banaz l e m ll e t m m d rl 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STANDART DOSYA PLANI PowerPoint Presentation
Download Presentation
STANDART DOSYA PLANI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

STANDART DOSYA PLANI - PowerPoint PPT Presentation


 • 482 Views
 • Uploaded on

BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011. STANDART DOSYA PLANI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STANDART DOSYA PLANI' - tess


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evrak dosyalama ve ar v h zmetler ne da r mevzuat

Kanun No: 3473 28 Eylül 1988Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında KanunTarih: 16/05/1988Yayımlandığı Resmi Gazete: Sayı: 19816Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik1991/17 sayılı ve 13/8/1991 tarihli Haberleşme Kodu Uygulaması ile ilgili Başbakanlık GenelgesiYayımlandığı Resmi Gazete: 02/12/2004 Sayı: 25658Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik25/03/2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Konulu Başbakanlık Genelgesi

EVRAK DOSYALAMA VE ARŞİV HİZMETLERİNE DAİR MEVZUAT
tan mlar

Dosya;

Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubunu,

Tümleşik Dosya;

Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı (Personel Dosyası, Dava Dosyası,Proje Dosyası vb.)

Dosya Planı;

Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanterini,

Standart Dosya Planı;

2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesiyle uygulamaya konulan dosya planını

Tanımlar
tan mlar1

Haberleşme Kodu;

1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle yürürlüğe konulan yazının hazırlandığı birimi bağlı bulunduğu teşkilatla birlikte tanımlayan ve alt birimlere kadar kullanacakları kodları,

Dosyalama;

Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemini,

Ortak Alan;

Standart dosya planında 000-099 ve 600-999sayısal aralığındaki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış dosya planlarını

Tanımlar
tan mlar2

Ana Hizmet Faaliyetleri;

 • Kurum ve kuruluşların kendilerinin hazırlamakla

yükümlü oldukları 100-599sayısalaralığındaki dosya planlarını

Ana Dosya;

 • Standart dosya planında koyu renkle belirtilip geneli ifade eden alt konulara ait dosyaların içine konulabileceği dosyaları

Saklama Kodu;

 • Standart dosya planı çerçevesinde oluşacak dosyaların saklanma sürelerinin belirtileceği kodları ifade eder.
Tanımlar
standart dosya plan n n uygulanmas

Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için 000-099sayısal aralığı kullanılmıştır.

Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimlere (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ait faaliyetler ile her kurum ve kuruluşta benzer faaliyet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin açılması gereken dosyalar ise, birim adı belirtilmeksizin faaliyetin adı altında 600-999 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.

Standart Dosya Planının Uygulanması
standart dosya plani
Kurumların her biriminde var olması muhtemel olan bu dosyalar bütün birimlerce kullanılabilir.(000-099 aralığı)STANDART DOSYA PLANI
dosyalama lemler nde uyulacak kurallar

Dosya Planlarının 000-099ve 600-999 sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin 100-599 sayısal aralığında yer alan konuların ise kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içeriği unutulmamalıdır.

DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
dosyalama lemler nde uyulacak kurallar1

Kurum dışından gelen bir yazıda 100-599 sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının,o kurumun ana faaliyetlerini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli;bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır.

DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
dosyalama lemler nde uyulacak kurallar2
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR

Örnek;

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kurumdan gelen

147.04.02.00 dosya numaralı “Dershane Açılması” konulu bir yazının cevabı

Müdürlüğümüzden

410.01.00.00 dosya numaralı “Özel Dershane İşleri” konulu bir yazı şeklinde olmalıdır.

147 Eğitim ve Spor Yapıları

410 Özel Yaygın Eğitim Kurumları

standart dosya plan n n uygulanmas1
Standart Dosya Planının Uygulanması

Ana konular için 000 sayısal, birinci, ikincive üçüncü alt konular için 00 sayısal

karakterler kullanılmıştır

standart dosya plan n n uygulanmas2

Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır.

 • Örnek;
 • Sayı:B.02.0.ARV.0.11.01.03-805.02.01-3473
   • A B C
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası.
Standart Dosya Planının Uygulanması
standart dosya plan n n uygulanmas3
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.04-821.04.00.00[06]-345
   • A B C
   • Yürütme Organı İl Teşkilatı ANA DOSYA
   • MEB İl Kodu 1.Alt Konu
   • Taşra Teşkilatı İlçe Kodu 2.Alt Konu
   • İlçe Birim Kodu 3.Alt Konu
   • (Kültür,Tanıtım İşleri)(Anadolu Lisesi)
   • (Tur ve Gezi)
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas4

Örnek

-622.01/69: Talep ve Şikayetler (Bayburt)

-724.01.03/DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya)

-050.02.04[54/351]:54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

-641.04[2004/13]:2004/13 no’lu idari dava dosyası

-903.07.02[C-46]:C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç’ın Yurtiçi Görevlendirmesi

-604.02.03[TBAG-719]:TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi(izleme ve raporlama)

-604.02.03/06[TBAG-719]:Ankara ili ile ilgili TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi

(istisna getirilen ayrımlar /)

(kurumca özel önem arz eden özel kodlar [ ])

Standart Dosya Planının Uygulanması
standart dosya plan n n uygulanmas5
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.37-821.04.00.00-703
   • A B C
   • Anadolu Lisesi
   • Kültür,Tanıtım İşleri
   • Tur ve Gezi
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas6
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.38-160.02.02.00[22]-224
   • A B C
   • Ş.T. Durmuş ÇPL
   • Özel Eğit.Reh.Ve Dan. Hiz.Reh. Prog.
   • Reh. Ve Dan. Hiz.
   • Çok Programlı Liseler
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas7
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.40-225.02.00.00-131
   • A B C
   • Cumhuriyet İ.Ö
   • Ödül ve Disiplin İşleri
   • Disiplin İşleri
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas8
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı:B.08.4.MEM.4.64.01.50-903.03.02.01[A-2530]-612
   • A B C
   • Büyükoturak İ.O.
   • Personel Özlük İşleri
   • Terfi ve İntibak İşleri
   • İntibak İşleri
   • Hizmet Değerlendirmesi Sicil No
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas9
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.31-198.03.01.00-796
   • A B C
   • Halk Eğitim Merkezi
   • Eğitimle İlgili Defter,Dosya,Çizelge ve Belgeler
   • Sertifika,Kurs/Tamamlama ve Diğer Belgeler
   • Sertifika
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas10
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.45-746.01.02.02[LIFE IS A MEAL]-234
   • A B C
   • Çamsu İ.O.
   • AB-Türkiyr Mali İşbirliği
   • IPA Katılım Öncesi Mali Araç
   • COMENIUS (Life is a meal)
   • Projeler
   • Proje Raporları
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas11
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.58-746.01.02.02[2009-1-PL1-COM06-05372 2]-234
   • A B C
   • Susuz İ.O.
   • AB-Türkiyr Mali İşbirliği
   • IPA Katılım Öncesi Mali Araç
   • COMENIUS (Life is a meal)
   • Projeler
   • Proje Raporları
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas12
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.59-315.02.00.00/AZ-123
   • A B C
   • Yenice İ.Ö.
   • Kardeş Okul Uygulamaları AZARBEYCAN
   • Yurt Dışı
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas13
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.56-310.04.00.00[4-UÇF]-456
   • A B C
   • İ.Ö.
   • Müsamereler,Yarışmalar
   • Festivaller 4.Uluslararası Çocuk Festivali
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas14
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.B1-480.04.00.00-49
   • A B C
   • MTSK
   • Merkezi Sistem Sınavları
   • Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası.
standart dosya plan n n uygulanmas15
Standart Dosya Planının Uygulanması
 • Sayı: B.08.4.MEM.4.64.01.53-050.04.04.00[105]-34
   • A B C
   • İ.Ö.
   • Kurul ve ToplantılarÖğretmenler Kurulu
   • İhtisas Kurulu
   • Kararlar
   • A:Birim Kodu,
   • B:Dosya Numarası,
   • C:Evrak Kayıt Numarası
standart dosya plan n n uygulanmas16

Dosya planında “Diğer” (99) adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenerek, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecektir.

Bu tür dosyalar tanımlandığı konu grubunun alt konularından her hangi birini ilgilendirmeyen yazıların dosyalanması amacıyla kullanılmalıdır.

Standart Dosya Planının Uygulanması
slide45

Faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen yazı kodlamasında ve dosyalamasında kullanılacak

standart dosya plan n n uygulanmas17

Ana hizmet birimlerinin numaralandırıldığı 100-599 sayısal aralığında dosya planından sorumlu birim haberdar edilerek, bu birimlerce,

-Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin numaralandırıldığı 000-099 ile 600-999 sayısal aralığında ise, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir.

Dosya planları için öngörülen değişiklikler yıl sonunda yapılacaktır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan “Ortak Alanlar”(000-099/600-999)www.basbakanlik.gov.tr ve www.devletarsivleri.gov.tr web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir.

Standart Dosya Planının Uygulanması
dosyalama lemler nde uyulacak kurallar3

Üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar,o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişemediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.Örneğin yıl içerisinde “Personel İşleri”ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda ”900 Personel İşleri” kodu ile açılacak dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900-929

DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
standart dosya planina g re dosyalama1

Anahizmet birimlerinin faaliyetleri neticesinde teşekkül eden belgelerin dosyalanmasında, anahizmet birimi adı veya anahizmet faaliyeti altında 100-599 sayısal aralığında listelenen konulardan faydalanılarak; yardımcı hizmet, danışma, denetim veya genel konuları ihtiva eden belgelerin dosyalanmasında ise, 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında listelenen konulardan faydalanılarak, dosya açılacaktır.

Planda, koyu renkle yazılı bulunan konular “Genel”i ihtiva etmekte olup, bu numaralarla açılacak dosyalara, alt konuları ihtiva eden yazılar konulabilecektir.

“Genel” adı ile açılan dosyada bulunan alt ve tali konulardaki belgelerin ayırımını sağlamak amacıyla “yarım kapak dosya” veya “ayraç” kullanımı belgenin düzeni ve erişimi açısından olumlu sonuç verecektir.

STANDART DOSYA PLANINA GÖRE DOSYALAMA
slide51

Aynı konuya ait belgelerin yoğunluğu dikkate alınarak alt konulara göre dosyalanması gerektiği durumlarda coğrafik, alfabetik veya kronolojik ayrımlar yapılarak ayrı dosyalar açılabilecektir.

yo unlu u az olan farkl dosyalar bir dosyada toplanabilir her dosya grubu ayra la ayr lmal d r
Yoğunluğu az olan farklı dosyalar bir dosyada toplanabilir. Her dosya grubu ayraçla ayrılmalıdır.
dosyalama lemler nde uyulacak kurallar4

Bir işlemle ilgili yazılar,işlem sonuçlanıncaya kadar “İşlemdeki Yazılar” adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli;işlemin tamamlanması halinde,ilgileri ile bir araya getirilerek asıl dosyasına konulmalıdır.

DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
slide56

Kurum Adı

 • Açılacak dosya üzerindeki etiketleme Standart Dosya Planına uygun olarak yapılır.

Birim Kodu

Dosya Numarası

Konu Adı

Dosyanın Yılı