IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u osmišljavanju, sprovođenju i postizanju ef...
Download
1 / 17

Istorijat - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa. Istorijat. IAN Me đunarodna mreža pomoći Domaća nevladina organizacija osnovana 1997. Balkanska mreža telecentara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istorijat' - phuc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istorijat

IAN-ovo iskustvo, naučene lekcije i najbolje prakse u osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa


Istorijat
Istorijat osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • IAN Međunarodna mreža pomoći

  • Domaća nevladina organizacija osnovana 1997.

  • Balkanska mreža telecentara

  • 2001. osnovan IAN Telecentar – Edukativni odsek

  • Kursevi: IT, engleski jezik, socijalne veštine, preduzetništvo

  • Međunarodni sertifikati

  • Socijalno preduzeće


Misija
Misija osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Omogućavanje i približavanje koncepta celoživotnog učenja marginalizovanim kategorijama stanovništva

 • Cilj je bolja socijalna i ekonomska integracija, poboljšanje šansi za pronalaženje novog/boljeg posla, poboljšanje psihičkog statusa i proširenje socijalne mreže


Principi rada
Principi rada osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Kontinuitet u radu

 • One Stop centar

 • Holistički pristup usmeren na klijenta

 • Mešanje grupa

 • Zahtevni programi

 • Najslabija karika

 • Fokus na kvalitetu, ne na kvantitetu


Polaznici

Izbegla lica iz BiH i Hrvatske osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

Interno raseljena lica sa Kosova

Romi

Nezaposleni

Socijalni slučajevi

Osobe sa HIVom

Osobe sa invaliditetom

Žrtve nasilja

Žene

Mladi

Mladi u sukobu sa zakonom

Samohrani roditelji

Osobe sa mentalnim poremećajima

Polaznici


Rezultati
Rezultati osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Od 2004. godine

 • Partnerstvo sa Microsoft-om

 • Održano 9477 kurseva za 2776 pojedinaca iz ugroženih grupa

 • od toga 6562 besplatna IT kursa za 2027 pojedinaca iz ugroženih grupa

 • Upošljavanje do 50%


Procenat odr anih kurseva 2004 2010
Procenat odr osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupažanih kurseva (2004-2010)


Broj odr anih it kurseva 2004 2010
Broj održanih IT kurseva (2004-2010) osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa


Budu nost
Budućnost osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Nastavak sprovođenja besplatnih IT kurseva za ranjive grupe

 • Razvoj mreže srpskih telecentara

 • Promocija važnosti eSkills veština među ugroženim grupama

 • izgradnja partnerstva između NVO, javnog i privatnog sektora i primenu praksi iz EU u oblasti digitalne uključenosti


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji ! osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

Ivan Stojilović

IAN Međunarodna mreža pomoći

Koordinator IAN Telecentra

edu@ian.org.rs


It edukacija

IT edukacija osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

Iskustva iz učionice


Polaznici1

Izbegla lica iz BiH i Hrvatske osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

Interno raseljena lica sa Kosova

Romi

Nezaposleni

Socijalni slučajevi

Osobe sa HIVom

Osobe sa invaliditetom

Žrtve nasilja

Žene

Mladi

Mladi u sukobu sa zakonom

Samohrani roditelji

Osobe sa mentalnim poremećajima

Polaznici


Sli nosti
Sličnosti osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Potreba za poslom kao motiv za edukaciju

 • Početno nepoverenje i nesigurnost

 • Prvi kurs – najveća prepreka

 • Prvi uspeh – vetar u leđa


Razlike
Razlike osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Prilagođavanje nastave uzrastima

 • Prilagođavanje nastavnog materijala (osobe sa invaliditetom)

 • Specifičnosti ugroženih grupa

  • raseljeni – izbegli

  • mladi Romi – mladi u sukobu sa zakonom


Problemi
Problemi osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Odustajanje kod prve stepenice

 • Neredovni dolasci na nastavu (honorarni poslovi, porodični problemi, narušeno zdravlje)

 • Nedostatak uslova za vežbanje

 • Kompjuterska anksioznost


Predlozi
Predlozi osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

 • Stalno motivisanje polaznika

 • Zamoliti polaznike da najave svaki izostanak

 • Identičan kurs u dva termina dnevno

 • Obezbediti prostor za vežbu


Hvala na pa nji1

Hvala na pažnji ! osmišljavanju, sprovođenju i postizanju efekata programa ICT edukacije na zapošljavanje ranjivih grupa

Borko Vujadinović

IAN Međunarodna mreža pomoći

IT Trener IAN Telecentra