzebie pójścia za Chrystusem.
  • Poproś Boga o siłę, mądrość, cierpliwość i miłość, aby wykorzystać szansę kiedy przyjdzie.
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide47
Zapamiętaj:

Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest:

 • List do Rzymian 14:8
 • R
 • Prawdziwa wiara w praktyce:
slide48
ROZWAŻ TO:

Biblijne zbawienie w definicji zawiera stanie się Bożymi dziećmi, Jego niewolnikami i Jego ambasadorami. Kiedy więc zdecydowaliśmy się wybrać biblijne zbawienie, zdecydowaliśmy się również, by zmienić nasze życie tak, by stać się takimi jak On i zdecydowaliśmy się, by być Jego posłusznymi niewolnikami i Jego ambasadorami. Niestety, osoba, która mówiła nam o zbawieniu mogła to zrobić źle i albo ignorowała to wszystko, albo sama tego nie rozumiała i zaakceptowaliśmy coś, co nie jest biblijnym zbawieniem.

slide49
ROZWAŻ TO:

W związku z tym, musimy zaakceptować to, że nigdy nie pojednaliśmy się z Bogiem lub zaakceptować biblijne zbawienie takim jakie naprawdę jest. Nie możemy cofać się i udawać, że są inne opcje. Albo wyznamy, że nie jesteśmy prawdziwymi wierzącymi, albo poprosimy Boga o Jego łaske, wiarę i zdolność do pokuty, by nimi się stać.

Czy stajemy się bardziej podobni do Chrystusa? Czy jesteśmy wiernymi, posłusznymi niewolnikami? Czy jesteśmy dobrymi ambasadorami, błagajacymi innych by pojednali się z Bogiem? Jeśli nie pozwolimy Bożemu Duchowi zmieniać nas w ten sposób, przestańmy udawać i pozwólmy prawdziwym wierzącym wokół nas prosić nas byśmy pojednali się z Bogiem.

slide50
Zrozumienie Zbawienia

Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza

ad