fou arbeid ved h gskulen i sogn og fjordane n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FOU-arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane PowerPoint Presentation
Download Presentation
FOU-arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
vielka-diaz

FOU-arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
FOU-arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FOU-arbeid ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Sølvi Lillejord Professor II

  2. CV • Dr. Philos 2000 • Professor i pedagogikk 2004 • Styrer ved Institutt for utdanning og helse • Leder av forskningsgruppen Productive Learning Practice • Leder av forskerskolen WNGER (Western Norway Graduate School of Educational Research)

  3. CV • Leder av Nasjonalt Fagråd for Utdanningsvitenskap • Leder Planutvalg som skal forberede nytt forskningsprogram for utdanningsvitenskapelig forskning (10 år) • Leder prosjekt med 3 universiteter i Det sørlige Afrika (6 PhD-kandidater) • Extraordinary Professor ved University of Pretoria

  4. FOU-arbeid • Alle ansatte i universitets- og høgkolesektoren har undervisning og forskning i stillingene sine • Undervisningen blir i stor grad organisert for oss • Forskningen må vi organisere selv • Forskningsformidling er en forpliktelse for ansatte i UH-sektoren.

  5. Forskning • Evalueringen av norsk pedagogisk forskning • I dag organiseres forskning i større grad i grupper • Forskeropplæring i forskerskoler • En forutsetning for deltakelse i WNGER er gruppedannelse • HiSF forpliktet seg i søknaden til å etablere gruppe i læringsforskning

  6. Mer om WNGER • Ingrid Fossøy er HiSF sin representant i WNGER og medlem av styringsgruppen • WNGER: UiB, HiSF, HSH, HiB og NLA • UiB: Productive Learning Practice • HiSF: Læringsforskning • HSH: Digital læring • HiB: Profesjonskunnskap • NLA: Pedagogisk filosofi

  7. Professor II-arbeid • Dialogpartner • FOU-utvalget (idealer og realiteter) • FOU-leder (strategidiskusjoner) • Planarbeid • Strategi med hensyn til stillingsutlysninger • Gode koblinger mellom regional nytte og forskningsgevinst

  8. Professor II-arbeid • Veiledning av kandidater • Inn i PhD-programmet (VNN) • Veiledning på oppgaver • Veiledning ved søknadsskriving