za tita speleolo kih objekata u istarskoj upaniji kroz projekte eu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU. www.underground-istria.org. Ogulin, 30. – 31. 01. 2010. godine. Projekt: Underground Istria, 2008. godina. 2006. - Početak razmišljanja o projektu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU' - thetis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za tita speleolo kih objekata u istarskoj upaniji kroz projekte eu

Zaštita speleoloških objekata u Istarskoj županiji kroz projekte EU

www.underground-istria.org

Ogulin, 30. – 31. 01. 2010. godine

2006 po etak razmi ljanja o projektu

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

2006. - Početak razmišljanja o projektu
 • Pogoršanje kakvoće sirovih voda iz krškog vodonosnika koje se koriste kao vode za piće;
 • Nedostatna financijska sredstva;
 • Želja je da se uz financijku pomoć fondova EU osigura smanjenje štetnog djelovanja antropogenog utjecaja na krške fenomene, odnosno krški reljef, karakterističan za veći dio područja Istarske županije.
polazi te

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

Polazište:
 • Odluka o zone sanitarne zaštite

izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji

(Sl.novine IŽ 12/05)

slide4

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“O projektu …”

 • ▌ Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u sklopu Programa
  • PHARE CBC/INTERREG III A 2004-2006
  • Prekogranična suradnja između Slovenije, Mađarske i Hrvatske,
  • Program za susjedstvo
  • ▌Ukupna vrijednost projekta : 132.547,37 €
  • ▌Europska Unija sudjeluje u financiranju projekta s 74% ukupnog iznosa,
  • odnosno 98.085,05 €, dok je Istarska županija za potrebe
  • provođenja projekta osigurala preostalih 26% što iznosi 34.462,16 €
slide5

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“O projektu …”

▌ Nositelj projekta je Istarska županija;

▌ Partner u projektu je JU “Natura Histrica”, u čijoj je nadležnosti upravljanje

zaštićenim područjima u Istarskoj županiji;

▌ Suradnici na projektu su speleolozi Istarskih speleoloških društava“Istra”

iz Pazina, “Had” iz Vrsara, “Proteus” iz Poreča, te udruga “Put” iz Labina.

slide6

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Akcije čišćenja speleoloških objekata”

▌ Velik broj smećem onečišćenih objekata je u direktnom doticaju sa podzemnim

vodama koje su povezane s izvorima pitke vode. Sanacijom takvih objekata

znatno se smanjuje rizik od onečišćenja/zagađenja podzemnih voda i izvora pitke

vode za piće.

slide7

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Akcije čišćenja speleoloških objekata”

▌ Mnogi od tih objekata su nedostupni speleolozima upravo zbog toga što im je ulaz

zatrpan smećem. Sanacijom otpada, ponovno se omogućava njihova dostupnost,

a time i uživanje u njihovim prirodnim ljepotama.

slide8

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Akcije čišćenja speleoloških objekata”

▌ U sklopu projekta odabralo se devet speleoloških objekata, koji su prema

mišljenju istarskih speleologa, najugroženiji i predstavljaju najveće opterećenje za

podzemne vode.

▌ U akcijama čišćenja sudjelovali su speleolozi speleoloških klubova SDI iz Pazina,

SD Proteus iz Poreča i SK Had iz Vrsara.

slide9

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Akcije čišćenja speleoloških objekata”

U razdoblju od godinu dana očistili su se sljedeći speleološki objekti:

▌Pazinska jama u Pazinu;

▌Jama Polje u Katun Lindarskom;

▌Brečevska jama u Tinjanu;

▌Jama Jamorina u Pazinu;

▌Ponor kod Stancije Vergotini kod Tara;

▌Jama kod Štifanići kod Baderne;

▌Jama kod Radoši u Višnjanu;

▌Jama Golubinka kod Kloštra i

▌Jama Dvori kod sela Dvori blizu Poreča.

slide10

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Baza podataka speleoloških objekata”

▌ Uspostavom GIS-a sustava, sa bogatom bazom podataka o 709 objekata

(lokacija, dimenzije i podacima o biološkoj raznolikosti i drugim prirodnim

vrijednostima podzemnih krških ekoloških sustava), osigurala se osnova za

njihovo učinkovito upravljanje i zaštitu.

slide11

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Edukacija o vrijednostima i potrebi zaštite speleoloških objekta”

 • U sklopu projekta održane su:
 • tri radionice za lokalno stanovništvo,
 • jedna stručna radionica za speleologe,
 • sedam predavanja u trajanju od
 • jednog školskog sata u
 • srednjim školama Istre.
slide12

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Edukacija o vrijednostima i potrebi zaštite speleoloških objekta”

RADIONICE ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

▌ Na radionicama su se prisutni upoznali sa fenomenom krša, njegovom

iznimnom prirodnom vrijednosti i podložnostima zagađenjima. Isto tako,

naglašena je i direktna opasnosti od onečišćenja podzemnih voda.

slide13

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Edukacija o vrijednostima i potrebi zaštite speleoloških objekta”

STRUČNA RADIONICA ZA SPELEOLOGE

▌ Stručna radionica za speleologe održana je u jami Piskovica u Gologoričkom dolu

u općini Cerovlje.

▌ Radionicu je vodio mr.sc. Roman Ozimec, dipl. ing. biol., koji je istarske

speleologe upoznao sa znanstvenim pristupom speleološkim objektima, uvjetima

u jamama, posebnostima dinarskog krša, metodama uzorkovanja i dr..

slide14

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Edukacija o vrijednostima i potrebi zaštite speleoloških objekta”

PREDAVANJA O PROJEKTU U SREDNJIM ŠKOLAMA ISTRE U SKLOPU

PROJEKTA “EKO TEENS” UDRUGE PUT IZ LABINA

▌ Predavanja u trajanju od jednog školskog sata održana su učenicima srednjih

škola u Istri pod vodstvom udruge "Put" iz Labina. U suradnji sa Istarskom

županijom udruga Put je izradila edukativni materijal o kršu i speleologiji kojeg je

prezentirala učenicima uz pomoć speleologinje Romine Brumnić, iz speleološkog

društva SDI Pazin iz Pazina.

slide15

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Edukacija o vrijednostima i potrebi zaštite speleoloških objekta”

▌ Uz edukaciju o kršu i prikazivanje rezultata projekta, učenicima je demonstrirano i

korištenje speleološke opreme te im je odgovarano na brojna postavljena pitanja

o mogućnostima bavljena speleologijom, uvjetima u jamama i sl..

slide16

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Promotivni materijali projekta”

▌Za potrebe projekta izrađen je web portal (www.underground-istria.com)

na kojemu se nalaze svi materijali, prezentacije, foto i video zapisi, te elaborati

izrađeni za vrijeme trajanja projekta;

▌Web portal osmišljen je i služi kao mjesto

na kojemu se nalaze sve novosti o

speleologiji u Istri;

▌Projekt je bio iznimno dobro medijski

popraćen, što je moguće vidjeti i po bogatom

“press clipping-u” projekta također dostupnim

na web portalu.

slide17

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Promotivni materijali projekta”

PROMOTIVNI MATERIJALI PROJEKTA

▌Tiskano je 4000 letaka na hrvatskom i engleskom jeziku koji su podijeljeni

svim turističkim zajednicama u Istarskoj županiji, školama, općinama i

speleo klubovima uključenim u ovaj projekt.

▌Letak je dostupan na web portalu projekta

www.underground-istria.org

slide18

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

“Elaborati valorizacije”

▌ Izradom elaborata valorizacije 9 “najvrjednijih” objekata, postavljena je osnova

za aktivno očuvanje iznimnih prirodnih ljepota krških fenomena kojima Istra

obiluje.

▌ Sažetci svih elaborata nalaze se na web portalu projekta.

slide19

Projekt: Underground Istria, 2008. godina

Zaključak

▌ Čišćenjem 9 otpadom najugroženijih objekata započelo se sa smanjivanjem

pritisaka na kvalitetu podzemnih voda i izvora voda za piće.

▌ Kroz edukativne radionice stanovništvo se upoznalo sa vrijednostima

područja na kojemu živi, kao i potrebi njegove zaštite.

▌Elaborati valorizacije služe kao prikaz “nultog stanja” u cilju uspostave održivog

upravljanja i zaštite speleoloških objekata, te smanjenja negativnog utjecaja na

podzemne vode Istre.

▌ Izradom Baze podataka i utvrđivanjem trenutnog stanja spilja i jama stvorena je

osnova za daljnja praćenja i održivost korištenja prostora.

projekt kup k arst u nderground p rotection ipa cbc slo hr 2007 2013
Projekt: KUP - Karst Underground ProtectionIPA CBC SLO - HR 2007. – 2013.
 • Vodeći partner - Istarska županija

UO za održivi razvoj

Odsjek za zaštitu okoliša

 • Partneri u projektu - Hrvatska:

JU Natura Histrica

- Slovenija:

Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna

 • Suradnici u projektu - Hrvatska:

Hrvatsko biospeleološko društvo

Park prirode Učka

- Slovenija:

Notranjski muzej, Postojna

Speleološki savez RS

www.underground-istria.org

slide21

Projekt: KUP –

Karst Underground ProtectionIPA CBC SLO - HR 2007. – 2013.

 • Planirano trajanje projekta:

2 godine (2010. godina - 2012. godina)

 • Ukupan proračun projekta:

652.444,24 €

 • EU osigurava iznos od 554.577,61 € (85%)
 • Iznos od 97.866,64 € (15%) osigurati će:

Istarska županija (Hr) –69.460,32 € (11%)

Institut za krš (Slo) – 28.406,31 € (4%)

www.underground-istria.org

op i ciljevi
Opći ciljevi
 • Zaštita i unaprjeđenje stanja speleoloških objekata u cilju očuvanja kakvoće krškog vodonosnika na pograničnom području Istre i Slovenije

www.underground-istria.org

op i ciljevi1
Opći ciljevi

2. Jačanje suradnje i zajedničko djelovanje regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša u Hrvatskoj i Sloveniji;

www.underground-istria.org

op i ciljevi2
Opći ciljevi

3. Osigurati prepoznatljivost područja promocijom krajobraznih i prirodnih posebnosti krškog geografskog područja Istre.

www.underground-istria.org

specifi ni ciljevi
Specifični ciljevi
 • Zaštita i sprječavanje onečišćenja /zagađenja krškog vodonosnika;
 • Inventarizacija i planirano upravljanje speleološkim objektima projektnog područja sa ciljem osiguranja njihove održivosti;
 • Uspostava speleo kuće kao centra djelovanja međunarodne mreže institucija i udruga civilnog društva koje se bave speleologijom, zaštitom okoliša i krškim fenomenima;
 • Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti krškog područja s ciljem povećanja kvalitete života.

www.underground-istria.org

aktivnosti
Aktivnosti

Renoviranje napuštene škole u Vodicama u Općini Lanišće u Istri

 • Revitaliziracija napuštene škola u Vodicama u Općini Lanišće u:
  • edukacijski i znanstveni centar sa mogućnošću održavanja terenske nastave slovenskih i hrvatskih škola i fakulteta;
  • smještajne kapacitete za hrvatske i slovenske speleologe i speleološke ekspedicije;
  • sjedište međunarodne mreže speleologa (koja će se oformiti kroz ovaj projekt) te podružnica Međunarodnog speleološkog saveza.

www.underground-istria.org

aktivnosti1
Aktivnosti

Renoviranje napuštene škole u Vodicama u Općini Lanišće u Istri

Planirani trošak: 207.065,46 €

 • Veća prisutnost i mobilnost znanstvenika i mladih osoba - Bolja kvaliteta života na području Ćićarije!

www.underground-istria.org

aktivnosti2
Aktivnosti

Provođenje bio speleoloških istraživanja na projektnom području

Planirani trošak: 65.753,77 €

 • Provedba znanstvenih istraživanja na ukupno 12 lokacija na projektnom području provodi tim od 4 bio speleologa (2 hrvatska i 2 slovenska znanstvenika).
 • Nabavka potrebne opreme koja će se na kraju projekta prepustiti na korištenje “Speleo kući” kao centru u kojemu će se održavati edukacija slovenskih i hrvatskih speleologa.
 • Objava rezultata znanstvenih istraživanja u znanstvenim časopisima i na službenim web stranicama projekta.

www.underground-istria.org

slide29

Aktivnosti

Nadogradnja postojeće Baze podataka speleoloških objekata

Planirani trošak: 34.110,34 €

 • Nabavka servera, kompjutera i software-a potrebnog za vođenje baze.
 • Izrada WebGIS aplikacije koja će omogućiti pregledavanje podataka putem interneta sa različitim razinama dostupnosti.
 • Nadgradnja postojeće Baze speleoloških objekata sa podacima o dodatnih 600 objekata.

(Trenutno se u Katastru speleoloških objekata nalaze osnovne informacije o 709 spilja i jama u Istri sakupljene u sklopu projekta “Underground Istria”).

www.underground-istria.org

slide30

Aktivnosti

Sanacija otpadom opterećenih objekata na projektnom području

Planirani trošak: 105.228,94 €

 • Čišćenje 12 speleoloških objekata (6 objekata na slovenskoj, te 6 objekata na hrvatskoj strani).
 • Čišćenjem speleoloških objekata umanjuje se opasnost o zagađenja podzemnih voda otpadom odbačenim u spilje i jame, te se osigurava kontinuirana medijska prisutnost što značajno doprinosi senzibilizaciji javnosti.

www.underground-istria.org

slide31

Aktivnosti

Edukacija speleologa i lokalnog stanovništva po ciljanim skupinama

Planirani trošak: 45.718,33 €

 • Radionice, prezentacije i seminari u Istarskoj županiji i Sloveniji za različite ciljane skupine.
 • Uspostava suradnje sa fakultetima, školama, institutima i drugim institucijama, radi održivosti rada “Speleo kuće” i nakon završetka projekta.
 • Edukacija speleologa radi unaprjeđenja osnovnih vještina u znanstvenim istraživanjima u speleologiji.
 • Nabavka osnovne opreme za uzorkovanje i definiranje osnovnih ekoloških pokazatelja.

www.underground-istria.org

slide32

Aktivnosti

Promotivne aktivnosti

Planirani trošak: 21.503,00 €

 • Izrada 30 minutnog edukativnog dokumentarnog filma namijenjenog prvenstveno školama i fakultetima.
 • Svrha materijala je upoznavanje sa uvjetima koji vladaju u podzemlju, oblicima života i prilagodbama na ekstremne uvjete podzemlja, osjetljivost krša na sve oblike onečišćenja uz naglasak na posebnost krša i nužnosti njegove zaštite.
 • Nadogradnja postojeće web stranice projekta Underground Istria (web GIS baza).
 • Izrada plakata, letaka, brošura, fotografija, info tabela i drugih promotivnih materijala.

www.underground-istria.org

slide33

Hvala na pažnji!

www.underground-istria.org