Download
partner bas veiksmes st sts projekta the game of proteins ietvaros n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partnerības veiksmes stāsts Projekta “ The game OF PROTEIns ” ietvaros PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partnerības veiksmes stāsts Projekta “ The game OF PROTEIns ” ietvaros

Partnerības veiksmes stāsts Projekta “ The game OF PROTEIns ” ietvaros

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Partnerības veiksmes stāsts Projekta “ The game OF PROTEIns ” ietvaros

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Partnerības veiksmes stāsts Projekta “ Thegame OF PROTEIns” ietvaros Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 27.04.2011

 2. Sadrbības partneri • 10 dažādu ES skolu partneri no 9 valstīm • 4 valstu 5 partnerskolas ar ilgtspējīgu pieredzi (Vācijā – Hamburga un Forzheima, Brno, Levoča un Miškolca) • 3 valstu partneri ar pieredzi no iepriekšējā projekta ( Lietuva, Latvija, Austrija un Horvātija) • 2 valstu jauni partneri –Spānija un Francija

 3. RVVĢ 27.04.2011

 4. RVVĢ 27.04.2011

 5. RVVĢ 27.04.2011

 6. Ieguvumi Kopīgajās aktivitātēs • praktisko darba iemaņu veidošana bioloģijā • padziļināti izprast atsevišķas tēmas bioķīmijā 11. vai 12. klasē • svešvalodu prasmju nostiprināšana • izzināt ES valstu un savas valsts zinātnes sasniegumus • apzināti un mērķtiecīgi izvēlēties mācību un darba karjeru • izzināt partnervalstu kultūru un sadzīvi • mazināt aizspriedumus ES valstu jauniešu starpā

 7. RVVĢ 27.04.2011

 8. RVVĢ 27.04.2011

 9. RVVĢ 27.04.2011

 10. RVVĢ 27.04.2011

 11. RVVĢ 27.04.2011

 12. RVVĢ 27.04.2011

 13. RVVĢ 27.04.2011

 14. RVVĢ 27.04.2011

 15. RVVĢ 27.04.2011

 16. RVVĢ 27.04.2011

 17. RVVĢ 27.04.2011

 18. RVVĢ 27.04.2011

 19. RVVĢ 27.04.2011

 20. RVVĢ 27.04.2011

 21. RVVĢ 27.04.2011

 22. RVVĢ 27.04.2011

 23. RVVĢ 27.04.2011

 24. RVVĢ 27.04.2011

 25. RVVĢ 27.04.2011

 26. RVVĢ 27.04.2011

 27. RVVĢ 27.04.2011

 28. RVVĢ 27.04.2011

 29. RVVĢ 27.04.2011

 30. Paldies par uzmanību ! RVVĢ 27.04.2011