Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren
Download
1 / 16

Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren. Om Arkivverket, arkivlandskapet og jobbene Lars Christian Jenssen Riksarkivet 25.09.2008. Det norske arkivlandskapet (1). Aktører:. Arkiv- danning. Yrkestitler: Arkivledere Arkivarer Arkiv- konsulenter Records Managers. Stat. Kommune.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren

Arbeid og arbeidsmuligheter iarkivsektoren

Om Arkivverket, arkivlandskapet og jobbene

Lars Christian Jenssen

Riksarkivet

25.09.2008


Det norske arkivlandskapet 1
Det norske arkivlandskapet (1)

Aktører:

Arkiv-

danning

Yrkestitler:

Arkivledere

Arkivarer

Arkiv-

konsulenter

Records

Managers

Stat

Kommune

Privat

Sentralt:

Departementer

Direktorater m.m.

Regional og

lokal

forvaltning

Sentraladm. etater m.v.

Skoler

Helse-institusjoner

Etc.

Bedrifter

Organi-sasjoner

Stiftelser

Personer

Yrkestitler

Riksarkivar

Fylkesa.

Byarkivar

Arkivarer

Rådgivere

Archivists

Riksarkivet

Statsarkivene

Kommuner og fylker

Egne depoter (AAB m.fl.)

Depot-

funk-

sjoner

Riksarkivet

(sentral)

Statsarkiver

(regional, lokal)

Byarkiver

Inter-kommunale arkiver (IKAer)


Det norske arkivlandskapet 2
Det norske arkivlandskapet (2)

Aktører: myndigheter og organisasjoner

Aktivt

arkiv

Arkiv-

danning

Statlig myndighet:

Riksarkivaren

Organisasjoner:

Norsk Arkivråd

Kommunalt arkivfaglig forum (KAF)

Bort-

sett-

ings-

arkiv

Depot-

funk-

sjoner

Statlig myndighet:

Riksarkivaren

Statlig utviklingsorgan:

ABM-utvikling

Organisasjoner:

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Arkivarforeningen

Depot-

arkiv


Arkivverket
Arkivverket

 • Landsdekkende etat med Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv.

 • Moderne kulturetat med lange tradisjoner

 • Riksarkivet opprettet 1817

 • Eldste statsarkiv: Trondheim, opprettet 1850

 • Feiret 100-årsjubileum som etat i 2004


Arkivverket oppgaver
Arkivverket - oppgaver

 • Ta vare på kulturarv-materiale

  Bilde: Brev (diplom) fra Pave Clemens til alle geistlige i Norge fra 1189


Landets eldste kirkebok, fra Andebu, Vestfold, 1636-1738, oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg


Oppgaver
Oppgaver oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

 • Ta vare på arkiver fra statlige virksomheter – departementer, direktorater etc.

 • Tilgjengeliggjøre arkiver for brukere

 • Legge til rette for forsvarlig arkivdanning i offentlig forvaltning

 • Bevare privatarkiver


Ressurser
Ressurser oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

Utstrakt bruk av teknologiske løsninger

Ca. 250 medarbeidere

Ved inngangen til 2008 241 ansatte

216 årsverk

Årlig budsjett på ca. 230 millioner kroner.


Arkivstatistikk 2007 1
Arkivstatistikk 2007 (1) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

Norske arkivinstitusjoner samlet hadde 42.799 besøk.

Tallet lavt i forhold til museene, men besøks-typen er annerledes og som oftest mer langvarig i arkivene.

33 norske arkivinstitusjoner fikk i alt 83.397 publikumsforespørsler som ble besvart skriftlig

39.674 om velferdsformål

31.036 om eiendomsdokumentasjon

12.687 andre spørsmål

Kilde: ABM-utviklings statistikk for 2007


Arkivstatistikk 2007 2
Arkivstatistikk 2007 (2) oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

 • 33 norske arkivdepotinstitusjoner hadde ca. 360.000 hyllemeter papirarkiv. Tilsvarer distansen Oslo-Mandal.

 • De 33 arkivinstitusjonene hadde seks millioner fotografier.

 • Det ble levert 355 uttrekk fra elektroniske arkiver til arkivdepotinstitusjonene.

 • Digitalisering av tekstdokument dominerer over andre medietyper. Totalt er det digitalisert ca. 8 millioner dokumentsider i institusjonene.

 • Kilde: ABM-utviklings statistikk for 2007


Yrkesgrupper i arkivverket
Yrkesgrupper i Arkivverket oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

 • Arkivarer

  • Vitenskapelige stillinger

  • Forskningsmuligheter

 • Rådgivere / konsulenter

 • Konserveringspersonale

 • IT-personale

  • Arkivarfunksjoner: Bevaring og formidling


S rlig relevante utdanninger
Særlig relevante utdanninger oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg

 • Arkivkunnskap

 • Historie

 • Kulturhistorie

 • IT-utdanning

 • Forvaltningsinformatikk

 • Juss

 • Konserveringsteknisk utdanning


Hvor ofte er det eller blir det ledige stillinger i arkivsektoren
Hvor ofte er det eller blir det ledige stillinger i arkivsektoren?

 • Rollene som arkivar og arkivkonsulent i endring

  • Gjelder både arkivdanningen og arkivdepotene

  • Økte veilednings-, formidling- og styringsfunksjoner

  • Sterkere krav om høy kompetanse, også spesialisert

  • Utbygging av stillinger

 • Generasjonsskifte


Ledige stillinger akkurat n
Ledige stillinger akkurat nå arkivsektoren?

Deltidsjobber for studenter i Statistisk Sentralbyrå (frist 24.9) – e-post til [email protected] Studenthjelp

Fulltids stilling som arkivkonsulent i Norges Vassdrags- og energidirektorat (Majorstuen)

Vikariat som arkivleder, Språkrådet, (Solli Plass)

Rådgiver-, konsulent- og arkivar-stillinger

i flere seksjoner i Riksarkivet


Lenker
Lenker arkivsektoren?

Arkivverket

ABM-utvikling

Arkivarforeningen

Norsk Arkivråd

Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP

”Veien videre” (ARKIV)


ad