slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISTORIJAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISTORIJAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ISTORIJAT - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISTORIJAT' - thetis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Подобрување на имплементацијата и примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Законот за безбедност на клацифицирани информации и Законот за заштита на личните податоциDirekcija za bezbednost na klasificirani informaciiLidija Kostovska, v.d.direktorSkopje, 30 maj 2007

istorijat
ISTORIJAT

2007

1996 g.-Bezbednosna spogodba za za{tita i razmena na klasificirani informacii me|u Republika Makedonija i NATO

1996 g.-Slu`ba za recipro~na bezbednost vo ramkite na Ministerstvoto za odbrana (re{enie na ministerot doneseno soglasno zaklu~ok na Vladata na R. Makedonija)

2002 g.-Nacionalen Bezbednosen Avtoritet na R.Makedonija vo NATO kontekst-Posebna slu`ba na Vladata na Republika Makedonija so svojstvo na pravno lice(Odluka na Vladata na R.Makedonija)

2004 g.-Direkcija za bezbednost na klasificirani informacii (DBKI)-samostoen organ na dr`avna uprava so svojstvo na pravno lice (Zakon za klasificirani informacii)

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

zakonska ramka
ZAKONSKA RAMKA

2007

2004 g.-Zakon za klasificirani informacii

-Uredba za administrativna bezbednost na klasificirani informacii

-Uredba za fizi~ka bezbednost na klasificirani informacii

-Uredba za bezbednost na lica korisnici na klasificirani informacii

2005 g.-Uredba za informati~ka bezbednost na klasificirani informacii

-Uredba za industriska bezbednost na klasificirani informacii

Me|unarodni propisi:

-NATO Bezbednosna politika CM-(2002)49 i 50 i Direktivi vo sostav

-Odluka na Sovetot na EU 2001-264-EY i amandmani od 20.12.2005

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

bezbednost na klasificirani informacii
BEZBEDNOST NA KLASIFICIRANI INFORMACII

2007

-Bezbednosna organizacija

-Administrativna bezbednost

-Fizi~ka bezbednost

-Bezbednost na lica korisnici na

klasificirani informacii

-Informati~ka bezbednost

-Industriska bezbednost

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

bezbednosna organizacija implementacija
BEZBEDNOSNA ORGANIZACIJA-IMPLEMENTACIJA

2007

-Opredeluvawe na organizacioni edinici za rabota so klasificirani informacii (delovodstva/registri/kontrolni to~ki)

-Utvrduvawe na rabotni mesta na koi }e se rakuva so klasificirani informacii

-Opredeluvawe na ovlasteno lice za efikasno i koordinirano izvr{uvawe na pravata i obvrskite koi se odnesuvaat na klasificirani informacii (~len 61 stav 3 od ZKI)

-Kadrovsko popolnuvawe na rabotnite mesta na koi }e se rakuva so klasificirani informacii

-Zapoznavawe na vrabotenite so propisite za za{tita na klasificiranite informacii

-Izrabotka na interni akti za postapuvawe so klasificirani informacii vo itni slu~ai

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

administrativna bezbednost implementacija
ADMINISTRATIVNA BEZBEDNOST-IMPLEMENTACIJA

2007

-Utvrduvawe na stepenot i obele`uvawe na klasificiranata informacija

-Evidencija, reprodukcija, rasporeduvawe, rasprostranuvawe, kontrola, ~uvawe i uni{tuvawe na klasificiranata informacija

-Prenos na klasificirana informacija

-Spre~uvawe na otkrivawe na tajnosta na klasificiranata informacija

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

fizi ka bezbednost implementacija
FIZI^KA BEZBEDNOST-IMPLEMENTACIJA

2007

-Procena za mo`no naru{uvawe na bezbednosta na klasificiranata informacija so nasilen upad ili neovlasten pristap , upotreba i uni{tuvawe

-Opredeluvawe na bezbednosen pojas okolu objektot i na bezbednosni i administrativni zoni vo objektot

-Organizirawe na fizi~ko obezbeduvawe, primena na tehni~ki i drugi sredstva za obezbeduvawe na objekti i prostorii so klasificirani informacii

-Kontrola na vlez, dvi`ewe i izlez na lica i vozila za prenos na klasificirani informacii

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

bezbednost na lica korisnici na klasificirani informacii implementacija
BEZBEDNOST NA LICA KORISNICI NA KLASIFICIRANI INFORMACII-IMPLEMENTACIJA

2007

-Opredeluvawe na lica korisnici na klasificirana informacija

-Opredeluvawe na lica za rabota i postapuvawe so klasificirani informacii

-Otpo~nuvawe na postapka za dobivawe na bezbednosen sertifikat

-Zapoznavawe na licata za rabota i postapuvawe i na korisnicite na klasificirani informacii so bezbednosnite standardi i proceduri

-Barawa za izdavawe na dozvola za pristap do klasificirani informacii

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

industriska bezbednost implementacija
INDUSTRISKA BEZBEDNOST-IMPLEMENTACIJA

2007

-Barawe za izdavawe na bezbednosen sertifikat za pravni i fizi~ki lica koi proizveduvaat, upotrebuvaat ili imaat kontakt so klasificirani informacii

-Izrabotka na bezbednosni pravila i proceduri pri sklu~uvawe i izvr{uvawe na klasificirani dogovori

  • Za{tita od gubewe ili otkrivawe na tajnosta na klasificiranite informacii sodr`ani vo industriski dogovori ili vo me{oviti trgovski dru{tva

-Vospostavuvawe proceduri za poseta na fizi~ki i pravni lica od drugi zemji na objekti i industriski dru{tva kade se proizveduvaat, rakuvaat i ~uvaat klasificirani informacii

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

podobruvawe na implementacijata na zki
PODOBRUVAWE NA IMPLEMENTACIJATA NA ZKI

2007

-Revizija na klasificiranite informacii ~ij izgotvuva~ e organot/institucijata (razgleduvawe i ocenuvawe na potrebata od natamo{no zadr`uvawe na klasifikacija;rokovi;prestanok;~l.20)

-Pravilno utvrduvawe na stepenot na za{titata na informacijata(vrz osnova na sodr`inata i eventualnata {teta po interesite na RM-trajni, vitalni, va`ni)

-Prezemawe na merki i aktivnosti za za{tita na informaciite (soglasno stepenot na klasifikacija, obemot i formata na informaciite i procenata za zakanite po nivnata bezbednost; site bezbednosni merki)

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

podobruvawe na implementacijata na zki prodol enie
PODOBRUVAWE NA IMPLEMENTACIJATA NA ZKI-prodol`enie

2007

-Prezemawe na merki i aktivnosti za kontrola vrz sproveduvaweto na bezbednosnite standardi i proceduri (DBKI-konsultacii, sorabotka, koordinacija, kontrola)

-Prezemawe merki i aktivnosti vo slu~ai na prekr{uvawe na bezbednosta na klasificiranite informacii (propi{uvawe proceduri; opredeluvawe lica za postapuvawe vo takvi slu~ai; informirawe na DBKI)

-Izmena na odredbite od ~len 70 do ~len 76 od Zakonot za klasificirani informacii (vo procedura)

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija

podobruvawe na primenata na zki
PODOBRUVAWE NA PRIMENATA NA ZKI

2007

-Obuka na korisnicite na klasificirani informacii, kako i na zainteresiranite organi, institucii, organizacii i poedinci za pravilna primena na ZKI, podzakonskite akti i drugite me|unarodni propisi

-Kadrovska popolna i profesionalizacija na rabotnite mesta na licata koi rabotat so klasificirani informacii vo registrite/ kontrolnite to~ki

-Krevawe na nivoto na bezbednosnata kultura vo Republika Makedonija

Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija